Kirstens aner

Adelsslægten Ulfstand

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 16384-12028, Anne Gregersdatter Ulfstand, tip-11-oldeforældre:

32768-24055.
Gregers Holgersen Ulfstand

Født ca. 1520 i Skabersø i Skåne,
død 1583.

Gift med

32768-24056. Anne Lange

Født mellem 1516-19, død 1573.

Øvrige børn:
Melchior Ulfstand (-1617), gift med Else Axelsdatter Viffert.
Margrethe Gregersdatter Ulfstand (ca. 1557-1612), gift med Peder Jensen Juel til Alsted;
Vibeke Gregersdatter Ulfstand (1559-), gift med Niels Kjeldsen Krabbe til Vesløsegård og Torstedlund.


Forældre til nr. 32768-24055, tip-12-oldeforældre:

65536-48109. Holger Gregersen Ulfstand

Født ca. 1490, død 1542.
Til Häckeberga i Skåne. Rigsråd.

Gift 2. 1529 med Helle Nielsdatter Hak.
Børn i dette ægteskab: Jens Holgersen Ulfstand (ca. 1530-), gift med Lisbeth Knudsdatter Gyldenstierne (-1566), datter af Knud Pedersen Gyldenstierne og Sidsel Jensdatter Ulfstand;
Hak Holgersen Ulfstand (1535-94), gift med Anne Vernersdatter Parsberg (-1592), datter af Verner Tønnesen Parsberg og Anne Mandrupsdatter Holck;
Else Holgersdatter Ulfstand (ca. 1535-73), gift med Tage Ottesen Thott, ridder og hærfører, søn af Otte Andersen Thott og Karen Tagesdatter Hollunger;
Lene Holgersdatter Thott (ca. 1535-64), gift med Ebbe Ulfeldt (-1560), rigsråd og lensmand i Skåne, søn af Knud Ebbesen Ulfeldt og Anne Eriksdatter Hardenberg;
Christence Holgersdatter Thott (ca. 1540-83), gift med Henrik Krummedige Bille (1530-59) til Mogenstrup, studerede i Wittenberg, Rostock, Orleans og Angers.

Gift 1. gang 20-09-1520 i Ystad med

65536-48110.
Anne Predbjørnsdatter Podebusk

Født ca. 1500, død 1521.

Datter af Predbjørn Podebusk og Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz.


Forældre til nr. 65536-48109, tip-13-oldeforældre:

131072-96217. Gregers Jepsen Ulfstand

Født ca. 1450, død efter 1510.
Til Torup, Toftholm og Skabersø, lensmand på Annæs.

Identisk med nr. 262144-192477.

Gift med

131072-96218. Else Torbensdatter Bille

Født ca. 1450.
Identisk med nr. 262144-192478.

Øvrige børn:
Truid Gregersen Ulfstand, nr. 131072-96239, se nedenfor (1487-1545), gift medIde Lagesdatter Brok, nr. 131072-96240 (-1532);
Kirstine Gregersdatter Ulfstand (1492-1570), gift med Carl Bryske til Flintholm, søn af Claus Bryske og Grethe Engelbrechtsdatter Bydelsbak.

Datter af Torben Bille og Sidsel Ovesdatter Lunge .


Forældre til nr. 131072-96217 / 262144-192477, tip-14/15-oldeforældre:

262144-192433 / 524288-384953.
Store Jep Henriksen Ulfstand

Født ca. 1400, død før 1471.

Gift med

262144-192434 / 524288-384954. Kirsten Jensdatter Due

Født ca. 1400, død efter 1471.

Datter af Niels Truidsen Due (ca. 1370, død efter 1417) til Svenstorp i Skåne, og Ingefred Pedersdatter.


Forældre til nr. 262144-192433 / 524288-384953, tip-15/16-oldeforældre:

524288-384865 / 524288-384881.
Henrik Gertsen Ulfstand

Født ca. 1370, død efter 1439.

Søn af Gert Minckwitz (født ca. 1320) og Kirsten Jensdatter Urup (født ca. 1330).

Gift 1. gang med

524288-384866. Helle Ovesdatter Hase

Født ca. 1380.
Datter af Ove Hase til Gåsetofte og Eline Pallesdatter.

Gift 2. gang med

524288-384858. Kirsten Pedersdatter (Due) Glob

Født før 1400.
Formentlig fra Skabersjø.

Øvrige børn i dette ægteskab:
Christence Henriksdatter Ulfstand, gift med Tulle Tygesen Sparre til Hageløs.


Forældre til nr. 65536-48108 / 131072-96234, Lisbeth Jensdatter Ulfstand, tip-13/14-oldeforældre:

131072-96215 / 262144-192471.
Jens Holgersen Ulfstand

Født ca. 1450,
død 06-02-1523.
Til Glimminge og Ljungbygård (nuv. Trolle-Ljungby), lensmand på Gotland, rigsråd, rigsadmiral, byggede Glimmingehus.

Gift 1. gang med Holger Axelsen Brahe (ca. 1470-95), datter af Axel Pedersen Brahe og Maren Tygesdatter Lunge.

Foto: Hovberg

Gift 2. gang med

131072-96216 / 262144-192472. Margrethe Axelsdatter Trolle

Født 21-05-1475 i Ed, Dalsland, død 06-02-1522 på Glimmingehus, Skåne.

Øvrige børn:
Sidsel Jensdatter Ulfstand (ca. 1500-75), gift med Knud Pedersen Gyldenstierne (ca. 1480-1552), søn af Peder Nielsen Gyldenstierne og Regitze Bille;
Børge Jensen Ulfstand (ca. 1500-) til Glimminge og Ørup, gift med Margrethe Tygesdatter Krabbe (1512-1602), datter af Tyge Mogensen Krabbe af Østergaard og Anne Nielsdatter Rosenkrantz.


Forældre til
nr. 131072-96215 /
262144-192471,
tip-14/15-oldeforældre:

262144-192429 /
524288-384941.
Holger Henriksen Ulfstand

Født ca. 1420, død 1485.
Til Glimminge, høvedsmand på Varberg slot.

Søn af Henrik Gertsen Ulfstand og Kirsten Pedersdatter (Due) Glob, se ovenfor.

Gift 2. gang med Sidsel Pedersdatter Flemming, datter af Peder Flemming og Margrethe Arildsdatter Qvitzow.

Gift 1. gang med

262144-192430 /
524288-384942.
Birgitte Jensdatter Rosensparre

Født ca. 1425.

Datter af Jens (Niels) Rosensparre (født ca. 1400, død mellem 1450-60) til Skarhult, landsdommer i Skåne, og Mæritslef Jakobsdatter Bille (født ca. 1400, død efter 1473).

Forældre til nr. 131072-96216 /
262144-192472,
tip-14/15-oldeforældre:

262144-192431 /
524288-384943.
Arvid Birgarsson Trolle

Født ca. 1440, død ca. 1505.
Til Bergqvara i Småland, høvedsmand, lagmand, ridder og rigsråd.

Søn af Birger (den unge) Trolle (født ca. 1400, død 04-04-1471, til Bergqvara, ridder, høvedsmand og rigsråd, og Christine Knutsdotter (Blå) Aspenäsätten (født ca. 1410, død efter 1459).

Gift 1. gang med Kristina Jonsdotter Gädda, datter af Johan Nilsson Gädda og Karin Bengtsdotter Königsmark.
Søn i dette ægteskab:
Erik Arvidsen Trolle, rigsråd, lagmand, gift 1. gang med Ingeborg Philipsdatter Thott, datter af Philip Axelsen Thott og Ermegard Frille, gift 2. gang med Karin Eriksdotter Gyllenstierna, datter af Erik Eriksson Gyllenstierna og Anna Karlsdotter Vinstorp;
Johan Gädda Trolle (ca. 1470-)

Gift 3. gang 23-09-1488 med Birgitte Turesdatter Bielke (ca. 1467-1513), datter af Ture Turesson Bielke og Inger Kyrning.
Børn i dette ægteskab:
Ture Trolle (ca. 1485-1555) til Bergqvara, ridder og rigsråd.
Anne Trolle (-1560), gift med Axel Eriksen Urup (-1540), søn af Erik Jensen Urup og Margrethe Brahe.

Gift 2. gang 22-09-1466 med

262144-192432 /
524288-384944.
Beate Ivarsdatter Thott

Født ca. 1450,
død 04-12-1487.

Datter af Iver Axelsen Thott (født ca. 1420, død 01-10-1487) rigsråd i Danmark og Sverige, og Margrethe Poulsdatter Laxmand (født ca. 1420, død efter 1467).

Øvrige børn:
Jacob Trolle (1475-1546), gift med Kirsten Herlufsdatter Skave (-1534), datter af Herluf Skave og Øllegaard Henningsdatter Walkendorf.


Forældre til nr. 65536-48120, Ide Truidsdatter Ulfstand, tip-13-oldeforældre:

131072-96239.
Truid Gregersen Ulfstand

Født 1487, død 16-11-1545.

Til Barsebäck, Giske og Torup, ridder, rigsrådsmedlem.

Søn af Gregers Jepsen Ulfstand og Else Torbensdatter Bille, se ovenfor.

Gift med

131072-96240. Ide Lagesdatter Brok

Født før 1503, død ca. 1532.

Øvrige børn:
Gregers Truidsen Ulfstand (-1582), gift med Karen Eriksdatter Banner (-1611), datter af datter af Erik Eriksen Banner og Mette Nielsdatter Rosenkrantz;
Sidsel Truidsdatter Ulfstand (-1561), gift med Bjørn Andersen Bjørn (1532-83) til Stenalt og Bjørnsholm, søn af Anders Bjørnsen Bjørn og Anne Gjordsdatter Drefeld;
Niels Truidsen Ulfstand (1526-75), gift med Margrethe Skave (-1575), datter af Herluf Skave og Anne Tygesdatter Brahe.


Forældre til nr. 131072-96240, tip-14-oldeforældre:

262144-192479. Lage Eskesen Brok

Født ca. 1450, død efter 1503.

Til Essendrup (Gammel Estrup), Bregenholm og Frøbjerg, ridder, lensmand på Koldinghus.

Gift 1. gang med Else Poulsdatter Laxmand, datter af Poul Pedersen Laxmand og Elisabeth Eriksdatter Krummedige.
Datter i dette ægteskab: Anne Brok (-1524), gift med Axel Axelsen Brahe (-1551) til Krogholm, Hammar, Vittskövle og Tunbyholm, rigsråd, søn af Axel Pedersen Brahe og Maren Tygesdatter Lunge.

Gift 2. gang med

262144-192480. Kirstine Pedersdatter (Banner) Høeg

Født ca. 1470.

Øvrige børn:
Niels Lavesen Brok (-1534), gift med Jytte Predbjørnsdatter Podebusk (-1573), datter af Predbjørn Podebusk og Anne Mouridsdatter Gyldenstierne.

Datter af Peder Banner Høeg og Kirsten Henriksdatter Reberg.


Forældre til nr. 262144-192479, tip-15-oldeforældre:

524288-384957. Esge Jensen Brok

Født ca. 1410, død 08-06-1441.

Til Essendrup (Gammel Estrup), lensmand på Aalborghus, faldet i slaget 08-06-1441 ved Sankt Jørgensbjerg syd for Fjerritslev.

Søn af Jens Jensen Brok og Ide Lagesdatter Panter.

Gift 2. gang med Sophie Hak, datter af Anders Andersen Hak og Giertrud Munk.

Gift 1. gang med

524288-384958. Ellen Henriksdatter Gyldenstierne

Født ca. 1430.

Datter af Henrik Knudsen Gyldenstierne og Anne Mogensdatter Munk.

Se ældre aner i kilderne, der er nævnt nedenfor.

Kilder:
"Danske Slotte og Herregårde" (Hassings Forlag 1968)
Finn Holbek: Stamtavler over danske adelsslægter

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Kirstens aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Henriks aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap