Kirstens aner

Tip-13-oldeforældre,
adelsslægten Breide

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 65536-48116 / 65536-48126, Karen Hansdatter Breide:

131072-96231 / 131072-96251.
Hans Breide

Født ca. 1460, død ca. 1523.

Rigsråd, til Hejlskovgård, Nørre Tyrstrup herred.

Gift med

131072-96232 / 131072-96252.
Thale Emmiksdatter Emmiksen

Født ca. 1470.


Forældre til nr. 131072-96231 / 131072-96251,
tip-14-oldeforældre:

262144-192461 / 262144-192501.
Hartvig Breide

Født ca. 1440, død efter 1523.

Gift med

262144-192462 / 262144-192502.
Abel (Søblade) Skinkel

Født ca. 1430, død efter 1510.

Øvrige børn:
Anna Breide (ca. 1460-), gift 1. gang med Ludolf Brodersen, gift 2. gang med Otto von der Wisch.

Forældre til nr. 131072-96232 / 131072-96252,
tip-14-oldeforældre:

262144-192463 / 262144-192503.
Emmike Emmiksen

Født ca. 1440.

Gift med

262144-192464 / 262144-192504.
Karen Stangeberg

Født ca. 1450, død efter 1435.


Forældre til nr. 262144-192461 / 262144-192501,
tip-15-oldeforældre:

524288-384921 / 524288-385001.
Joachim Breide

Født ca. 1400, død efter 1462.

Søn af Povl Breide og NN Johansdatter Ummereise.

Gift med

524288-384922 / 524288-385002.
Ida NN

Født ca. 1400, død efter 1462.

Øvrige børn:
Ida Breide (ca. 1430-), gift med Claus Ahlefeldt til Søgård;
Povl Breide (ca. 1430-1504) til Hessel, gift med Catharina Breide (-1534).

Forældre til nr. 262144-192462 / 262144-192502,
tip-15-oldeforældre:

524288-384923 / 524288-385003.
Schack (Søblade) Skinkel

Født ca. 1400.

Gift med ukendt.

Søn af Luder Skinkel.

Øvrige børn:
Hartvig Skinkel, amtmand på Duborg slot i Flensborg, holstensk rådmand;
NN Schacksdatter Skinkel, gift med Marqvard von Qualen.

Forældre til nr. 262144-192463 / 262144-192503,
tip-15-oldeforældre:

524288-384925 / 524288-385005.
Emmike Esbernsen Emmiksen

Født ca. 1400, død efter 1451.
Til Spangsberg.

Søn af Esbern Tagesen Emmiksen.

Gift med

524288-384926 / 524288-385006.
Dorte Pogwisch

Født ca. 1410.

Øvrige børn:
Esbern Emmiksen (ca. 1440-), gift med Dorte Breide;
Hartvig Emmiksen, gift 1. gang med Barbara Rixtorp; gift 2. gang med Karen Sehested;
Wulf Emmiksen, gift med Ide Rantzau.

Forældre til nr. 262144-192464 / 262144-192504,
tip-15-oldeforældre:

524288-384927 / 524288-385007.
Niels Stangeberg

Født ca. 1410, død efter 1457.
Til Lerbæk.

Søn af Anders Jensen Stangeberg og NN Vind.

Gift med

524288-384928 / 524288-385008.
Inger Hermansdatter

Født ca. 1420.

Øvrige børn:
Ingeborg Stangeberg (ca. 1440-), gift med Peder Brockenhuus, der overtog Lerbæk, søn af Johan Brockenhuus og Tove Jakobsdatter Bild;
Bodil Stangeberg og Elle Stangeberg, begge formentlig ugifte.

Se ældre aner i kilderne, der er nævnt nedenfor.

Kilder:
Finn Holbek: Stamtavler over danske adelsslægter


Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Kirstens aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Henriks aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap