Kirstens aner

Tip-10/11-oldeforældre,
adelsslægten Juel

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 8192-6016, Christence Jensdatter Juel, tip-10-oldeforældre:

16384-12031.
Jens Hermansen Juel

Født 08-01-1580 på Store Restrup ved Aalborg,
død 28-03-1634 på Nørre Vosborg.

Til Nørre Vosborg

Gift 13-05-1610 i Viborg med

16384-12032. Ide Hansdatter Lange

Født 03-10-1584 på Brejninggård,
død 13-06-1649 på Nørre Vosborg.

Øvrige børn:
Herman Jensen Juel (ca. 1611-13);
Anne Jensdatter Juel (ca. 1612-);
Ide Margrethe Juel (ca. 1615-);
Herman Jensen Juel (ca. 1616-);
Elsebe Jensdatter Juel (ca. 1620-), gift med Ove Juul (1608-44);
Susanne Jensdatter Juel (ca. 1620-), gift med Erik Quitzow (1616-78);
Margrethe Jensdatter Juel (1622-51), gift med Peder Eriksen Juel (1623-65);
Maren Jensdatter Juel (1623-44), gift med Ove Bielke (1611-74);
Lene Jensdatter Juel (ca. 1625-27).

Gå videre til hendes aner her.


Forældre til nr. 16384-12031,
tip-11-oldeforældre:

32768-24061.
Herman Nielsen Juel

Født 1548,
død 15-10-1607 på Visborggård.

Til Åbjerg, Alsted og Store Restrup, var som ung 9 år i krigstjeneste i Tyskland, Frankrig og Ungarn, lensmand på Kalundborg og Dragsholm, drev senere betydelig studeeksport.

Forældre, se nedenfor:

Gift 23-06-1577 på Alsted, Øster Nykirke med

32768-24062. Maren Jensdatter Juel

Født ca. 1555 på Alsted, død efter 1617.

Øvrige børn:
Niels Hermansen Juel (1578-96), død i Greifswald, Pommern;
Christence Hermansdatter Juel (ca. 1581-84);
Anna Hermansdatter Juel (ca. 1583-85);
Christence Hermansdatter Juel (-1658), gift 1. gang med Knud Predbjrønsen Gyldenstierne, søn af Predbjørn Gyldenstierne og Mette Eriksdatter Hardenberg; gift 2. gang med Kjeld Iversen Juel, søn af Iver Kjeldsen Juel og Mette Hansdatter (Lange) Munk;
Erik Hermansen Juel (-1583);
Ove Hermansen Juel (-1607), død i Oxford, England;
Christen Hermansen Juel (1589-1612).


Forældre til nr. 32768-24062,
tip-12-oldeforældre:

65536-48123. Jens Mogensen Juel

Født ca. 1525, død 20-09-1563.

Død om bord på skibet Fortuna, da flåden lå ved Karlsö. Skibschef under Peder Skram, deltog i søslag 11-09-1563 ved Gotland, hvor han blev såret.


Søslag i Østersøen i 1560-erne


Ligsten over Jens Mogensen Juel og Anne Pedersdatter Skram i
Århus domkirke

Gift med

65536-48124.
Anne Pedersdatter Skram

Født ca. 1540, død 1581.

Øvrige børn:
Peder Jensen Juel (ca. 1550-) til Alsted, lensmand på Skivehus, gift med Margrethe Gregersdatter Ulfstand;
Elsebe Jensdatter Juel (ca. 1550-1626),gift med Hans Christoffersen Lindenov +før 1610, søn af Christoffer Johansen Lindenov og Ide Rantzau;
Ellen Jensdatter Juel (ca. 1560-1603), gift med Axel Nielsen Rosenkrantz til Halkær, Kyø og Buderupholm *1552 +1623, søn af Niels Axelsen Rosenkrantz og Maren Ovesdatter (Dyre) Lunge.


Forældre til nr. 65536-48123, tip-13-oldeforældre:

131072-96245. Mogens Pallesen Juel

Født ca. 1480, død efter 1543.

Til Udstrup ved Sønder Nissum og Sandfærgegård i Vind.

Øvrige børn:
Ide Mogensdatter Juel, gift med Jens Spend til Rammegaard, søn af Anders Spend og Mette Godskesdatter Friis;
Palle Mogensen Juel til Udstrup m.fl. godser, gift med Anne Eriksdatter Lykke, datter af Erik Lykke og Anne Bertelsdatter (Sparre) Kaas;
Christen Mogensen Juel til Bækmark, Udstrup og Østergård, gift med Anne Christoffersdatter (Dyre) Lunge, datter af Christoffer Lunge og Karen Jørgensdatter Juel;
Iver Mogensen Juel, chef på orlogsskibet Ørnen;
Morten Mogensen Juel;
Kirsten Mogensdatter Juel, gift med Jens Mogensen (Sparre) Kaas til Ørgård, søn af Mogens Kaas og Magdalene Spend;
Lisbeth Mogensdatter Juel, gift 1. gang med Jens Mogensen Harbou til Sindinggaard, søn af Mogens Jensen Harbou og Esdel Bertelsdatter (Sparre) Kaas; Gift 2. gang med Niels Nielsen Lykke, søn af Niels Jacobsen Lykke og Eline Nielsdatter Gyldenløve fra Norge.
Mogens Mogensen Juel til Knivholt m. fl. godser, gift 1. gang med Ingeborg Thomesdatter Galskyt, datter af Thomes Jensen Galskyt og Johanne Jensdatter Vognsen; gift 2. gang med Inger Markvardsdatter Tidemand, datter af Markvard Tidemand og Karen Eilersdatter Bølle;
Maren Mogensdatter Juel (-1592), gift med Jakob Flemming (-1544), søn af Hermann Flemming og Anne Eriksdatter Thott;
Erik Mogensen Juel (-1550), dræbt i Oliva kloster ved Danzig, Polen;
Elsebet Mogensdatter Juel, gift med Vil Thomesen Galskyt til Hvidstedgaard, søn af Thomes Jensen Galskyt og Johanne Jensdatter Vognsen.

Gift med

131072-96246.
Dorthe Mogensdatter Krabbe

Født ca. 1490, død efter 1536.

Forældre til
nr. 65536-48124,
tip-13-oldeforældre:

131072-96247.
Peder Skram

Født ca. 1490,
død efter 1512.

Til Stovgård og Sønderris.

Øvrige børn:
Bege Pedersdatter Skram, gift med Jørgen Hansen Juel, søn af Hans Iversen Juel og Anne Evertsdatter Rosensparre;
Karen Pedersdatter Skram, gift med Iver Eriksen Rosenkrantz, søn af Erik Clausen Rosenkrantz.

Gift med

131072-96248.
Kirsten Enevoldsdatter Rafvad

Født ca. 1505, død efter 1525.


Forældre til nr. 131072-96245, tip-14-oldeforældre:

262144-192489. Palle Iversen Juel

Født ca. 1430, død ca. 1505.
Til Øgelstrup ved Vemb.

Øvrige børn:
Christen Pallesen Juel (ca. 1475-);
Mette Pallesdatter Juel (ca. 1480-), gift med Ove Skram, søn af Peder Skram og Anne Nielsdatter Banner.;
Karen Pallesdatter Juel (ca. 1480-), gift med Niels Friis af Vadskærgaard, søn af Godske Friis og Bodil Olufsdatter;
Ide Pallesdatter Juel (ca. 1485-), abedisse i Gudum kloster.

Gift med

262144-192490.
Ellen Mogensdatter Spend

Født 1506,
død mellem 1573-1583.

Datter af Mogens Spend og NN Rodsten.


Forældre til nr. 262144-192489, tip-15-oldeforældre:

524288-384977. Iver Jensen Juel

Født mellem 1408-1421 i Råsted, død 1468 i Astrup, Grinderslev, begravet i Viborg domkirke.
Samme som nr. 1048576-769839 / 1048576-769999.

Bror til nr. 524288-384801 / 1048576-769921, Palle Jensen Juel, søn af Jens Pallesen Juel og Karen Fasti.

Gift 2. gang med Karen Vestenie, datter af Laurids Thomsen Vestenie og Margrethe Munk.
Børn i dette ægteskab:
Kjeld Iversen Juel (ca. 1460-1536) til Astrup, gift med Karen Lange (-1555), datter af Niels Gundesen Lange og Anne Nielsdatter Rosenkrantz;
Margrethe Iversdatter Juel (ca. 1450-1535), gift med Niels Christiernsen Tornekrands (-1510), søn af Christiern Mikkelsen Tornekrands og Tale Eriksdatter Rotfeld;
Thomes Iversen Juel, lensmand på Trøjborg, gift med Lene Ludvigsdatter Rosenkrantz (-1558), datter af Ludvig Nielsen Rosenkrantz og Kirsten Hak;
Hans Iversen Juel, roskildebispens lensmand på Svenstrup, gift med Anne Evertsdatter Rosensparre, datter af Evert Truidsen Rosensparre og Hille Jepsdatter Skave.

Gift 1. gang med

524288-384978.
Mette Lauridsdatter Hvas

Født ca. 1430.

Datter af Laurids Hvas og NN Elufsdatter Bild.

Øvrige børn:
Ide Iversdatter Juel (nr. 524288-384920 / 524288-385000), gift med Lage Jepsen Saltensee til Starupgård, søn af Jep Lagesen Saltensee og Edel Christensdatter Munk;
Hartvig Iversen Juel (-1500), biskop i Ribe;
Johanne Iversdatter Juel (-ca. 1502), gift med Christen Steenfeld, søn af Væbner Steenfeld og Benedikte Jensdatter Udsen.


Forældre til nr. 16384-12026, Sophie Nielsdatter Juel og nr. 32768-24061, Herman Nielsen Juel, tip-11/12-oldeforældre:

32768-24051 / 65536-48121. Niels Enevoldsen Juel

Født ca. 1500, død mellem 1568-73.
Til Åbjerg.

Øvrige børn:
Ove Nielsen Juel (ca. 1530-99), til Kjeldgård og Vosnæsgård, medejer af Aabjerg, gift med Dorthe Clausdatter Daa (ca. 1530-1600);
Iver Nielsen Juel (ca. 1535-);
Anne Nielsdatter Juel (ca. 1540-), gift med Erik Nielsen Krag (-1606), søn af nr. 32768-24049, Niels Eriksen Krag;
Karen Nielsdatter Juel (ca. 1540-), gift med Palle (Fasti) Splid (-1628);
Dorothea Nielsdatter Juel (ca. 1545-1630), gift med Henrik Ejlersen Brockenhuus (1542-88), godsejer i Norge.

Gift med

32768-24052 / 65536-48122. Christence Ovesdatter (Dyre) Lunge

Født 1506,
død mellem 1573-1583.

Gå videre til hendes aner her.


Forældre til nr. 32768-24051 / 65536-48101,
tip-12/13-oldeforældre:

65536-48101 / 131072-96201.
Enevold Nielsen Juel

Født ca. 1475, død før 1553.
Til Åbjerg.

Gift med

35536-48102 / 131072-96202. Inger Hermansdatter Flemming

Født ca. 1475, død efter 1553.

Øvrige børn:
Sophie Enevoldsdatter Juel (ca. 1500-);
Kirsten Nielsdatter Juel (ca. 1485-), gift med Otto (Vinranke) Munk til Gjessinggård, søn af Niels Munk;
Palle Nielsen Juel (ca. 1485-1536) til Hvolgård, gift med Anne Eriksdatter Vestenie, datter af Erik Vestenie og Anne Barfus;
Jens Nielsen Juel (ca. 1485-1553) til Hesselmed, gift med Vibeke Ovesdatter (Dyre) Lunge, datter af Ove Vincentsen (Dyre) Lunge og Anne Henriksdatter Friis af Haraldskær.


Forældre til nr. 65536-48101 /
131072-96201,
tip-12/13-oldeforældre:

131072-96201 / 262144-192481.
Niels Eriksen Juel

Født ca. 1450, død mellem 1496-1506.
Til Åbjerg.

Gift med

131072-96202 / 262144-192482. Else Mogensdatter (Daa) Glob

Født ca. 1450.
Øvrige børn:
Kirsten Nielsdatter Juel (ca. 1485-), gift med Otte (Vinranke) Munk til Gjessinggård;
Palle Nielsen Juel (ca. 1485-1535) til Hvolgaard og Lange, gift med Anne Eriksdatter Vestenie;
Jens Nielsen Juel (ca. 1485-1553) til Hesselmed, gift med Vibeke Ovesdatter (Dyre) Lunge.


Forældre til nr. 131072-96201 /
262144-192481,
tip-13/14-oldeforældre:

262144-192401 / 524288-384961.
Erik Pallesen Juel

Født ca. 1417, død efter 1496.
Til Åbjerg.

Gift med

262144-192402 / 524288-384962.
NN Mikkelsdatter Spend

Født ca. 1400.

Øvrige børn:
Mikkel Eriksen Juel (ca. 1440-), prior i Grinderslev kloster;
Laurids Eriksen Juel (ca. 1440-), præst i Ejsing og Alslev.


Forældre til nr. 262144-192401 /
524288-384961,
tip-14/15-oldeforældre:

524288-384801 /
1048576-769921.
Palle Jensen Juel

Født før 1390, død efter 1454.

Bror til nr. 524288-384977, Iver Jensen Juel, søn af Jens Pallesen Juel og Karen Fasti.

Gift med

524288-384802 /
1048576-769922.
NN Andersdatter Skeel

Født ca. 1400.

Datter af Anders Jensen Skeel.

Øvrige børn:
Jens Pallesen Juel (ca. 1420-), gift med Ingeborg Pedersdatter Munk, formentlig datter af Peder Andersen Munk til Hedegård;
Jep Pallesen Juel (ca. 1420-).

Forældre til nr. 262144-192402 / 524288-384962,
tip-14/15-oldeforældre:

524288-384803 /
1048576-769923.
Mikkel Spend

Født ca. 1370, død før 1410.

Til Tødsø på Mors, søn af Peder Spend.

Gift med

262144-192404 /
1048576-769924.
Inge Thorkildsdatter
Født ca. 1375, død efter 1410.

Øvrige børn:
Simon Spend (ca. 1400-).

Se ældre aner i kilderne, der er nævnt nedenfor.

Kilder:
"Danske Slotte og Herregårde" (Hassings Forlag 1968)
Finn Holbek: Stamtavler over danske adelsslægter

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Kirstens aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Henriks aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap