Kirstens aner

Tip-12/13-oldeforældre,
adelsslægten Bille

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 32768-24054, Sidsel Bille, og nr. 65536-48118, Beate Clausdatter Bille:

65536-48107 /
131072-96235. Claus Bille

Født ca. 1490, død 04-01-1551 på Lyngsgård (Billesholm) ved Vram i Skåne.

Til Allindemaglegård, Lyngsgård (Billesholm, Vram), Råbelev (Råbelöv) og Vanås. Ridder, rigsråd, lensmand på Bohus og slotsfoged på Elfsborg. Hovedmanden ved det Stockholmske blodbad på Stortorvet 1520.Gift 31-01-1524 med

65536-48108 / 131072-96235.
Lisbeth Jensdatter Ulfstand

Født ca. 1505, død 05-04-1540.

Øvrige børn: Margrethe Clausdatter Bille (1525-);
Steen Clausen Bille (1527-), gift med Kirsten Andersdatter Lindenov (-1596), datter af Anders Hansen Lindenov og Margrethe Lange.
Sophie Bille (1529-87), gift med Malte Jensen Sehested (1529-);
Jens Clausen Bille (1531-75) til Billesholm m.m., lensmand på Gotland, gift med Karen Eilersdatter Rønnow (-1592), datter af rigsråd Eiler Rønnow til Hvidkilde og Anne Tygesdatter Krabbe;
Maren Bille (1537-), gift med Laurids (Fasti) Skram (1530-87).

Datter af Jens Holgersen Ulfstand og Margrethe Axelsdatter Trolle.


Forældre til nr. 65536-48107 / 131072-96235,
tip-13/14-oldeforældre:

131072-96213 / 262144-192469.
Steen Basse Bille

Født ca. 1446, død efter 1520.

Til Allindemaglegård og Lyngsgård, ridder, rigsråd, landsdommer i Skåne, lensmand på Gladsaxe.
Gift 2. med Ellen Stigsdatter Krognos, datter af Stig Olufsen Krognos og Barbara Torkildsdatter Brahe.

Gift med

131072-96214 / 262144-192470.
Margrethe Clausdatter Rønnow

Født ca. 1460, død efter 1490.

Øvrige børn:
Torben Bille (ca. 1475-1552), magister og biskop;
Birgitte Steensdatter Bille (ca. 1485-1553), gift med Jens Torbensen Rosensparre (-1530) til Skarholt;
Eline Steensdatter Bille (ca. 1485-1559), gift med Maurids Skave (-1532), søn af Herluf Skave og Øllegaard Henningsdatter Walkendorff.


Forældre til nr. 131072-96213 /
131072-96218 (Else Torbensdatter Bille) /
262144-192469,
tip-14/15-oldeforældre:

262144-192425 / 262144-192435 /
524288-384937. Torben Bille

Født 1399, død 25-11-1465.
Til Allindemaglegård og Svanholm, rigsråd.

Søn af Bent Jonsen Bille (født 1370, død efter 1442) til Solbjerggård og Allindemaglegård, lensmand på Dragsholm, og Inger Torbensdatter Galen (født ca. 1375, død før 1456).

Gift 1. med Beate Axelsdatter Thott, datter af Axel Pedersen Thott og Cathrine Axelsdatter Krognos.

Øvrige børn:
Maren Torbensdatter Bille (ca. 1435-);
Bent Torbensen Bille (ca. 1440-94) til Egede og Søholm, rigsråd, ridder, lensmand på Næsbyhoved og Helsingborg, gift 1. gang med Magdalene Stigsdatter Krognos, datter af Stig Olufsen Krognos og Barbara Thorkildsdatter Brahe;gift 2. gang med Ermegard Frille (-1504), datter af Eggert Christiernsen Frille og Anne Iversdatter Jul;
Peder Bille (ca. 1440-) til Svanholm og Kjærsgård, gift med Anne Knudsdatter Gyldenstierne (-1531), datter af Knud Henriksen Gyldenstierne og Hilleborg (Søblade) Skinkel;
Inger Bille (ca. 1440-1507), gift med Johan Oxe, søn af Peder Oxe og Mette Godov;
Else Torbensdatter Bille (nr. 131072-96218), gift med Gregers Jepsen Ulfstand (nr. 131072-96217), søn af Store Jep Henriksen Ulfstand og Kirsten Jensdatter Due;
Regitze Bille, gift med Peder Nielsen Gyldenstierne, lensmand på Holbæk, søn af Niels Eriksen Gyldenstierne og Mette Jensdatter Banner.

Gift med

262144-192426 /
262144-192436 /
524288-384938.
Sidsel Ovesdatter Lunge

Født ca. 1420,
død 1503.

Datter af Ove Jacobsen Lunge (født ca. 1375, død før 1475), til Nielstrup og Bøgsted, rigsråd, og Maren Tygesdatter (Gamle) Basse.

Forældre til nr. 131072-96214 /
262144-192470,
tip-14/15-oldeforældre:

262144-192427 / 524288-384939.
Claus Rønnow

Født ca. 1420, død 1486.
Til Hvidkilde, rigsråd, ridder, lensmand på Nyborg, høvedsmand på Laholm og Stockholm, taget til fange i slaget på Brunkebjerg 1471, men slap fri, udsending for kong Christian I.
Gift 1. med Kirsten Henriksdatter Gyldenstierne, datter af Henrik Knudsen Gyldenstierne og Anne Mogensdatter (Bielke) Munk.
Gift 3. gang med Mette Bydelsbak, datter af Albrecht Engelbrechtsen Bydelsbak til Torbenfeldt og Giertrud Clausdatter Grubendal.

Søn af Markvard Rønnow (født ca. 1390) og Mette Pogwisch.

Øvrige børn:
Markvard Rønnow (-1506), rigsråd, ridder og lensmand.

Gift 2. gang med

262144-192428 /
524288-384938.
Birgitte Kristiernsdotter Vasa

Født ca. 1430.

Datter af Kristiern Nilsson Vasa og Margrete Krummedige.
Se mere om Vasa-slægten i Sverige her.

Slaget ved Brunkebjerg 10. oktober 1471

Se ældre aner i kilderne, der er nævnt nedenfor.

Kilder:
Hans Chr. Bjerg og Ole L. Frantzen: "Danmark i Krig" (JP/Politikens Forlag 2005)
"Danske Slotte og Herregårde" (Hassings Forlag 1968)
Finn Holbek: Stamtavler over danske adelsslægter

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Kirstens aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Henriks aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap