Kirstens aner

Tip-11-oldeforældre,
adelsslægten Lange

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 16384-12032, Ide Hansdatter Lange:

32768-24063. Hans Lange

Født 27-05-1542 på Svenstrup, Ramsø herred, død 02-02-1609 på Lysgård ved Vildbjerg, begravet i Viborg domkirke.

Til Brejninggård og Kærgård ved Bramming, sekretær i kancelliet, lensmand på Lundenæs.

Forældre, se nedenfor.

Brejninggård

Gift 28-08-1575 i København med

32768-24064. Johanne Pedersdatter Skram

Født ca. 1560, død 1620.

Øvrige børn:
Gunde Lange (1576-1652), kannik i Ribe domkirke og landsdommer i Nørrejylland;
Peder Lange (ca. 1580-1661), til Kærsgård, Sneumgård, Brejninggård og Valsø, landsdommer i Nørrejylland og lensmand på Asmild kloster;
Karen Hansdatter Lange (ca. 1585-1644), gift med Claus Below (1585-1620).


Forældre til nr. 32768-24064,
tip-12-oldeforældre:

65536-48127. Peder Skram

Født før 1503, død 11-07-1581 i Østbirk.

Til Urup, ridder og rigsråd, lensmand, rigsadmiral.

Gift med

65536-48128. Elsebeth Tygesdatter Krabbe

Født ca. 1560, død 1620.

Øvrige børn:
Christiern Skram (ca. 1536-66).
Tyge Skram (ca. 1537-). Knud Skram (ca. 1538-66); Peder Skram (ca. 1540-);
Anne Pedersdatter Skram (ca. 1540-93), gift med Henning Gøye (1538-1617) til Kjelstrup og Kærstrup, lensmand og Hofmarskal;
Berete Pedersdatter Skram (ca. 1542-96), gift med Peder Thott;
Karen Pedersdatter Skram (1544-1625), trolovet med Hans Skeel (faldet ved Axtorna 1565), gift med Laurids Brockenhuus;
Henrik Skram (ca. 1546-); Børge Skram (ca. 1548-); Margrethe Skram (ca. 1550-);
Johanne Skram (ca. 1552-); Niels Skram (1555-1601), til Urup, Hessel, Arløse og Skedal, lensmand, gift 1. gang med Kirstine Styggesdatter Rosenkrantz (1564-97), gift 2. gang med Agathe Seefeld (-1579);
Elsebe Pedersdatter Skram (ca. 1556-), gift med Ove Bille (1568-1618) til Lindved;
Dorte Skram (ca. 1557-); Mette Skram (ca. 1558-); Margrethe Pedersdatter Skram (ca. 1559-); Johanne Pedersdatter Skram (ca. 1560-1620), gift med Hans Lange (1542-1609) til Brejninggård og Kærsgård, lensmand på Lundenæs;
Oline Skram (ca. 1561-1602), gift med Johan (Taube) Due.


Forældre til nr. 32768-24058, Dorthe Gundesdatter Lange og nr. 32768-24063, Hans Lange, tip-12-oldeforældre:

65536-48115 / 65536-48125. Gunde Lange

Født ca. 1510, død 1564.

Til Brejninggård og Holmegård, lensmand på Tryggevælde.

Øvrige børn:
Anne Gundesdatter Lange (ca. 1545-), gift med Hans Rostrup, søn af Jørgen Rostrup og Margrethe Skeel.

Gift med

65536-48116 / 65536-48126.
Karen Hansdatter Breide

Født ca. 1515, død 1550.

Gå videre til hendes aner her.


Forældre til nr. 65536-48115 / 65536-48125,
tip-13-oldeforældre:

131072-96229 / 131072-96249.
Hans Nielsen Lange

Født ca. 1475, død 15-02-1535.

Til Lydum.

Gift med

131072-96230 / 131072-96250.
Maren Christensdatter Spend

Født ca. 1480, død 1552 i Varde.

Øvrige børn:
Niels Lange (ca. 1500-65), gift 2. gang med Abel Sørensdatter Skeel, datter af Søren Skeel og Kirsten Maltesdatter Juel;
Karen Hansdatter Lange (ca. 1510-), gift med Iver Eriksen Rosenkrantz til Kogsbøl, død efter 1570, søn af Erik Clausen Rosenkrantz.


Forældre til nr. 131072-96229 /
131072-96249,
tip-14-oldeforældre:

262144-192457 /
262144-192497.
Niels Gundesen Lange

Født ca. 1430, død 28-10-1511.

Til Lydum og Hennegård, rigsråd, lensmand på Åkær.

Gift med

262144-192458 /
252144-192498.
Anne Nielsdatter Rosenkrantz

Født efter 1443, død 1535.

Gå videre til hendes aner her.

Øvrige børn:
Thomas Nielsen Lange (ca. 1475-1521), gift med Else Pedersdatter Thott (-1513), datter af Peder Nielsen Thott og Ide Rønnow;
Karen Lange (ca. 1475-1555), gift med Kjeld Iversen Juel til Astrup (-1536), søn af Iver Jensen Juel og Karen Vestenie.

Forældre til nr. 131072-96230 /
131072-96250,
tip-14-oldeforældre:

262144-192459 /
262144-192499.
Christen Spend

Født ca. 1450, død før 1490.

Gift med

262144-192460 /
252144-192500.
Edel Lagesdatter Saltensee

Født ca. 1450, død 1525.

Øvrige børn:
Maren Christensdatter Spend (ca. 1480-), gift med Hans Pedersen (Lange) Munk (ca. 1462-1535) til Krogsgård, søn af Peder Lange Munk og Mette Esbernsdatter Emmiksen.


Forældre til nr. 262144-192457 /
262144-192497,
tip-15-oldeforældre:

524288-384913 /
524288-384993.
Gunde Nielsen Lange

Født ca. 1400, død 1477 i Varde.

Søn af Niels Thomesen Lange og Anne Henriksdatter Reventlow.

Gift med

.524288-384914 /
524288-384994.
Bege Madsdatter Gjordsen

Født ca. 1400, død 11477 i Varde.

Datter af Mads Giortz Gjordsen og Anne Pedersdatter.

Forældre til nr. 262144-192459 /
262144-192499,
tip-15-oldeforældre:

524288-384917 /
524288-384997.
Anders I. Spend

Født ca. 1415, død før 1493.

Søn af Jens Spend.

Gift med

524288-384918 /
524288-384998.
Mette Christiernsdatter

Født ca. 1420.

Øvrige børn:
Jens Spend (ca. 1450-), gift med Ide (Banner) Høeg.

Forældre til nr. 262144-192460 /
262144-192500,
tip-15-oldeforældre:

524288-384919 /
524288-384999.
Lage Jepsen Saltensee

Født ca. 1415, død efter 1438.

Søn af Jep Lagesen Saltensee og Edel Christensdatter Munk

Gift med

524288-384920 /
524288-385000.
Ide Iversdatter Juel

Født ca. 1435, død efter 1476.

Datter af Iver Jensen Juel og Mette Lauridsdatter Hvas.

Øvrige børn:
Mette Lagesdatter Saltensee (ca. 1445-), gift med Bertel (Sparre) Kaas (-1503), søn af Jens Sparre Kaas og Maren Jensdatter Løvenbalk.

Se ældre aner i kilderne, der er nævnt nedenfor.

Kilder:
"Danske Slotte og Herregårde" (Hassings Forlag 1968)
Finn Holbek: Stamtavler over danske adelsslægter

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Kirstens aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Henriks aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap