Henriks aner

Tip-6-oldeforældre,
Grinder, Opset og andre slægter i Østnorge

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 512-51, Oluf Arnessøn (Grinder) Opset:

1024-101. Arne Olssøn Grinder

Født ca. 1638, død ca. 1690.
Ejer af Grinder gård og lensmand i Grue.
Gift 2. gang efter 1673 med Maren Nilsdatter (ca. 1650- før 1711), ingen børn.

Gift 1. gang ca. 1662 i Grue? med

1024-102. Olaug Sjønnesdatter

Født ca. 1640 i Grue, død 1668 i Grue.


Forældre til nr. 1024-102, mine tip-7-oldeforældre:

2048-203. Sjønne Eyvindssøn Grinder

Født ca. 1604 i Grue, død 1667 samme sted.
Ejer af Grinder gård fra 1652 efter broderen og lensmand i Grue.

Gift med

2048-204. Berte Kjellsdatter

Født ca. 1610, død efter 1667.


Forældre til nr. 2048-203,
mine tip-8-oldeforældre:

4096-405.
Eyvind Sjønnessøn Grinder

Født ca. 1570 i Grue,
død ca. 1649 samme sted.

Ejer af Grinder gård fra 1610 og lensmand i Grue.

Øvrige børn:
Arne Eyvindssøn Grinder (ca. 1600-52), ejer af Grinder gård, gift med Jøran Kjellsdatter (ca. 1612-), datter af nr. 4096-407 Kjell Torkelssøn Berger;
Kollbjørn Eyvindssøn (ca. 1610-), ingen børn;
Siver Eyvindssøn (ca. 1612-71), ejer af Rolstad gård og lensmand i Grue, gift 1. gang med Anne Hansdatter (ca. 1610-64), gift 2. gang med Maren Helgesdatter Gile (ca. 1630-1707), samme som nr. 1024-104, se nedenfor;
Gudrun Eyvindsdatter (ca. 1615-), gift med Tofe Gudmundsson Sæta;
Marte Eyvindsdatter (ca. 1615-), gift med Torkell Kjellsøn Aasnes, søn af nr. 4096-407 Kjell Torkelssøn Berger.

Gift med

4096-406.
Birgitte Arnesdatter Gile

Født ca. 1580 i Vang, Hedmark,
død 1663 i Grue.

Gift 2. gang med Torsten Colbjørnsen Arneberg, født ca. 1590, død ca. 1671, gårdejer og lensmand i Hof, Hedmark.
Børn i dette ægteskab:
Oluf Torstensen Arneberg (den ældre, ca. 1620-77), handelsmand i Christiania;
Maren Torstensdatter (ca. 1625-90);
Arne Torstensen Arneberg (1626-1711), ejer af Arneberg gård og lensmand i Hof;
Oluf Torstensen (den yngre, ca. 1628-86), trælasthandler i Fet;
Povel Torstensen Arneberg (ca. 1630-92), trælasthandler i Christiania;
Colbjørn Torstensen Arneberg (1631-1720), sognepræst i Sørum i 52 år.

Forældre til nr. 2048-204,
mine tip-8-oldeforældre:

4096-407.
Kjell Torkelssøn Berger

Født ca. 1575, død ca. 1650.

Ejer af Berger gård i Grue.

Øvrige børn:
Torkell Kjellssøn Aasnes (ca. 1608-), gift med Marte Eyvindsdatter Grinder, datter af nr. 4096-405/406 Eyvind Sjønnessøn Grinder og Birgitte Arnesdatter Gile;
Jøran Kjellsdatter (ca. 1612-), gift med Arne Eyvindssøn Grinder, søn af nr. 4096-405/406 Eyvind Sjønnessøn Grinder og Birgitte Arnesdatter Gile;
Gunhild Kjellsdatter (ca. 1615-), gift med Ola T. Sorknes;
Ingeborg Kjellsdatter (ca. 1615-), gift med NN Floberg.

Gift med

4096-408. NN Arnesdatter.

Gift 1. gang med Kolbjørn Berger, født ca. 1560, død før 1600, ejer af Berger gård i Grue.
Børn i første ægteskab:
Torsten Kolbjørnssøn Arneberg (ca. 1590-1671), gårdejer og lensmand i Hof, gift 1. gang med Birgitte Arnesdatter Gile (nr. 4096-406), gift 2. gang med Cathrine NN;
Arne Kolbjørnssøn Svenneby (ca. 1590-1672), gårdejer, gift med Anne Arnesdatter Gile (ca. 1600-).


Forældre til nr. 4096-405,
mine tip-9-oldeforældre:

8192-809.
Sjønne (gamle) Grinder

Født 1535 i Grue, død ca. 1610.
Ejer af Grinder gård i Grue.
Gift med ukendt.

Forældre til nr. 4096-406,
mine tip-9-oldeforeældre:

8192-811. Arne Alfssøn Gile

Født ca. 1555 i Vang, Hedmark
død 1626 på Gile gård.

Ejer af Gile gård i Vang, lagretsmand 1610.

Samme som nr. 4096-413
se nedenfor.

Gift 1691 med

8192-812. Maren Arnesdatter

Født ca. 1560, død ca. 1630.
Datter af nr. Arne Alfssøn Arneberg 8192-815.

Øvrige børn:
Helge Gile (ca. 1598-1635), samme som nr. 2048-207, se nedenfor;
Anne Arnesdatter (ca. 1600-), gift med Arne Kolbjørnssøn Svenneby (ca. 1590-1672), søn af Kolbjørn Berger og NN Arnesdatter Arneberg (nr. 4096-408, se ovenfor).

Forældre til nr. 4096-408,
mine tip-9-oldeforældre:

8192-815.
Arne Alfssøn Arneberg

Født ca. 1550, død før 1600.
Lagretsmand og gårdejer.
Gift med ukendt.

Øvrige børn:
Maren Arnesdatter (ca. 1560-1630), nr. 8192-812.
Arne Arnessøn Ingeberg (ca. 1580-1640), gårdejer i Vang, senere Skansgården i Vinger.


Forældre til nr. 8192-809,
mine tip-10-oldeforældre:

16384-1617.
Siver Sjønnessøn Grinder

Født ca. 1500.
Ejer af Grinder gård i Grue.
Gift med ukendt

Forældre til nr. 8192-812,
mine tip-10-oldeforældre:

16384-1623.
Helge Olssøn Gile

født ca. 1515, død 1600 i Vang.
Lagretsmand i Hedmark og ejer af Gile gård.
Samme som nr. 8192-827, se nedenfor.

Gift 1. gang med ukendt. Søn i dette ægteskab: Poul Helgessøn (ca. 1543-1625), lagmand i Bergen.

Gift 2. gang med

16384-1624.
Gjøa Amundsdatter Helstad

Født ca. 1520.

Øvrige børn:
Hans Helgessøn Helgestad (ca. 1550-1605), lagretsmand i Vang, Hedmark.

Forældre til nr. 8192-815,
mine tip-10-oldeforældre:

16384-1629.
Alf Arnessøn Arneberg

født ca. 1515 i Hof, død ca. 1580 samme sted.
Ejer af gårdene Arneberg i Hof og Østmo i Grue.
Muligvis gift med NN Torstensdatter, født ca. 1525.
Samme som nr. 8192-785.
Øvrige børn:
Berger Alfssøn (ca. 1545-1625), ejer af Arneberg efter faderen, tidligere fæster af Kongshaug under kronen;
Knut Alfssøn Arneberg (ca. 1550-1628), ejer af Østmo efter faderen, gift med Aasni Toresdatter.
Desuden tre døtre med ukendte navne


Forældre til nr. 16384-1617, mine tip-11-oldeforældre:

32768-3233. Sjønne NN

Født ca. 1470, død efter 1522.

Ejer af Grinder gård i Grue i kraft af ægteskab.
Gift med ukendt

Forældre til nr. 16384-1624, mine tip-11-oldeforældre

32768-3247. Amund Røtnes

Født ca. 1495.
Samme som nr. 16384-1655 nedenfor.
Ejer af gården Røtnes i Nes, Romerike.
Gift med ukendt.
Øvrige børn:
Anders Amundssøn Røtnes (ca. 1525-), lagretsmand i Bergen.

Hustruen er datter af

65536-6495. Eyvind Mogensen Store-Re

Født ca. 1470. Lensmand og lagretsmand i Stange.
Muligvis søn af Mogens Sjondesen.
Gift med ukendt.
Samme som nr. 32678-3311 nedenfor.


Forældre til nr. 512-52, Johanne Hermansdatter:

1024-103. Herman Johanssøn Rolstad

Født ca. 1640, død ca. 1700.
Gårdejer i Grue.

Gift med

1024-104. Maren Helgesdatter

Født ca. 1630 i Vang?, Hedmark, død ca. 1707 i Grue.
Gift 1. gang ca. 1645 i Grue? med Torsten Olssøn Snarhol, født ca. 1594, død ca. 1662, gårdejer i Våler, Hedmark.
Datter i dette ægteskab: Gjertrud Torstensdatter (ca. 1653-1739).
Gift 2. gang med Siver Eyvindssøn Rolstad, født ca. 1612 på Grinder gård i Grue, død 1671 samme sted, lensmand og gårdejer i Grue.


Forældre til nr. 1024-103,
mine tip-7-oldeforældre:

2048-205.
Johan Hermanssøn Skulstad (Opset)

Født ca. 1605, død ca. 1654.
Gårdejer i Grue.

Øvrige børn:
Christian Johanssøn (ca. 1645-), gift med Gunhild Olsdatter fra Nedre Rønnåsen;
Ole Johanssøn (ca. 1650-), gift med Siri Amundsdatter Austvatn fra Odalen;
Anne Johansdatter (ca. 1655-), gift med oberstløjtnant Peder Andersen Winger, gårdbruger i Østre Øyen og Vestre Os i Odalen.

Gift med

2048-206.
Elisabeth Olufsdatter

Født ca. 1615,
død efter 1688 i Grue.

Gift 2. gang ca. 1655 i Grue med Tore Kolbiørnsen Opset, født 1621 på Gard gård i Grue, død ca. 1689, gårdejer i Grue.
Søn i dette ægteskab: Johan Toressøn (ca. 1660-).

Forældre til nr. 1024-104,
mine tip-7-oldeforældre:

2048-207. Helge Arnessøn Gile

Født ca. 1598, død 1635.

Ejer af Gile gård i Vang, Hedmark.

Øvrige børn:
Anne Helgesdatter (ca. 1632-), gift med Oluf Olssøn Nor i Brandval;
Arne Helgessæn Lauve (ca. 1634-), gårdejer i Vang, gift med Elchen Justdatter fra Løve i Hedrum.

Gift ca. 1628 med

2048-208. Maren Simensdatter.

Født ca. 1600 i Jønsberg, Romedal,
død efter 1640.

Gift 2. gang med Zacharias (Scharis) Jenssøn, født ca. 1600.
Børn i dette ægteskab:
Jens Scharissøn (ca. 1639-85);
Aaste Scharisdatter (ca. 1640-1716), gift med Arne Torstenssøn Arneberg (ca. 1625-1711), gårdejer og lensmand i Hof.
Pernille Scharisdatter (ca. 1640-), gift med Halvor Jonssøn Stalsnor.


Forældre til nr. 2048--206,
mine tip-8-oldeforeældre:

4096-411.
Oluf Hanssøn

Samme som nr. 4096-391.
Født ca. 1580, død 1631 i Grue.

1592 kapellan i Grue,
1594 sognepræst samme sted.

Gift med

4096-412. Karin Olufsdatter

Samme som nr. 4096-392.
Født ca. 1560.

Øvrige børn:
Magdalene Olufsdatter (1597-);
Kristoffer Olufsen (ca. 1600-98), gårdejer i Sørum;
Oluf Olufsen Grue (ca. 1600-51), sognepræst i Gjerdrum;
Hans Olufsen (ca. 1605-57); Guri Olufsdatter (ca. 1610-74), samme som nr. 2048-196; Lauritz Olufsen Grue (ca. 1612-91), sognepræst i Grue efter faderen;
Biregitte Olufsdatter (ca. 1612);
Erik Olufsen (ca. 1612).

Forældre til nr. 2048-207,
mine tip-8-oldeforældre:

4096-413.
Arne Alfssøn Gile

Samme som nr. 8192-811,
se ovenfor.

Gift med

4096-414. Maren Helgesdatter

Samme som nr. 8192-812,
se ovenfor.


Forældre til nr. 4096-412,
mine tip-9-oldeforældre:

8192-823. Oluf Iversen

Født ca. 1535, død 1594 i Grue.
Sognepræst i Grue.
Gift med Maren Christensdatter.
Øvrige børn:
Ingrid Olufsdatter, (ca. 1570-).

Forældre til nr. 4096-413,
mine tip-9-oldeforældre:

8192-827. Helge Olssøn Gile

Samme som nr. 16384-1623, se ovenfor.

Gift 2. gang med

8192-828. Gjøa Amundsdatter Helstad

Samme som nr. 16384-1624, se ovenfor.


Forældre til nr. 8192-828, mine tip-10-oldeforældre

16384-1655. Amund Røtnes

Samme som nr. 32768-3247, se ovenfor.
Hustruen er datter af

32768-3311. Eyvind Mogensen Store-Re

Samme som nr. 65536-6495, se ovenfor.Kilder udover relevante kirkebøger og folketællinger:
Harald Hveberg: Grueboka I og II (Grue 1948)
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind IX, 1944
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XVI, 1958
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XX, 1966
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XXVIII, 1981
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 36, 1998
Vilh. Lassen: Norske Stamtavler (Kristiania 1912)
Odd Nilsen, Spånbergveien 24b, N-0853 Oslo (odd.nilsen@geo.uio.no)

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Henriks aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Kirstens aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap