7Tip-6-oldeforældre Stemsrud/Arneberg

Henriks aner

Tip-6-oldeforældre,
Stemsrud og Arneberg slægterne i Østnorge

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 512-49, Colbjørn Olssøn Stemsrud:

1024-97. Ola (den yngre) Colbjørnsen Stemsrud

Født ca. 1626, død 1712 i Stormoen, Nord-Odal,
begravet 04-03-1712 i Mo, Hedmark.
Ejer af Stemsrud gård i Grue til ca. 1690, og derefter bosat på gården Stormoen i Nordre Odal.

Gift ca. 1655 i Grue? med

1024-98. Anne Olsdatter Stemsrud

Født ca. 1635, død 1660 i Grue?
Gift 2. gang med Jens Scharissøn, født ca. 1639, død ca. 1685.

Øvrige børn:
Turid Olsdatter (ca. 1649-, gift med Arne Kolbjørnsen);
Marte Olsdatter (ca. 1659-), gift med Nils Gunnarsen;
Anne Olsdatter (ca. 166-0) gift med Aamund Pålsen Moen.


Forældre til nr. 1024-97, mine tip-7-oldeforældre:

2048-193. Colbjørn Persson Gard

Døbt ca. 1588 på Gard gård i Grue, død 1663 samme sted.
Ejer af Stemsrud gård med flere i Grue.
Gift ca. 1613 i Grue med

2048-194. Marte Olsdatter Kongshaug

Øvrige børn:
Ola (den ældre) Colbjørnsen Gard (1614-69), overtog Gard gård efter sin far, gift med Kari Jonsdatter (1618-);
Arne Colbjørnsen Kongshaug (1616-72), overtog Kongshaug gård efter sin svigerfar og drev gæstgiveri samt var kaptajn i bondevæbningen, gift med Turid Olsdatter Stemsrud, datter af nr. 2048-195/196 Ola Torgeierssøn og Guri Olufsdatter;
Tore Colbjørnsen Opset (1621-ca. 1689), ejer af Opset gård i Grue, gift med Elisabeth Olufsdatter, datter af nr. 4096-391/392 Oluf Hansen og Kari Olufsdatter;
Ingeborg Gard (ca. 1630-);
Åse Gard (ca. 163-0);
Tora Olsdatter Gard (ca. 1630-).

Forældre til nr. 1024-98,
mine tip-7-oldeforældre:

2048-195. Ola Torgerssøn Stemsrud

Født ca. 1604 på Stemsrud gård i Grue,
død 1660 samme sted.

Ejer af Stemsrud gård og lensmand i Grue.


Stemsruds hovedbygning fra ca. 1630,
nu på Glomsdalsmuseet i Elverum
(foto Lars Mæhlsen)

Gift ca. 1625 med

2048-196. Guri Olufsdatter

Født ca. 1610 i Grue, død 1674 i Grue.

Gift 1. gang med Ole Torkjeldsen Sorknes (den ældre).
Børn i dette ægteskab:
Torkjel Olssøn, Alis Olsdatter og Ragnhild Olsdatter.

Øvrige børn: Torkjel Olufsen (ca. 1625-), trælasthandler i Christiania;
Kari Olsdatter (ca. 1630-75), gift med Bent Olsen Noggarn Sorknes (1638-74);
Turid Olsdatter Stemsrud (ca. 1630-), gift med Arne Colbjørnsen Kongshaug (1616-72), søn af nr. 2048-193/194 Colbjørn Gard og Marte NN;


Forældre til nr. 2048-193,
mine tip-8-oldeforældre:

4096-385. Per Gard

Født ca. 1560 på Gard gård i Grue, død efter 1635 i Grue.

Ejer af Gard gård i Grue.
Gift med ukendt.

Forældre til nr. 2048-194,
mine tip-8-oldeforældre:

4096-387.
Ole Kongshaug

Født ca. 1560.

Ejer af Kongshaug gård i Grue.
Gift med ukendt.

Øvrige børn:
Anne Persdatter Gard (ca. 1600-), gift med Erik Austad.

Forældre til nr. 2048-195,
mine tip-8-oldeforældre:

4096-389.
Torger Amundsen Stemsrud

Født ca. 1560, død ca. 1630 i Grue.

Ejer af Stemsrud gård i Grue.

Øvrige børn:
Anne Torgersdatter (ca. 1603-), gift med Erland Andersen Røtnes (1570-ca. 1660);
Bjørn Torgerssøn (ca. 1615-);
Anders Torgerssøn (ca. 1628-).

Gift med

4096-390. Anne Bjørnsdatter,

Født ca. 1570, død 1631 i Grue,
datter af Bjørn Fenstad i Nes.

Gift 2. gang i barnløst ægteskab med Ole Stemsrud (ca. 1570-1656).

Forældre til nr. 2048-196,
mine tip-8-oldeforældre:

4096-391. Oluf Hansen

født ca. 1580, død 1631 i Grue.
1592 kapellan i Grue, 1594 sognepræst samme sted.
Gift med

4096-392. Karin Olufsdatter

Født ca. 1580.

Øvrige børn:
Magdalene Olufsdatter (1597-), gift med Bjørn Sander, gårdejer i Sør-Odal;
Oluf Olufsen Grue (ca. 1600-51), kapellan hos sin far ca. 1620, sognepræst i Gjerdrum, gift med Karen Christensdatter;
Kristoffer Olufsen (ca. 1600-98), gårdejer i Sørum;
Hans Olufsen (ca. 1605-57);
Lauritz Olufsen (ca. 1612-90), kapellan og senere sognepræst i Grue efter sin far, gift 1. gang med Anne Rasmusdatter (ca. 1615-75) og 2. gang med Elisabeth Lydersdatter (-ca. 1682);
Birgitte Olufsdatter (ca. 1612-), gift med Hans Dokknes, lensmand i Nes;
Elisabeth Olufsdatter (ca. 1615-75), gift med Tore Colbjørnsen Opset, søn af nr. 2048-193/194 Colbjørn Gard og Marte NN.
Erik Olufsen (ca. 1615-);


Forældre til nr. 4096-385, mine tip-9-oldeforældre:

8192-769. Knut Gard

Født 1530 på Gard gård i Grue.
Gift med ukendt.
Søn af

16384-1537. Jon Gaarder

Forældre til nr. 4096-392, mine tip-9-oldeforældre:

8192-783. Oluf Iversen

Født ca. 1535, død 1594 i Grue.

Sognepræst i Grue.
Gift med Maren Christensdatter.
Øvrige børn:
Ingrid Oklufsdatter,(ca. 1570-).

Forældre til nr. 512-50, Karen Knutsdatter Arneberg:

1024-99. Knut Bentsson Arneberg

Født ca. 1610, død 1664.

Også kaldt Knut Kallgarden.
Ejer af Arneberg gård i Hof, Hedmark.

Gift med

1024-100. NN Arneberg

Øvrige børn:
Bent Knutssøn Kallgarden (ca. 1659-75);
Torstein Knutssøn Sorknes (ca. 1660);
Håkan Knutssøn (ca. 1660-);
Ola Knutssøn Sætre (ca. 1660-).


Forældre til nr. 1024-99, mine tip-7-oldeforældre:

2048-197. Bent Bergerssøn Arneberg

Døbt ca. 1580 i Hof, død før 1649 formentlig samme sted.
Ejer af Arneberg gård i Hof fra 1634 efter broderen.
Gift med ukendt. Øvrige børn: Alf Bentssøn Arneberg (ca. 1610).


Forældre til nr. 2048-197, mine tip-8-oldeforældre:

4096-393. Berger Alfssøn Arneberg

Født ca. 1545 i Hof, død ca. 1624.
Fæstede Kongshaug gård af kronen, senere ejer af Arneberg gård i Hof, muligvis ved ægteskab. Gift med ukendt.
Øvrige børn: Arne Bergerssøn Arneberg (ca. 1580-1634), ejer af Arneberg gård fra 1625.


Forældre til nr. 4096-393, mine tip-9-oldeforældre:

8192-785. Alf Arnesøn Arneberg

Født 1515 på Østmo gård? i Hof, død 1585 i Hof.
Ejer af Arneberg i Hof og Østmo gård i Grue.
Sidstnævnte gård havde tilhørt hans farfar.

Gift med

8192-786. NN Torstensdatter.

Øvrige børn: Arne Alfssøn Finstad (ca. 1545-1592), samme som nr. 8192-815; Knut Alfssøn Arneberg (ca. 1550-1628), ejer af Østmo gård efter faderen,
gift med Aasni Toresdatter (ca. 1560-).
Desuden 3 døtre med ukendte navne.


Kilder udover relevante kirkebøger og folketællinger:
Harald Hveberg: Grueboka I og II (Grue 1948)
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind IX, 1944
Personalhistorisk Tidsskrift 1908
Vilh. Lassen: Norske Stamtavler (Kristiania 1912)
A.E. Eriksen: Kongshaug-Ætten (Christiania 1869)
Falk-Jensen og Hjorth Nielsen: Candidati og Examinati Juris (København 1954)
H. Ostermann: Norske teologiske kandidater 1690-1754 (Oslo 1954)
Olai Ovenstad: Militærbiografier 1628-1914 (Oslo 1949)
Odd Nilsen, Spånbergveien 24b, N-0853 Oslo (odd.nilsen@geo.uio.no)

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Henriks aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Kirstens aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap