Kirstens aner

Tip-13-oldeforældre,
adelsslægten Podebusk

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 65536-48110, Anne Predbjørnsdatter Podebusk:

131072-96219. Predbjørn Podebusk

Født 1460 på Egholm,
død 11-12-1541 på Gammel Estrup, begravet i Århus domkirke.

Lensmand på Skjoldenæs(holm), Riberhus, Lundenæs og Tranekær, en af hovedmændene bag oprøret mod kong Christian II.

Gift 2. gang med Anne Mouridsdatter Gyldenstierne (-1545), datter af Mourids Gyldenstierne og Margarethe Turesdatter Bielke.
Datter i dette ægteskab:
Jytte Predbjørnsdatter Podebusk (ca. 1513-73), gift 1. gang med Knud Lavesen Brok (-1534) til Bidstrup, Gammel Estrup og Vemmetofte; gift 2. gang med Knud Gyldenstierne (-1560), godsejer og rigsråd, var den sidste katolske bisp i Odense før sit ægteskab, søn af Henrik Knudsen Gyldenstierne.

Gift med

131072-96220.
Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz

Født ca. 1555, død 1506.

Øvrige børn:
Claus Podebusk (ca. 1490-1540), gift med Anna Olufsdatter Krognos (-1497), datter af Oluf Stigsen Krognos og Anna Mouridsdatter Gyldenstierne.
Sophie Predbjørnsdatter Podebusk (ca. 1490-1540), gift med Albredcht Jepsen Ravensberg (ca. 1580-), rigsråd, lensmand og hofmester, søn af Jep Jensen Ravensberg og Ellene Albrechtsdatter Krag.
Ingeborg Predbjørnsdatter Podebusk (ca. 1490-1542), gift med Tønne Vernersen Parsberg (-1521) til Harrested og Ørtofte, ridder og rigsråd, søn af Verner Parsberg og Anne Rønnow.

Datter af Erik Ottesen Rosenkrantz og Sophie Henriksdatter Gyldenstierne.


Forældre til nr. 131072-96219, tip-14-oldeforældre:

262144-192437. Claus Podebusk

Født ca. 1425, død før 1477.

Til Nørre Vosborg og Egholm samt Vilmnitz på Rügen.

Gift med

262144-192438. Jytte Evertsdatter Moltke

Født ca. 1430.


Forældre til nr. 262144-192437, tip-15-oldeforældre:

524288-384873. Pritbern Podebusk

Født ca. 1380, død før 1436.

Til Egholm og Dronningholm samt Putbus på Rügen.

Søn af Henning van Podebusk, høvedsmand og rigsforstander, og Gisela von dem Sunde Putbus.

Gift 1. gang med Helle Brostrup.

Gift med

131072-96220. Ingeborg Christiernsdatter Vendelbo

Født ca. 1400, død efter 1459.

Datter af Christiern Vendelbo og Eline Bugge.

Se ældre aner i kilderne, der er nævnt nedenfor.

Kilder:
Finn Holbek: Stamtavler over danske adelsslægter


Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Kirstens aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Henriks aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap