Kirstens aner

Tip-11-oldeforældre,
adelsslægten Brahe

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 16384-12030, Sophie Axelsdatter Brahe:

32768-24059. Axel Brahe

Født 25-05-1550 på Knudstorp, Skåne,
død 14-08-1616 i Dalum kloster.

Rigsråd, til Corselitze, Elvedgård, Eskebjerg (Scheelenborg) og Orebygård.

Gift 2. gang 22-06-1589 i Odense med Kirsten Eriksdatter Hardenberg (-1639,datter af Erik Hardenberg og Anne Eilersdatter Rønnow.
Børn i dette ægteskab: Mette Axelsdatter Brahe (1590-1622), gift med Peder Marsvin (1578-1614);
Birgitte Axelsdatter Brahe 1591-1653), gift 1. gang med Niels Clausen Sehested (1597-1627), gift 2. gang med Hans Caspar von Reibnitz (1596-);
Tyge Axelsen Brahe (1593-1640) til Vemmetofte, gift med Birgitte Brok;
Karen Axelsdatter Brahe (1598-1631), gift med Henning Walkendorff (1595-1658), godsejer og officer.Gift 20-08-1575 på Boller slot med

32768-24060. Mette Falksdatter Gøye

Født ca. 1555,
død 15-11-1584 på Rugård på Djursland, begravet i Veflinge på Fyn.

Øvrige børn:
Birgitte Brahe (1576-1619), gift med Henrik Gøye (1562-1611) til Skørringe og Turebyholm;
Anne Axelsdatter Brahe (1583-1663), gift med Eiler Qvitzow (1565-1640), godsejer, landsdommer og lensmand.

Datter af Falk Gøye og Ide Truidsdatter Ulfstand.
Forældre til nr. 32768-14059, tip-12-oldeforældre:

65536-48117. Otte Tygesen Brahe

Født 02-10-1518 på Tosterup i Skåne,
død 09-05-1571 på Helsingborg slot.

Til Elvedgård, Knudstorp og Tosterup, rigsråd.

Gift ca. 1513 med

65536-48118. Beate Clausdatter Bille

Født 29-04-1526,
død 18-10-1605 i Nørre Broby.

Øvrige børn:
Lisbeth Tygesdatter Brahe (1545-63), gift med Henrik Gyldenstierne (1540-92), søn af Henrik Knudsen Gyldenstierne og Jytte Predsbjørnsdatter Podebusk;
Tycho Brahe (1546-1601), astronom og videnskabsmand, gift med Kirstine Barbara Jørgensdatter (1549-1604);
Steen Ottesen Brahe (1547-1620), gift 1. gang med Birgitte Ottesdatter Rosenkrantz, datter af Otte Ottesen Rosenkrantz og Ide Mogensdatter Gøye; gift 2. gang med Kirsten Hansdatter Holck, datter af Hans Holck og Margrethe Nielsdatter Rotfeldt.
Margrethe Ottesdatter Brahe (1551-1614), gift med Christen Skeel (1543-95), lensmand på Bøvling og Åkjær;
Sophie Brahe (1556-1643), gift med Otte Thott (1543-88) til Næs og Eriksholm i Skåne.

Datter af Claus Bille og Lisbeth Jensdatter Ulfstand.


Forældre til nr. 65536-48117, tip-13-oldeforældre:

131072-96233. Tyge Axelsen Brahe

Født ca. 1475,
død 07-09-1523 i kamp ved Malmø.

Til Tosterup, Vitskøvle og Knudstorp, ridder og høvedsmand, tilhænger af kong Frederik I.

Gift 1. gang 1502 med Magdalene Olufsdatter Krognos (ca. 1472-1510), datter af Oluf Stigsen Krognos og Giertrud Knudsdatter Has.

Gift 2. gang med

131072-96224. Sophie Jørgensdatter Rud

Født ca. 1488 i Ruds Vedby,
død 13-02-1555 i Tureby.

Øvrige børn:
Peder Brahe (ca. 1515-42), gift 1. gang med Berte Andersdatter Baden, datter af Anders Nielsen Baden og Bodil Axelsdatter;
Anne Tygesdatter Brahe (-1590), gift med Herluf Skave (-1583) til Eskilstrup, landsdommer lensmand på Stegehus.


Forældre til nr. 131072-96233,
tip-14-oldeforældre:

262144-192465. Axel Pedersen Brahe

Født 1426 i Sørup, Skåne,
død 1487.

Gift med

262144-192466.
Maren Tygesdatter Lunge

Født 1430 på Nielstrup,
død efter 1520.

Øvrige børn:
Holger Axelsen Brahe (-1495), gift med Jens Holgersen Ulfstand;
Aage Brahe (-1525) til Tostrup, gift med Johanne Henriksdatter Sparre (-1568), datter af Henrik Aagesen Sparre og Kirsten Knudsdatter Has;
Margrethe Brahe (-1512), gift med Erik Jensen Urup til Ugerup, søn af Jens Pedersen Urup og Merete Haagensdatter Sandberg;
Cecilie Axelsdatter Brahe, gift med Eskil Mogensen Gøye (-1506), søn af Mogens Axelsen Gøye og Ide Eriksdatter Falk;
Axel Axelsen Brahe (-1551) til Krogholm, Hammar, Vitskøvle og Tunbyholm, gift med Anne Brok (-1524), datter af Lage Eskesen Brok og Else Poulsdatter Laxmand.

Forældre til nr. 131072-96234,
tip-14-oldeforældre:

262144-192467. Jørgen Mikkelsen Rud

Født ca. 1450,
død ca. 1504.

Gift med

262144-192468.
Kristine Eriksdatter Rosenkrantz

Født ca. 1460,
død før 1509.

Øvrige børn:
Knud Jørgensen Rud (ca. 1480-1554) til Vedby og Møgelkær, høvedsmand på Korsør, gift med Dorthe Bølle (-1545), datter af Mads Eriksen Bølle og Birgitte Clausdatter Daa;
Anne Jørgensdatter Rud (ca. 1490-), gift med Henrik Hartvigsen Krummedige (-1530), søn af Hartvig Eriksen Krummedige og Karen Hak.

Datter af Erik Ottesen Rosenkrantz og Sophie Henriksdatter Gyldenstierne.


Forældre til nr. 262144-192465,
tip-15-oldeforældre:

524288-384929. Peder Axelsen Brahe

Født ca. 1404 i Vitskøvle, Skåne,
død efter 1441.

Søn af Axel Pedersen Brahe og Holger Holgersdatter Krognos.

Gift med

524288-384930.
Berete Bondesdatter Thott

Født ca. 1405,
død før 1485.

Tidligere gift med Follert van Knobe og Johan Oxe.

Forældre til nr. 262144-192466,
tip-15-oldeforældre:

524288-384931. Tyge Ovesen Lunge

Født 1399 på Nielstrup,
død før 1460.

Søn af Ove Jacobsen Lunge og Maren Tygesdatter Basse.

Gift med

524288-384932.
Anna Nielsdatter Kabel

Født ca. 1410.

Datter af Niels Lauridsen Kabel til Tosterup og Abel Henningsdatter Kabel.

Forældre til nr. 262144-192467,
tip-14-oldeforældre:

524288-384933. Mikkel Jørgensen Rud

Født ca. 1420,
død ca. 1463.

Søn af Mikkel Jørgensen Rud og Ingeborg Ovesdatter Hase

Gift med

262144-192468.
Catrine Panter

Død før 1452.

Datter af Knud Andersen Panter og Cecilie Evertsdatter Moltke.

Se ældre aner i kilderne, der er nævnt nedenfor.

Kilder:
"Danske Slotte og Herregårde" (Hassings Forlag 1968)
Finn Holbek: Stamtavler over danske adelsslægter

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Kirstens aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Henriks aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap