Henriks aner

Tip-3-oldeforældre, Carlheim slægten fra Sverige
samt slægterne Berg og Finckenhagen i Sydøstnorge
samt Muus i Halland.

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 64-8, Barbara Maria Carlheim:

128-15. Alexander Leopold Carlheim

Døbt 05-06-1734 i Kvinnherad, Hordaland,
begravet 03-06-1778 i Holden (Holla), Telemark.
1751 student i Bergen,
1762 kapellan i Holden,
1764 sognepræst samme sted.

Gift 08-01-1770 i Holden med

128-16. Margrethe Elisabeth Wølner

Født 1738 i Strømsø, Norge,
død 05-06-1790 i Holden.


Øvrige børn: Bent Gustav Carlheim (1770-96),
officer ved Søndenfjeldske skiløberbataljon, ugift;
Peder Wølner Carlheim (1771), sømand;
Frantz Andreas Carlheim (1772-1857), snedker i Brevik,
gift med Narthe Kirstine Nilsdatter Langsteen (ca. 1771-1846).


Forældre til nr. 128-15, mine tip-4-oldeforældre:

256-29. Bengt Gustav Carlheim

Født 18-06-1693 i Västerås, død 04-02-1750 i Bergen,
begravet i Nykirken.

1711 student i Uppsala,
1712 volontør ved livgarden i Stockholm,
1713 sergent ved Skaraborgs Infanterie Regemente, Skånings Compagnie,

1716 fenrik ved Öfverstelieutnantens Comp.,
1718 løjtnant ved Skånings Comp., meddelt afsked 1720.
Kan have deltaget i Store Nordiske Krig 1700-21.
Rejst til Tyskland og siden England.
Fra slutningen af 1720'erne i Norge som underofficer ved 2. Bergenhusiske Nasjonale Infanterie Regiment, Søndre Sønhordlandske kompagni.
1741 overtoldbetjent i Bergen.
Faner og uniform fra Bergenhusiske Nasjonale Infanterie Regiment.

Slægten adlet Carlheim i 1719, men Bengt Gustav frasagde sig adelskabet.

Gift ca. 1723 med

256-30.
Barbara Maria Meyer

Født ca. 1700 formentlig i Rethem/Aller, Niedersachsen, Tyskland,
død 1759 på Herdløy, begr. 09-09-1759 i Hamre, Osterøy nord for Bergen.Hamre kirke

Øvrige børn:
Johan Carlheim (ca. 1728-), flyttet til Hamburg før 1759, muligvis gift med Elisabeth Follmer (1747-1811 i Dortmund, Westfalen);
Woldemar Carlheim (1729);
Christian Carlheim (1731), købmand i Bergen, gift med Olave Maria Holck;
Frantz Heinrich von Carlheim (1736-64), officer i Danmark, senere bosat hos sin bror Alexander i Holden (Holla), Norge;
Desuden en eller to døtre med ukendt navne.

Forældre til
nr. 128-16,
mine tip-4-oldeforældre:

256-31. Peter Wølner

Født ca. 1700,
død 13-04-1757 på Akershus fæstning.

1728-48 byfoged i Strømsø, afsat, dømt for underslæb og fængslet på Akershus.

Gift 10-12-1723 i Christiania (domkirken) med

256-32.
Bodil Maria Finckenhagen

Døbt 05-08-1700 i Christiania,
død efter 1760.

Øvrige børn:
Bente Maria Wølner (1723-25);
Anna Livia Wølner (1725-69), gift med Christian Arbo (1726-73), sognepræst i Ramnes;
Bente Maria Wølner (1726);
Hans Wølner (1727);
Martina Wølner (1731);
Maren Wølner (1733);
Jacob Christian Wølner (1736).


Forældre til nr. 256-29,
mine tip-5-oldeforældre:

512-57.
Volmar Carlheim

Født 1664, død efter 1701.
Embedsmand, inspektør på Kungsör kongsgård sydøst for Västerås.

Gift 29-08-1691 med

512-58.
Helena Jernstedt

Født 14-08-1677, død 1692.

Se mere om hendes aner her

Forældre til nr. 256-31,
mine tip-5-oldeforældre:

512-61.
Jacob Christophersen Wølner

Født 1650, død 21-05-1708.
Oprettede 1697 Færder fyr ved Oslofjorden.

Gift 18-01-1687 i Strømsø med

512-62.
Anna Livia
Nilsdatter Berg

Født ca. 1664.

Gift 2. gang med overtoldbetjent Hans Nielssøn.

Forældre til
nr. 256-32,
mine tip-5-oldeforældre:

512-63.
Morten Finckenhagen

Født ca. 1661,
død 27-08-1731.
Guldsmed i Christiania.

Hans forældre, mine
tip-7-oldeforældre:

1024-125.
A. Finckenhagen

Født ca. 1630 formentlig i Eisleben i Sachsen,
død efter 1667.
Gift med ukendt.
Øvrige børn:
Johann Finckenhagen (1667-), konditor i København, gift med Anna Nielsdatter Fuglede.

Gift 20-01-1686 i Trøgstad, Østfold med

512-64.
Berte Nilsdatter Muus

Født 11-02-1667
i Trøgstad,
død 1709 i Christiania.

Øvrige børn: Ide Margrethe Finckenhagen (1686-1759), gift med Niels Nielsen Cimber (1665-);
Hans Finckenhagen (1688-1716?);
Niels Finckenhagen (1690-1716?);
Berthe Finckenhagen (1692-), gift med Jacob Nielsen (1693-1741), guldsmed i Christiania;
Judithe Finckenhagen (1694-1720), gift med Niels Boesen.
Else Christine Finckenhagen (ca. 1696-1726), gift med guldsmed Romanus Pharo (eller Frederiksen) (1692-1744);
Anna Maria Finckenhagen (1697-1744), gift med Jens Abildgaard (1696-1745), sognepræst i Løten.


Forældre til
nr. 512-57,
mine tip-6-oldeforældre:

1024-113.
Bengt Svensson

Født 30-06-1634 i Göteborg,
død 19-03-1682 i Karlstad.
1669 borgmester i Karlstad.

Øvrige børn:
Johan Carlheim (1659-), embedsmand, gift med Anna Olofsdotter Sparf;
Håkan Carlheim (1660-1729), assessor i kommerskollegiet, ugift, adlet Carlheim i 1719;
Sven Carlheim (1663-1703), häradshövding i Helsingland, gift med Margareta von Königsfeld, ingen børn, adlet Gyllensköld i 1690, men slægten uddøde efter ham;
Annika Carlheim (1666-1732), gift med Sven Simonson Skragge (1662-1724), inspektør ved grænsetolden.

Gift 09-10-1659 med

1024-114.
Maria Hack

Født 1640,
død 08-01-1695.

Gift 1. gang ca. 1658 med Gustaf Eriksson Carlholm, født ca. 1630, død før 1659, borgmester i Karlstad.

Forældre til
nr. 512-61,
mine tip-6-oldeforældre:

1024-121. Christopher Jacobsen Wølner

Født ca. 1617, formentlig død i Kongsberg.
Formentlig søn af Jacob Wølner, der var født i Freiberg (Sachsen) 1590 og kom til Norge i 1621 fra Lautenthal i Harzen. Han kom først til Blåfarveverket i Eiker, fra 1624 ved Kongsberg sølvgruber og fra 1634 som geschworner ved sølvverket og kobberverket med en årsløn på 300 riksdaler og 12 tønder havre til hestehold.

Gift med ukendt.

Øvrige børn:
Christopher Christophersen Wølner (ca. 1644-1713).

Forældre til
nr. 512-62,
mine tip-6-oldeforældre:

1024-123. Nils Nilsen Berg

Født ca. 1632 på gården Østre Berg, Hof, Vestfold,
død før 1683 i Strømsø (Drammen).

Gift ca. 1656 med

1024-124. Margrethe Falch

Født ca. 1635, død ca. 1692.

Øvrige børn:
Lisbeth Nilsdatter Berg (ca. 1670-), gift med Peder Frantsen (Flor) på Strømsø;
Malene Nilsdatter Berg (ca. 1670-), gift med Nils Madsen Norop (præst?).

Forældre til
nr. 512-64,
mine tip-6-oldeforældre:

1024-127. Nils Lauritsen Muus

Født 25-08-1613 i
Varberg, Halland,
begravet
17-04-1685 i Trøgstad, Østfold.

1638 student i København,
1645 sognepræst i Trøgstad, 1669 viceprovst, 1678 provst.

Forældre, se nedenfor.

Gift 09-08-1646 i Trøgstad med

1024-128.
Ide Pedersdatter

Født 10-11-1624 i Trøgstad,
død 13-12-1672 samme sted.

Gift 1. gang med Anders Evensen, sognepræst i Trøgstad.

Øvrige børn i 2. ægteskab:
Berethe Nielsdatter Muus
(1647-67);
Else Nielsdatter Muus (1650-84);
Kirsten Nielsdatter Muus (1652-77);
Laurits Nielsen Muus (1655-76);
Peder Nielsen Muus (1658-77);
Maren Nielsdatter Muus (1659-);
Bent (Jacob) Nielsen Muus (1660-1713);
Anna Nielsdatter Muus (1663-);
Henning Nielsen Muus (1665-66).

Forældre, se nedenfor.


Forældre til nr. 1024-113,
mine tip-7-oldeforældre:

2048-225.
Sven Bengtsson

Født 01-11-1592 i Seglora, Västergötland,
død 07-02-1671 i Göteborg.

1639 rådmand i Göteborg.

Gift med

2048-226.
Bengta Lideman

Født 31-08-1615.

Forældre til nr. 1024-114,
mine tip-7-oldeforældre:

2048-227.
Wolfgang Hack

Født ca. 1610,

Borgmester i Mariestad.
Gift med ukendt.

Forældre til nr. 1024-123,
mine tip-7-oldeforældre:

2048-245.
Nils Jacobsen Berg

Født ca. 1600,
død efter 1632 på Østre Berg, Hof, Vestfold.

Ejer af gården Østre Berg.

Gift med

2048-246.
Anbjørg Nilsdatter Skierven

Født ca. 1610,
død 1700 på Østre Berg.

Øvrige børn:
Jacob Nilsen Berg (ca. 1630), bosat i Strømsø (Drammen).


Forældre til nr. 2048-225,
mine tip-8-oldeforældre:

4096-449. Bengt Svensson

Født ca. 1560.
Fra før 1600 sognepræst i Torestorp og provst i Mark herred.
Deltager i Uppsala synoden 1593, hvor den lutherske tro blev fastslået som den officielle i Sverige.

Gift med

4096-450.
Gunilla Torstensdotter

Født ca. 1565.

Forældre til nr. 2048-226,
mine tip-8-oldeforældre:

4096-451.
Bengt Håkansson

Født ca. 1580,
død 19-02-1635 i Lidköping.
1616-33 borgmester i Lidköping.

Gift med

4096-452.
Birgitta Svensdotter

Født ca. 1590,
død 09-11-1642 i Lidköping.

Øvrige børn:
Erik Bengtsson (1613-78), til Stenarsby, Fröskog, kronofoged, adlet Lideman, gift med Annika Persdotter Forssäa;
Kristina Lideman (ca. 1615-45), gift med Henrik Hermansson Kolthoff den ældre (ca. 1604-71).

Forældre til nr. 2048-246,
mine tip-8-oldeforældre:

4096-491.
Nils Mattissøn Skierven

Født ca. 1565 på gården Skjerven, Lardal, Telemark,
død ca. 1628 samme sted.
Storbonde i Vestfold og østlige Telemark.

Øvrige børn: Olof Nilssøn Skierven (ca. 1595-1649), arvede Skjerven efter sin far. Gift med Karen Lauritsdatter.
Live Nilsdatter Skierven (ca. 1600-61), gift 1. gang med Halvor Olssøn Gunnes, gift 2. gang med Laurits Nilssøn Karth, sognepræst i Sandsvær.

Muligvis gift med

4096-492.
Margrethe (Marthe) Hansdatter Lo

Født 17-10-1568 i Skien,
død ca. 1626.
Datter af gårdejer Hans Jacobsen Lo, lagmand i Skien og Tønsberg, og Anbjørg Olufsdatter.


Forældre til nr. 4096-449,
mine tip-9-oldeforældre:

8192-897. Sven Olofsson

Født ca. 1530.
Sognepræst i Seglora, Västergötland.
Gift med ukendt.

Forældre til nr. 4096-450,
mine tip-9-oldeforældre:

8192-899. Torsten Månsson

Født ca. 1527 i Istorp,
død 06-02-1614 formentlig samme sted.
Fra 1551 sognepræst i Kalix, fra 1571 i Istorp.
Gift med ukendt.
Øvrige børn: Elsa Torstensdotter
(ca. 1560-), gift med kapellan S. Olai.

Forældre til nr. 4096-452,
mine tip-9-oldeforældre:

8192-903. Sven Andersson

Født ca. 1555,
død før 1616?.
Borgmester i Lidköping.
Gift med ukendt.

Forældre til nr. 4096-491,
mine tip-9-oldeforældre:

8192-981.
Mattis Eilivssøn Skierven

Født ca. 1535 på gården Skjerven, Lardal, Telemark,
død ca. 1619 samme sted.
Ejer af gården Skjerven, lagmand og lagretsmand.

Gift med

8192-982.
Margrete Simonsdatter Tanum

Født ca. 1540 på gården Tanum, Lardal, Telemark,
død ca. 1626.

Øvrige børn: Ragnhild Mattisdatter (ca. 1565-1624), gift med Ouden Jonssøn Gullaug.
Sigrid Mattisdatter (ca. 1565-1632), gift med Oluf Asbjørnssøn Ryk.


Forældre til nr. 8192-981, mine tip-10-oldeforældre:

16284-1961. Eiliv Ølverssøn (Skierven)

Født ca. 1500, død efter 1568.
Gårdejer i Ryk, Skjerven og Øvre Skjærum i Gjerpen (Skien), lagretsmand i Våle.

Gift med

16284-1962. Ragna Olavsdatter Skierven

Født ca. 1540 på gården Skjerven, Vestfold.


Forældre til
nr. 16384-1961,
mine tip-11-oldeforældre:

32738-3921. Ølver Helgsessøn Sørby

Født ca. 1480.

Gift med

32768-3922.
Live Eilifsdatter

Født ca. 1480.
Datter af Eiliv Ryk og NN Hallesdatter.

Forældre til
nr. 16384-1961,
mine tip-11-oldeforældre:

32738-3923. Olav Olavsson Skierven

Født ca. 1480, død ca. 1550.
Ejer af gården Øvre Skjærum i Gjerpen (Skien).

Gift med

32768-3924. Helga Mattisdatter Tufte

Født ca. 1480.


Forældre til nr. 32768-3924,
mine tip-12-oldeforældre:

65536-7847. Mattis Nielsson Tufte

Født ca. 1450.
Lagretsmand i Skien syssel.

Gift med

65536-7848.
Karin Amundsdatter Skierven

Født ca. 1450.


Forældre til nr. 65536-7847, mine tip-13-oldeforældre:

131072-15693. Niklis (Niels) Mattiasson

Født ca. 1420.
Lagretsmand i Skien syssel.
Gift med ukendt.


Forældre til nr. 131072-15693, mine tip-14-oldeforældre:

262144-31385. Mattis Toregeirsson

Født ca. 1385.
Lagretsmand i Gjerpen (Skien).
Gift med ukendt.
Nævnes som lagretsmand i Skien syssel 1417-40.
Formentlig søn af Torgeir Mattisson på Holm i Gjerpen, der var søn af Mattis Torgeirsson, kvæghyrde i Tønsberg omkring 1340.


Forældre til nr. 1024-127 og 1024-128, mine tip-7-oldeforældre:

2048-253.
Laurits Nielsen Muus

Født 27-12-1572 i Varberg, Halland,
død 07-01-1621 i Varberg.

Skipper og købmand, 1615 borgmester i Varberg.

Øvrige børn:
Bodil Lauritzdatter Muus
(1615-89);
Anna Lauritzdatter Muus
(1617-84);
Gunde Lauritzen Muus (1620-).

Gift 23-03-1612 i Varberg eller Helsingør med

2048-254.
Bente Gundesdatter

Født 1595 i Varberg,
død 27-12-1668 i Fedde (Feda), Kvinesdal, Vest-Agder, Norge.

Gift 2. gang i Varberg med Henning Finsen, 2 børn.

2048-255.
Peder Povelsen

Født ca. 1590 i Enebakk, Norge,
død 1642 i Trøgstad, Norge.

Sognepræst i Trøgstad.

Gift 1. gang med Idde Sigurdsdatter.

Gift ca. 1623 i Trøgstad med

2048-256.
Anne Bentsdatter

Født 1589 i Trøgstad,
begravet 03-08-1677 i Trøgstad.

Hendes forældres navne er ukendte, men begge var født ca. 1665-70 i Trøgstad.


Forældre til nr.
2048-253,
mine tip-8-oldeforældre:

4096-505.
Niels Jensen Muus

Født ca. 1545 på Fyn,
død 1604 formentlig i Varberg, Halland.
Kapellan i Vigerslev-Veflinge, fra 1584 sognepræst i Uggerslev-Bederslev på Fyn.
Gift ca. 1586 i Varberg med ukendt kvinde; hun blev gift 2. gang 1614 i Varberg med Jens Svendsen.
Øvrige børn: Rasmus Nielsen Muus (ca. 1575-).

Forældre til nr.
2048-254,
mine tip-8-oldeforældre:

4096-507.
Gunde Bentsen

Født ca. 1569 i Varberg,
død 11-02-1614 i Varberg.

Hans far var født ca. 1537 i Varberg og moderen ca. 1541 samme sted, de blev gift ca. 1568 i Varberg.

Gift ca. 1594 i Varberg med

4096-508.
Bodil Andersdatter

Født ca. 1573 i Varberg.

Forældre til nr.
2048-255,
mine tip-8-oldeforældre:

4096-509.
Povel Arnesen

Født ca. 1566 i Trøgstad.
Sognepræst i Enebakk.

Gift med

4096-510.
Dorthe Enebakk

Født ca. 1576, formentlig i Enebakk.


Kilder udover relevante kirkebøger og folketællinger:
Personalhistorisk Tidsskrift 1893
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind IX (1944) og bind XXXVI/1 (1997)
Olai Ovenstad: Militærbiografier 1628-1814 (Oslo 1949)
Vilh. Lassen: Norske Stamtavler (Kristiania 1868)
G. Elgenstierna: Den introducerade svenska adelns ättatavlor (Stockholm 1925 og 1936)
Göteborg Stifts Herdaminne (Lund 1882 / Göteborg 1948)
S.V. Wiberg: Dansk Præstehistorie (Odense 1870 / København 1959)
Espen Skjærbakken, Grindstuen, N-2345 Ådalsbruk
Terje Pedersen, Postboks 27, N-5192 Hosteland

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Henriks aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Kirstens aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap