Kirstens aner

Tip-6-oldeforældre i Resendal, Gødvad

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 512-311, Søren Christensen Basse:

1024-621. Christen Madsen Basse

Født ca. 1640, formentlig død 1718.
Handelsmand og kroholder i Blæsbjerg.
Gift 2. gang før 1703 med Mette Marcusdatter.

Gift 1. gang ca. 1670 med

1024-622. Else Lauritsdatter

Født ca. 1650 i Resendal, Gødvad, død mellem 1694 og 1702.


Forældre til nr. 1024-622,
tip-7-oldeforældre:

2048-1243. Laurits Nielsen

Født ca. 1605 i Resendal, Gødvad, død ca. 1660.
Gårdejer i Resendal.

Gift med

2048-1244. Anne Sørensdatter Bruun

Født ca. 1610.

Øvrige børn: Niels Lauritsen; Søren Lauritsen.


Forældre til nr. 2048-1243, tip-8-oldeforældre:

4096-2485. Niels Andersen

Født ca. 1580, død efter 1638. Gårdejer i Resendal.

Gift med

4096-2486. Ane Rasmusdatter

Født ca. 1580 i Resendal, Gødvad.

Øvrige børn:
Jens Nielsen, gift med Mette Pedersdatter;
Else Nielsdatter, gift med Jens Nielsen Rudstrup i Grauballe.


Forældre til nr. 4096-2486, tip-9-oldeforældre:

8192-4961. Rasmus Lauridsen

Født ca. 1530, død mellem 1596 og 1610. Gårdmand i Resendal. Samme som nr. 4096-2465. Gift med ukendt.
Øvrige børn: Anders Rasmussen (ca. 1580-), nr. 2048-1233.


Forældre til nr. 8192-4961, tip-10-oldeforældre:

16384-9921. Laurids Jepsen

Født ca. 1490, død før 1546.

Ejer af Resendal gård og herredsfoged. Deltog i Grevens Fejde på Skipper Klements side og mistede som straf en del af sin ejendom.
Samme som nr. 8192-4913/ 8192-4929.

Gift med

16384-9922. Anne Nielsdatter

Født ca. 1500, død efter 1546.
Samme som nr. 8192-4914 / 8192-4930.

Gift 2. gang med Jens Hasse, død efter 1557

Øvrige børn:
Jep Lauridsen (ca. 1525-1586), nr. 4096-2457, gårdejer i Resendal, herredsfoged;
Kirsten Lauridsdatter (ca. 1530-), gift med Rasmus Eriksen i Århus;
Maren Lauridsdatter (ca. 1530-), gift med Peder Lauridsen i Farre;
Anne Lauridsdatter (ca. 1530-);
Christen Lauridsen (ca. 1530-), skolemester i Odense.


Forældre til nr. 16384-9922, tip-10-oldeforældre:

32768-19843. Niels Mikkelsen Hase

Født ca. 1460, død før 1528.

Nedstammer sandsynligvis fra den gamle adelsslægt Hase.
Storbonde i Resendal.

Gift med

32768-19844. Kirsten Madsdatter

Født ca. 1470, død efter 1506.

Øvrige børn:
Gissel Nielsdatter (ca. 1490);
Birgit Nielsdatter (ca. 1590-);
Rasmus Nielsen (ca. 1590-);
Laurs Nielsen Hase (ca. 1490-), gårdejer i Resendal;
Mads Nielsen (ca. 1490-).


Forældre til nr. 32768-19844, tip-11-oldeforældre:

65536-39687. Mads Nielsen

Født ca. 1430, død efter 1487. Væbner og ejer fra 1457 af Kalbygård ved Flensted, Låsby.
Gift med ukendt. Søn af

131072-79373. Niels Madsen

Født ca. 1400, død efter 1431. Væbner i Lading. Gift med ukendt.


Kilder udover relevante kirkebøger:
Kirstin Nørgaard Pedersen: Herredsfogedslægten bind I og II (Forlaget Slægten), 2004
Slægten Meldgaard fra Haarup, Linaa sogn (Nordisk Slægtsforskning, Skals 1969)


Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Kirstens aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Kirstens aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten   Æbeløs beboere   Landboreformer i Gjern   Hoven kirkebog  

Sitemap