Henriks aner

Tip-12-oldeforældre,
fyrstelige slægter i Nordtyskland

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 32768-5499, Magnus I, hertug af Sachsen-Lauenburg:

65536-10997. Johan V

Født 18-07-1439, død 15-08-1507.
Hertug af Sachsen-Lauenburg-Ratzeburg.
Dronning Margrethe II's tip-12-oldefar.

Sachsen-Lauenburg var fra 1296 et hertugdømme beliggende nord for Elben, øst for Hamborg og sydvest for Lybæk. Indtil 1803 hørte dele af det nuværende Niedersachsen syd for Elben med til hertugdømmet. Fra 1705 var hørte landet under kongeriget Hannover, fra 1815-64 under dansk styre, fra 1865 under Preussen, og 1876 indlemmedes landet helt i Preussen.

Gift med

65536-10998. Dorothea af Brandenburg

Født 1446, død marts 1519.
Dronning Margrethe II's top-12-oldemor.

Brandenburg kendes som grevskab fra omkring 1150 og var et uafhængigt kurfyrstendømme, fra 1417 styret af huset Hohenzollern, som en del af det tysk-romerske rige. Det indgik 1701 som den væsentligste del af kongeriget Preussen, der fra 1871 blev kernen i kejserriget Tyskland.

Øvrige børn:
Erich (ca. 1470-1522), biskop i Hildesheim og Münster;
Bernhard (ca. 1475-1524), domprovst i Köln og Magdeburg;
Sofie (ca. 1475-), gift med Antonius I (ca. 1439-1526), greve af Holstein-Schauenburg;
Elisabeth (ca. 1475-1541), gift med Heinrich IV (ca. 1460-1526), hertug af Braunschweig-Grubenhagen;
Anna (ca. 1475-1504), gift 1. gang med Johann (-1500), greve af Lindau-Ruppin, gift 2. gang med Friedrich (-1537), greve af Spiegelberg;
Johann (ca. 1480-), død som ung; Rudolf (ca.1480-), død som ung; Heinrich (ca. 1480-1500); Friedrich (ca. 1485-), død som ung; Adelheid (ca. 1485-1500); Katharina (ca. 1485-), nonne; Margarete (ca. 1490-1500).


Forældre til nr. 65536-10997,
mine tip-13-oldeforældre:

131072-21993.
Bernhard II

Født ca. 1390, død 16-07-1463.
Hertug af Sachsen-Lauenburg.

Gift 02-02-1429 med

131072-21994.
Adelheid af
Pommern-Rügenwalde

Født ca. 1420.

Øvrige børn:
Sofie (ca. 1430-73), gift med Gerhard (-1475), hertug af Jülich-Berg - Dronning Margrethe II's tip-11-oldeforældre.

Forældre til nr. 65536-10998,
mine tip-13-oldeforældre:

131072-21995.
Friedrich II

Født 19-11-1413, død 10-02-1471.
Markgreve og Kurfyrste af Brandenburg. Også kaldt "Frederik med jerntænderne".

Se mere om hans aner

Gift med

131072-21996.
Katarina af Sachsen

Født ca. 1420, død 1476.

Se mere om hendes aner


Øvrige børn:
Margarete (1447-89), gift med Bogislaw X (1454-1523), hertug af Pommern-Wolgast;
Johann (ca. 1452-54);
Erasmus (ca. 1452-65).


Forældre til nr. 131072-21993,
mine tip-14-oldeforældre:

262144-43985.
Erich IV

Født 1354, død 21-06-1411.
Hertug af Sachsen-Lauenburg.

Øvrige børn:
Magnus (ca. 1375-1452), biskop i Cammin og Hildsheim;
Agnes (ca. 1380-1435). gift med Wartislaw VIII (ca. 1373-1415), hertug af Pommern-Wolgast;
Erich V (1380-1435), hertug af Sachsen-Lauenburg;
Johann IV (ca. 1385-1414), hertug, dræbt i kamp;
Albrecht (ca. 1385-1421), domherre i Hildeshem;
Katharina (ca. 135-),gift 1. gang med Johann VII (-1414), hertug af Mecklenburg-Werle, gift 2. gang med Johan II (-1422), hertug af Mecklenburg;
Margarete (ca. 1385-), gift med Volrad II, greve af Mansfeld;
Sophia (ca. 1390-), identisk med nr. 262144-43998, gift med Wartislaw IX (ca. 1400-57), hertug af Pommern-Wolgast, identisk med nr. 262144-43997.

Gift 08-04-1353 med

262144-43986.
Sophia af
Braunschweig-Göttingen

Død efter 1416.

Forældre til nr. 131072-21994,
mine tip-14-oldeforældre:

262144-43987. Bogislaw VIII

Født ca. 1364, død 11-02-1418.
Hertug af Pommern-Rügenwalde.

Se mere om hans aner

Gift med

262144-43988.
Sophia af Holsten

Død 1448 i Cammin, Mecklenburg.

Se mere om hendes aner

Øvrige børn: Bogislaw IX (ca. 1407-46), hertug af Pommern-Stolp, gift med Maria af Masurien (-ca. 1454), identske med nr. 262144-42999/43000;
Ingeborg (ca. 1415-52), gift med Heinrich (-1466), hertug af Mecklenburg-Stargard.


Forældre til nr. 262144-43985,
mine tip-15-oldeforældre:

524288-87969.
Erich II

Født efter 1316, død 1368.
Hertug af Sachsen-Lauenburg.
Samme som nr. 1048576-175989.

Gift med

524288-87970.
Agnes af Holsten

Død ca. 1387.
Samme som nr. 1048576-175990.

Forældre til nr. 262144-43986,
mine tip-15-oldeforældre:

524288-87971.
Magnus II

Født ca. 1328, død 26-07-1373.
Hertug af Braunschweig-Göttingen og Lüneburg.
Samme som nr. 1048576-175969, se nedenfor.

Gift med

524288-87972.
Katharina af Anhalt-Bernburg

Død 30-01-1390.
Samme som nr. 1048576-175970, se nedenfor


Forældre til
nr. 524288-87969,
mine tip-16-oldeforældre:

1048576-175937.
Erich I

Født ca. 1285, død 1359.
Hertug af Sachsen-Lauenburg.

Gift 1316 med

1048576-175938.
Elisabeth af Pommern-Wolgast

Født ca. 1290, død efter 1369.

Øvrigebørn:
Helene (ca. 1315-), gift med Johann II, greve af Hoya (-1377);
Jutta (ca. 1315-), måske gift med Gerhard III, greve af Hoya (-1383);
Johann (ca. 1320-), biskop i Cammin;
Mechtild (ca. 1320-), abedisse i Wienhausen.

Forældre til
nr. 524288-87970,
mine tip-16-oldeforældre:

1048576-175939.
Johann III

Født ca. 1297, død 27-09-1359.
Greve af Holsten og Kiel.

Gift 09-08-1327 med

1048576-175940.
Mirizlawa af Wittenberg

Død efter 1368.

Datter af greve Niklot af Wittenberg.


Forældre til nr. 1048576-175937,
mine tip-17-oldeforældre:

2097152-351873.
Johann I

Født efter 1246,
død 30-07-1286.
Hertug af Sachsen-Lauenburg.
Søn af Albrecht I, hertug af Sachsen (1261-) og Helene af Braunschweig-Lüneburg (-1273).

Gift med

2097152-351874.
Ingeburg Eriksdotter

Født ca. 1250.
Datter af Erik, hertug af Småland (-1302).

Øvrige børn: Helene (ca. 1280-), gift med Adolf VI (1256-1315), greve af Holstein-Schauenburg;
Johann II (ca. 1285-1322), hertug af Sachsen-Lauenburg;
Albrecht III (ca. 1285-1308), hertug af Ratzeburg;
Elisabeth (ca. 1275-), gift 1287 med Waldemar II (-1312), hertug af Slesvig;
NN (ca. 1290-), gift med hertug Heinrich af Schwerin (ca. 1280-1344);
Sofie, ca. 1290-1319), priorinde i Plötzkau.

Forældre til nr. 1048576-175938,
mine tip-17-oldeforældre:

2097152-351875.
Bogislaw IV

Født mellem 1255-58,
død 19-02-1309.

Hertug af Pommern-Wolgast.

Søn af Barnim I (ca. 1218-78), hertug af Slawien (Pommern), og Margrethe, datter af Johann af Adenoys.

Samme som nr. 2097152-351889.

Gift med

2097152-351876. Margrethe af
Rügen

Født 1315.
Datter af fyrst Wizlaw II af Rügen.

Samme som nr. 2097152-351890.

Forældre til nr. 1048576-175939,
mine tip-17-oldeforældre:

2097152-351877.
Gerhard II

Født 1254,
død 25-10-1312.
Greve af Holsten-Plön.
Gerhard I (1232-90), greve af Holsten-Itzehoe, og Elisabeth.

Gift 1293 med

2097152-351878.
Agnes af Brandenburg

Død 1304.
Datter af markgreve Johann I af Brandenburg.


Forældre til nr. 32768-5500, Katharina (af Braunschweig-Wolfenbüttel):

65536-10999. Heinrich I

Født 24-06-1463, død 23-06-1514.
Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel.
Dronning Margrethe II's tip-12-oldefar.

Øvrige børn:
Christof (1487-1558), biskop i Verden, ærkebiskop i Bremen;
Heinrich II (1489-1568), hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel, Dronning Margrethe II's tip-11-oldefar, gift 1. gang med Marie af Württemberg (1496-1541, Margrethe II's tip-11-oldemor), gift 2. gang med Sofie af Polen (1522-75);
Elisabeth (ca. 1492-), abedisse i Steterburg;
Franz (1492-1529), biskop i Minden;
Georg (1494-1566), biskop i Minden og Verden, ærkebiskop i Bremen;
Erich (ca. 1500-1553), kommandant i Den tyske Orden;
Wilhelm (ca. 1500-1557), kommandant i Den tyske Orden;
Johann (ca. 1500-10).

Gift august 1486 med

65536-11000. Katharina
af Pommern-Wolgast

Født ca. 1455, død 1526.
Dronning Margrethe II's tip-12-oldemor.

Datter af Erik II af Pommern-Wolgast og Sophia.


Forældre til nr. 65536-10999, mine tip-13-oldeforældre:

131072-21997. Wilhelm II

Født ca. 1440, død 07-07-1503.
Fyrste af Braunschweig-Wolfenbüttel.

Fyrstendømmet Braunschweig-Wolfenbüttel var et delfyrstedømme i hertugdømmet Braunschweig-Lüneburg

Gift 14-05-1444 med

131072-21998. Elisabeth af Stolberg

Født ca. 1440, død ca. 1520.

Øvrige børn:
Anna (ca. 1460-1520), gift med Wilhelm I (1466-1515), landgreve af Hessen.
Eric I (1470-1540), hertug af Braunschweig-Kalenberg, gift 1. gang med Katharina af Sachsen (1468-1524), gift 2. gang medElisabeth af Brandenburg (1510-).


Forældre til nr. 131072-21997,
mine tip-14-oldeforældre:

262144-43993.
Wilhelm I

Født 1392, død 25-07-1482.
Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel, Kalenberg og Göttingen.

Gift 1466 med
Matilde af Holstein-Schauenburg, død 22-07-1468.
Børn i dette ægteskab:
Otto (1468-71).

Gift 06-06-1423 med

262144-43994.
Cäcilie af Brandenburg

Født ca. 1410, død 1427.

Øvrige børn:
Friedich II (ca. 1447-1495), hertug af Braunschweig-Kalenberg fra 1482, gift 1. gang med Ana af Braunschweig-Grubenhagen (-1474), gift 2. gang med Margarete af Rietberg (-efter 1519).Se mere om hendes aner

Forældre til nr. 131072-21998,
mine tip-14-oldeforældre:

262144-43995.
Botho VII

Født ca. 1400, død 15-03-1455.
Greve af Stolberg.

Gift 26-06-1435 med

262144-43996.
Anne af Schwarzburg-Blankenburg

Født 26-01-1416, død 24-12-1481.

Øvrige børn:
Heinrich "den ældre" (1436-1511), greve af Stolberg, gift 1. gang med Mathilde af Mansfeld (-1468), gift 2. gang med Elisabeth af Württemberg (1447-1505).Se mere om hendes aner


Forældre til nr. 262144-43993, mine tip-15-oldeforældre:

524288-87985.
Heinrich II

Død 14-10-1416 i Uelzen.
Hertug af Braunschweig-Lüneburg.

Gift 11-11-1388 med

524288-87986.
Sophia af
Pommern-Stolp

Død 28-06-1406.
Datter af Wartislaw VI af Pommern-Stolp og Anna.

Forældre til nr. 262144-43995, mine tip-15-oldeforældre:

524288-87989.
Heinrich VII "den yngre"

Født før 1343, død ca. 1402.
Greve af Stolberg.

Gift 11-11-1388 med

524288-87990.
Elisabeth af Mansfeld

Død efter 1391.
Datter af greve Albrecht af Mansfeld.

Øvrige børn: Otto (ca. 1394);
Heinrich (ca. 1370-), domherre i Magdeburg;
Anna (ca. 1390-1430), gift med Ernst, greve af Hohnstein (-1426)


Forældre til nr.
262144-43986 /
524288-87985,
mine tip-15/16-oldeforældre:

524288-87971 / 1048576-175969.
Magnus II

Født ca. 1328, død 26-07-1373.
Hertug af Braunschweig-Göttingen og Lüneburg.
Samme som nr. 524288-87971, se ovenfor.

Gift før 1356 med

524288-87972 /
1048576-175970.
Katarina af
Anhalt-Bernburg

Død 30-01-1390.
Samme som nr. 524288-87972, se ovenfor.

Forældre til nr.
524288-87989,
mine tip-16-oldeforældre:

1048576-175977.
Otto

Død 1341.
Greve af Stolberg.

Gift før 1356 med

1048576-175978.
NN af Hohnstein

Datter af greve Dietrich III in Heringen und Hohnstein.

Forældre til nr.
524288-87990,
mine tip-16-oldeforældre:

1048576-175979.
Albrecht

Fødtca. 1328, død ca. 1361.
Greve af Mansfeld.

Gift med ukendt.


Forældre til
nr. 524288-87971 /
1048576-175969,
mine tip-16/17-oldeforældre:

1048576-175941 / 2097152-351937.
Magnus I

Født ca. 1304, død 1369.
Hertug af Braunschweig.

Gift med

1048576-175942 /
2097152-351938.
Sofie af
Brandenburg

Død 1356.

Forældre til
nr. 524288-87972 /
1048576-175970,
mine tip-16/17-oldeforældre:

1048576-175943 / 2097152-351939.
Bernhard III

Død 20-08-1348.
Hertug af Anhalt-Bernburg

Gift 09-08-1327 med

1048576-175944 /
2097152-351940.
Agnes af
Sachsen-Wittenberg

Død 04-01-1338.

Forældre til
nr. 1048576-175977,
mine tip-17-oldeforældre:

2097152-351953.
Heinrich

Greve af Stolberg.
Søn af Heinrich, greve af Stolberg, og Adelheid af Henneberg.

Gift med

2097152-351954.
Jutta af Hadmersleben

Datter af Bodo af Beichlingen.

Forældre til
nr. 1048576-175979,
mine tip-17-oldeforældre:

2097152-351957.
Gebhardt III

Død mellem 1331-1335.
Greve af Mansfeld.
Søn af Burchard, greve af Mansfeld, og Oda af Wenigerode.

Gift med

2097152-351958.
Luitgard af Valkenstein

Datter af Volrad af Valkenstein.


Forældre til
nr. 1048576-175941 / 2097152-351937,
mine tip-17/18-oldeforældre:

2097152-351881 / 4194304-703873.
Albrecht II

Født ca. 1268, død 22-09-1318.
Hertug af Braunschweig-Göttingen.
Søn af Albrecht I (1236-79), hertug af Braunschweig, og Alessina (1285-), datter af markgreve Bonifacius III af Montserrat.

Gift 10-12-1284 med

2097152-351882 /
4194304-703874.
Riza

Død ca. 1215.

Forældre til
nr. 1048576-175942 / 2097152-351938,
mine tip-17/18-oldeforældre:

2097152-351883 / 4194304-703875.
Heinrich I

Død 1318.
Markgreve af Brandenburg.
Søn af Johann I (ca. 1213-66), markgreve af Brandenburg, og Jutta, datter af hertug Albrecht I af Sachsen.

Gift med

2097152-351884 /
4194304-703876.
Agnes af
Bayern

Død 22-07-1345.
Datter af hertug Ludwig II af Bayern.

Forældre til
nr. 1048576-175943 / 2097152-351939,
mine tip-17/18-oldeforældre:

2097152-351885 / 4194304-703877.
Bernhard II

Død 1324.
Hertug af Anhalt-Bernburg.
Søn af Bernhard I, hertug af Anhalt-Bernburg, og Sofie, datter af kong Abel af Danmark.

Gift med

2097152-351886 /
4194304-703878.
Helene af
Rügen

Født ca. 1271, død 09-08-1315.
Datter af fyrst Wizlaw II af Rügen.

Forældre til
nr. 1048576-175944 / 2097152-351940,
mine tip-17/18-oldeforældre:

2097152-351887 / 4194304-70879.
Rudolf I

Død 11-03-1356.
Hertug af Sachsen-Wittenberg.
Søn af Albrecht II (-1298), hertug af Sachsen-Wittenberg, og Agnes (-1322), datter af Rudolf I, hertug af Habsburg og konge af Østrig.

Gift med

2097152-351888 /
4194304-703880.
Judith af
Brandenburg

Død 09-05-1328.
Datter af Otto V, markgreve af Brandenburg, og Judith, datter af greve Hermann I af Henneberg.


Kilder:
Wilhelm Karl Prinz von Isenburg: Europäische Stammtafeln, bind I, II, III og IV (Marburg 1975)
"Rügenwalde in Pommern - Die Greifen" af Udo Madsen (http://www.ruegenwalde.com/greifen/)
De slaviske fyrster Wizlaw på Rügen (http://www.wizlaw.de/html/wizlawiden.html)
European Heraldry (http://www.europeanheraldry.org/index.html)

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Henriks aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Kirstens aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap