Henriks aner

Tip-3-oldeforældre fra Bergen og Kristiansand.

(se kort med stednavnene: her )

Forældre til nr. 64-4, Kirstine Elisabeth Cathrine von Koss:

Slægten von Koss, der stammer fra Mecklenburg, har store militære traditioner i Norge og Danmark. Mindst 27 personer med navnet von Koss har tjent som officerer i dobbeltmonarkiets hærenheder fra sidst i 1600-tallet til begyndelsen af 1800-tallet.

128-7. Johan Christopher von Koss

Døbt 09-07-1731 i Lund, Rogaland, Norge, død 08-11-1811 i Bergen.
1747-49 elev på Christiania matematiske skole.
1749 korporal, 1750 sergent, 1753 fenrik ved 1. Vesterlehnske Nasjonale Infanterie Regiment, 1756 sekondløjtnant, 1761 premierløjtnant, 1766 kaptajn ved 1. Trondhjemske Nasjonale Infanterie Regiment, 1770 kaptajn ved 1. Vesterlenske Nasjonale Infanterie Regiment, 1774 afsked, fra 1780 bosat i Bergen.


Faner fra Vesterlehnske Nasjonale Infanterie Regiment

Som pensionist.
Tegning af J. F. L. Dreier ca. 1810.

Gift 14-08-1764 i Kristiansand domkirke med

128-8. Engel Lund

Født 01-08-1741 i Kristiansand,
død 03-07-1774 i Lund, Oddernes, Kristiansand.

Øvrige børn:
Kirstine Elisabeth von Koss (1765-66);


Forældre til nr. 128-7, mine tip-4-oldeforældre:

256-13. Gustav Heinrich von Koss

Født 18-03-1704 i Skedsmo,
død 12-04-1771 i Flekkefjord.
Som ganske ung fenrik ved Vesterlenske regiment, 1728 toldvisitør i Flekkefjord, 1730 tillige vejer og møller, 1745 havnefoged, 1746 kancelliråd.

Gift 2. gang 21-02-1754 i Flekkefjord? med Elisabeth Christence Kloed, født ca. 1721 i Flekkefjord, død 20-04-1763 i Flekkefjord.
Børn i dette ægteskab:
Christopher Kloed von Koss (1754-86), officer;
Gustav Henrik von Koss (1755-59);
Johan Christopher von Koss (1756);
Birgitte Sophie von Koss (1759-60);
Birgitte Sophie von Koss (1763-).

Gift 3. gang 1764, i Flekkefjord med Margrethe Marie Storch, født ca. 1720 i Valle, Setesdalen, død 06-02-1800 i Flekkefjord.
Børn i dette ægteskab:
Christence Christine von Koss (1763-1849);
Johan Christian von Koss (1765-), officer.

Han var muligvis far til et barn, født "i dølgsmål" af hans tjenestepige Guri Taraldsdatter, der 15-09-1753 blev dømt til døden og 15-01-1754 blev henrettet ved halshugning for denne udåd.

Gift 1. gang 1729 i Hånes ved Kristiansand med

256-14.
Christine Henriksdatter Beer

Født ca. 1698 i Kristianssand,
død 01-01-1753 i København.

Skilsmisse bevilliget
15-09-1745 på grund af hendes drikkeri og livlige levned.

Øvrige børn:
Martha Marie von Koss (1729-85),gift med Lyth Ørum (1724-56);
Elisabeth Marie von Koss (1730-);
Christian Frederik von Koss (1733-71), ugift;
AdamButcher von Koss (1734-1810), officer i Danmark, gift med Dorothea Cathrine Grønkier (1740-1807).

Forældre til nr. 128-8, mine tip-4-oldeforældre

256-15.
Søren Jacobsen Lund

Født 26-12-1691 i Kristiansand,
død 19-07-1767 i Kristiansand.
1729 borgerskab i Kristiansand som skipper, handelsmand, havnefoged og lodsoldermand.

Øvrige børn:
Margrethe Lund (1739), gift med Morten Mørch;
Jacob Sørensen Lund (1743-48);
Thomas Sørensen Lund (1744-);
Anders Sørensen Lund (1745-);
Christen Sørensen Lund (1747-);
Jacob Sørensen Lund (1749-);
Else Bolette Lund (1751-95), gift med prokurator Johan Sommer Wahr (død før 1795);
Jacob Sørensen Lund (ca. 1752-);
Thomas Sørensen Lund (1753-).
5 af børnene døde som små i hhv. 1747, 1748, 1756, 1757 og 1758.

Gift 18-02-1738 i Kristiansand med

256-16.
Engel Thomasdatter Muldrup

Født 15-02-1719 i Kristiansand, død 07-05-1761 i Lund, Oddernes, Kristianssand.


Forældre til nr. 256-13, mine tip-5-oldeforældre:

512-25. Johan Christopher von Koss

Født 1668 i Cammin, Mecklenburg,
dræbt i kamp mod svenske tropper 11-04-1716 ved Akershus, Norge.
1683 sergent ved Akershusiske Nasjonale Infanterie Regiment, 1684 sekondløjtnant, 1688 tjeneste ved danske tropper hos hertugen af Württemberg, 1691 premierløjtnant, studier af fortifikationer i Paris, deltagelse på fransk side i den pfalsiske krig, 1692 med kronprins Frederik i Bruxelles, indtrådt i regimentet Royal Danois med krigsdeltagelse i Nederlandene, var 1692 med i slaget ved Steenkerke og 1693 ved Neerwinden, hvor han blev hårdt såret.

1695 kaptajn ved Akershusiske Infanterie Regiment.
1716 chef for de indesluttede grenaderer på Akershus under den svenske belejring, ramt af svensk kugle og reddet ind af sønnen Christian, men død 10 dage senere.Akershus fæstning i 1600-tallet.

Øvrige børn: Adam von Koss (1695);
Cathrine Elisabeth von Koss (1696-1771), ugift;
Christian von Koss (1698-1758), oberst, driftsleder og medejer af kobberværk ved Porsgrunn, druknet på Byglandsfjorden;
Johan Christopher von Koss (1699-1778), oberst, gift med Maren Dorothea Falck (1709-77);
Friederich von Koss (1701-82), generalløjtnant, kommandant på Bergenhus, ugift;
Joseph Albrecht von Koss (1706-66), major, gift 1. gang med Anna Hedens (ca. 1700-49), gift 2. gang med Frederikke Tønder (1734-93);
Margrethe Sophie von Koss (1707);
Margrethe Sophie von Koss (1708-11);
Marie Therese Josepha von Koss (1710-69);
Margrethe Sophie von Koss (1713-82), ugift, husholderske hos broderen Friederich.

Se mere om Koss slægten i Mecklenburg
Fane fra regimentet Royal DanoisUniform og fane fra Akershusiske Nasjonale Infanteri Regiment.

Nedenfor: gammelt billede af Bergenhus.

Gift 1694 i Lille, Frankrig med

512-26. Maria Josepha de Butscher

Født ca. 1670 i Lille?, Frankrig,
død 21-11-1724 i Hem gård, Hof, Vestfold.

Forældre:

1024-51. Adam de Butscher

Født ca. 1625, parlamentsråd i Lille.
Søn af Jean de Butscher, oberst i fransk tjeneste, og Margaretha von Winterfeldt.
Gift med

1024-52.
Elisabeth de Calle

Datter af Louis de Calle

Bergenhus med kommandantboligen til højre (foto 2003)


Forældre til nr. 256-14, mine tip-5-oldeforældre:

512-27. Henrik Larsen Beer

Født ca. 1661,
død ca. 1710 i Kristiansand.
Samme som nr. 1024-63 nedenfor.

1692 borgerskab i Kristiansand som købmand og skipper, 1695-99 fører af defensionsskibet Concordia, 1700 midlertidig søofficer i krigen mod Sverige, 1701-09 fører af bl.a. skibet Spes Nova i fart på England.

Gift 1686 i Randesund med

512-28.
Martha Nielsdatter Haanes

Født ca. 1665 i Randesund, Norge, død 1739 i Haanes, Kristiansand, begravet i Tvedt.
Samme som nr. 1024-64 nedenfor.

Børn:
Henrik Henriksen Beer (ca. 1690-1733), handelsmand, ugift;
Niels Henriksen Beer (ca. 1695-1746), købmand i Flekkefjord, gift med Anne Marie Christensdatter Eide (1700-);
Daniel Henriksen Beer (ca. 1700-1743), fyrverker ved artilleriet i Kristianssand og Trondheim, gift med Adelus Danielsdatter (ca. 1711-81);
Engel Henriksdatter Beer (1696-1766, nr. 512-32);
Cecilia Henriksdatter Beer (ca. 1697-), gift med NN von Jopwitz;
Christine Henriksdatter Beer (ca. 1698-1752, nr. 256-14).
Laurette Henriksdatter Beer (1700-81), gift med Gabriel Sigward von Akeleye (ca. 1695-1763), officer og embedsmand.

Se mere om Martha Haanes aner

Forældre til nr. 256-15,
mine tip-5-oldeforældre:

512-29.
Jacob Andersen Lund

Født ca. 1650,
død før 1722.
1673 borgerskab som købmand og trælasthandler i Kristiansand.

Gift før 1673 med

512-30.
Margrethe Nielsdatter

Født ca. 1650,
død 09-09-1735
i Kristiansand.

Øvrige børn:
Anders Jacobsen Lund (ca. 1690-1720).
Ingeborg Appelone Jacobsdatter (ca. 1700-), gift 1. gang med Jens Madsen (-1719), gift 2. gang med Hans Jacobsen Lund (ca. 1690-1764), trælasthandler i Kristiansand.

Forældre til nr. 256-16, mine tip-5-oldeforældre:

512-31. Thomas Christensen Muldrup

Født ca. 1695 i Kristiansand?,
død 11-01-1742 i Kristiansand.
1724 borgerskab i Kristiansand som købmand og kornhandler.
1736 kæmner og kirkeværge, død ved drukneulykke.

Gift ca. 1720 med

512-32.
Engel Henriksdatter Beer

Født 05-02-1696 i Kristiansand,
død 01-12-1766 i Kristiansand.

Datter af nr. 512-27, Henrik Larsen Beer

Øvrige børn:
Christen Thomassen Muldrup (ca. 1721-69), handelsmand og 1764 dansk-norsk konsul i Skotland, gift med Honore Bray (datteren Honoria blev gift med George Logan fra USA og flyttede med ham til South Carolina, hvor de fik mange efterkommere med navnet Muldrup Logan);
Anne Aaby Thomasdatter Muldrup
(1723-), gift 1758 med Peder Hersleb Roholt;
Else Thomasdatter Muldrup (1726-97), gift med Niels Lassen;
Karen Thomasdatter Muldrup (1727-95), gift med Adam de Chezaulx des Pres (1727-90), fransk konsul i Kristiansand;
Martha Thomasdatter Muldrup (1728-), gift med Ulrik Frederik Barnholdt (1725-);
Mads Thomassen Muldrup (1728-63), skipper, omkommet ved forlis ud for Listerland, ugift;
Niels Thomassen Muldrup (1730-);
Thomas Thomassen Muldrup (1733-37);
Henrik Thomassen Muldrup (1734-91), handelsmand og mægler, gift 1. gang med Karen Dorthea Nielsdatter Lund (1740-86), gift 2. gang med Alette Cathrine Mørch (1748-1816);
Christiane Thomasdatter Muldrup (1737-1812), ugift.


Forældre til nr. 512-29,
mine tip-6-opldeforældre:

1024-57.
Anders Sørensen Lund

Født ca. 1615, løjtnant i den norske hær, 1659 borgerskab i Kristiansand.
Slægten stammer formentlig fra Sønderjylland.
Gift med ukendt

Forældre til nr. 512-30,
mine tip-6-oldeforældre:

1024-59.
Niels Pedersen

Født ca. 1620.

Læge, apoteker og vinhandler i Kristianssand, borgerskab 1651, magistratspræsident 1665-70, død efter 1670.
Gift med

1024-60. Ida NN

Født født ca. 1625, død 1686?.

Forældre til nr. 512-31,
mine tip-6-oldeforældre:

1024-61. Christen Jensen Muldrup

Født ca. 1635, død 06-09-1729 i Kristiansand?

Borgerskab 1693 i Kristiansand som købmand og kornhandler.
Slægten stammer muligvis fra Jylland.
Gift 1693 i Kristiansand? med

1024-62. Engel Madsdatter Bech

Søster til Christen Madsen Bech, Kongsberg, og Johan Mathias Bech (-1749), Batavia, Java.

Øvrige børn:
Christen Christensen Muldrup (ca. 1696-);
Karen Christensdatter Muldrup (ca. 1697-), gift med Johan Georg Østerbye, krambodsvend og købmand.

Forældre til nr. 512-32,
mine tip-6-oldeforældre:

1024-63.
Henrik Larsen Beer

Født ca. 1661,
død ca. 1710 i Kristiansand.
Samme som nr. 512-27 ovenfor.

1692 borgerskab i Kristiansand som købmand og skipper, 1695-99 fører af defensionsskibet Concordia, 1700 midlertidig søofficer i krigen mod Sverige, 1701-09 fører af bl.a. skibet Spes Nova i fart på England.

Gift ca. 1686 i Randesund med

1024-64.
Martha Nielsdatter Haanes

Født ca. 1665 i Randesund, Norge, død 1739 i Haanes, Kristiansand, begravet i Tvedt.
Samme som nr. 1512-28 ovenfor.

Øvrige børn, se ovenfor.

Se mere om
Martha Haanes aner


Kilder udover relevante kirkebøger og folketællinger:
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind IV
Ætten von Koss (Oslo 1938)
Norske Slægter (Kristiania 1912)
Karsten Skjold Petersen: Kongens klæder (Gads forlag 2014)
Cecilie Lødrup: Erindringer (utrykt manuskript 1991)
V. Richter: Dødsfald i Danmark 1761-90 (København 1907)
Johannes Beer: Om Familien Beer i Norge (Kristiania 1912)
Hirsch: Danske og norske officerer (Rigsarkivet)
Digitalarkivet, Norge: Militære ruller http://arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Om-kjeldene/Militaere-ruller
DIS-Træf Norge

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Henriks aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Kirstens aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap