Nyttige links og kildesteder

En række links og kildesteder til slægtsforskning på internettet,
hovedsagelig uden for Danmark

Slægtsforsknings-ordbog. Oversætter ord mellem sprogene dansk, norsk, svensk, islandsk, finsk og engelsk.

Finland

Finske kirkebøger. Scannede kirkebøger ordnet alfabetisk efter sogne.
FFHA - Finland's Family History Association. Sider på finsk, svensk og engelsk, med links til flere søgemuligheder.

Genealogiska Samfundet i Finland. Links til bl. a. søgbare kirkebogshenvisninger.
Arkivverket. Det finske rigsarkivs hjemmeside på finsk, svensk og engelsk.
Krigsdöde 1914-22. Søgbare lister over finske faldne i 1. verdenskrig og borgerkrigen.
Stupade i de finska krigen 1939-1945. Søgbare lister over finske faldne i 2. verdenskrig.

Norge

Norsk Slektshistorisk Forening. Foreningens hjemmeside, bl.a. med indholdsfortegnelser for Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.
DIS-Norge. Foreningens hjemmeside.
Digitalarkivet. Arkivverkets side med bl.a. søgbare folketællinger, scannede kirkebøger, skifter, tinglysningsdokumenter m.m..
Gravminner. Søgbar database med gravsten.
Riksarkivet. Har links til landsarkiverne og utallige andre søgemuligheder i offentlige arkiver.
Delgobes Samling. Personalhistoriske optegnelser om ca. 5400 slægter med tilhørende alfabetisk register.
Wilhelm Lassens Samling. 101 scannede bind med personalhistoriske oplysninger, stamtavler, kirkebogsuddrag m.m.
Tollere gjennom 300 år 1563-1886. Alfabetisk fortegnelse med persondata.
Nationalbibliotekets samling af digitale aviser fra 1763 til i dag.
Den norske hærs organisasjon 1628-1817. God side, hvis man har militærfolk blandt sine aner.
Sjøhistorisk database. Oplysninger om skibe og søfolk.
Kristiansand borgerrulle. Kronologisk oversigt over personer, der 1641-1820 fik borgerskab.
Kristiansands beboere. Nem adgang til kirkebøger, folketællinger og panteprotokoller m.m.
Manntallet 1701. Ikke hele tællingen er bevaret.
Oslo byarkiv. Indeholder bl.a. adresebøgerne 1903-71 og gamle fotos.
Rentekammerets Norske Bestallinger 1660-1814.. Alfabetisk fortegnelse over kongelige udnævnelser.
Kart over prestegjeld, amt og kjøpstader i 1801.. Kort over Norges administrativeinddeling 1801.
Amtskart. Historiske kort fra 1800-tallet.
Norsk stedsfortegnelse. Stednavne, gårdsnavne m.m. udgivet af Postdirektoratet 1972.

Bygdebøger og slægtsbøger. Der er udgivet utallige bygdebøger over hele Norge, og de giver ofte en meget indgående beskrivelse af personer og gårde gennem tiden. Kan ofte findes ved søgning på sognets navn på internettet, og bøgerne kan i reglen skaffes via Statsbiblioteket.
Det samme gælder i et vist omfang for slægtsbøger.
Bygdebøker m.m. Oversigt over nogle af de udgivne bygdebøger.

Sverige

ArkivDigital. Betalingsside med kirkebøger, booptegnelser (skifter), mandtalslængder, militærruller, dombøger og meget andet
SVAR. Riksarkivets betalingsside med kirkebøger, booptegnelser (skifter), mandtalslængder, dombøger og meget andet
Anbytarforum. "Ämnen" - her kan søges efter indlæg om personer eller steder. Svarer til DIS-Danmark Forum.
Släktdata. Søgbare registre med mange personer indtastet fra kirkebøger m.m. over hele landet.
DIS-Sverige. Foreningens hjemmeside.
Riksarkivet. Har links til landsarkiverne og utallige andre søgemuligheder i offentlige arkiver.
Historiska kartor. Lantmäteriets side med historiske kort.
Hülphers genealogier. Genealogiske optegnelser især fra Mellemsverige (Dalarne og Västmanland) fra før 1798.
Stockholms Stadsarkiv. Har status af landsarkiv og rummer alle former for arkivalier, hvoraf mange er søgbare på internettet.
Rotemansarkivet, Stockholm. Folkebogføringsregister for 1878-1926. Indeholder oplysninger om ind- og udflytning, fødsler, død m.m. for de enkelte kvarterer.
Mantalslängder, Stockholm. Mandtalslængder og -registre for 1760-1909. Indeholder oplysninger om Stockholms indbyggere, forventes færdig i 2016.
Svenske len og herreder. En Wikipedia oversigt med link til kort og detaljerede oplysninger.
Ortsnamnsregistret. Søgbar fortegnelse over sogne, herreder og len, også med mange lokale stednavne for de enkelte sogne.
Rosenbergs geografiske handlexikon. Scannet søgbar stednavnefortegnelse fra 1883.
Scangen - Skånsk Släktforskning. Indeholder bl.a. en personsøgedatabase.
Svenska präster. Navnefortegnelse ca. 1500-1950 med genealogiske data.
Centrala soldatregistret. Søgbarfortegnelse over personer, der har tjent i den svenske hær og flådesom "torpare" indtil slutningen af 1800-tallet.
Svenska regementen. Oversigt over hærens regimenter siden 1600-tallet
Svenska regementen. Wikipedia-sider om hærens regimenter
Digitaliserade svenska dagstidningar. Scannede aviser fra 1750 og fremefter.
Kyrkokartan. Billeder af svenske kirker.
Historiska personer. Især kongelige og adelige fra Sverige og andre lande gennem 1000 år.
Adelsvapens genealogi. Wiki-side baseret på Elgenstiernas "Den introducerade Svenska Adelns Ättartavlor". Viser også slægtsvåbener.
Sveriges ridderskaps och adels kalender. Digitaliseret. Svarer til Danmarks Adelsårbog.
Medelstidsvapen. Riddervåben fra den svenske middelalder.

Tyskland (Slesvig-Holsten)

Folketællinger og kirkebøger i Slesvig-Holsten.. Oversigt over samtlige sogne og adgang til de kilder, der er digitaliseret.
Slægtsforskning i Sønderjylland. En på nogle områder lidt forældet men trods altstadig meget nyttig oversigt fra Slægtshistorisk Forening Århus.
Slesvigske kirkebøger før 1876. Side om benyttelse på danske arkiver af mikrokort fra sognene i Flensborg, Slesvig, Südtondern, Angeln, Eiderstedt, Eckernförde, Rendsborg og Husum-Bredstedt kirkekredse.
Schleswigs-Holsteinische Arkive. Oversigt over arkiver i delstaten og deres bestande.
Ahnenforscher Stammtisch Flensburg. Links m.m. til slægtsforskning i Slesvig, delvis på dansk.
Slesvigske stednavne. Flere tusind slesvigske stednavne på dansk, tysk og frisisk samt historiske kort.
Slesvigsk-Holstenske stednavne. Viser i hvilken "Kreis" et stednavn findes.
Kirchenbuchamt Schleswig-Flensburg Kirkebogsarkiv for provstierne Angeln, Schleswig og Flensburg.

Tyskland (Mecklenburg-Vorpommern)

Landesarchiv Mecklenburg-Vorpommern. Oversigt over arkivets beholdninger m.m.
Mecklenburgkontakte. Forenings-hjemmeside, hvor der kan søges på familienavne.
Gutshäuser und Schlösser in Mecklenburg-Vorpommern. Oversigt over slotte og godser.
Landeskirchliches Archiv Greifswald. Indeholder bl.a. kirkebøger fra Vorpommern. Kan kun ses ved personligt besøg i Greifswald.
Archiv der Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Mecklenburg. Indeholder kirkebøger fra Mecklenburg. Kan kun ses ved personligt besøg i Schwerin.

Tyskland (andre områder)

Staatsarchiv Stadt Hamburg. Delstatens arkiv med søgemuligheder.
Landesarchiv Niedersachsen. Delstatens arkiv med søgemuligheder.
Die Kirchenbücher im Königreich Sachsen (1901). Oversigt over bevarede kirkebøger fra kongeriget Sachsen indtil 1901.

Tyskland og andre lande generelt

Deutsche Genealogieserver. Hjemmeside med mange links.
Deutsche Geneall. Oplysninger om mange personer, søgbare på navne - søg under "Datenbank" eller "Nachnamen".
Adeliche Vorfahren. Oversigt over tyske adelige slægter (mangler kilder!).
Kaufmann-Genealogie. Professionelt slægtsforskningsbureau, især for Niedersachsen og Hannover.
Evangelische Kirche in Deutschland. Links til delstaternes evangeliske kirker.
Katholische Kirche in Deutschland . Links til de enkelte bispedømmers hjemmesider
Volksbund. Søgemuligheder for tyske faldne i de to verdenskrige.
Verlustlisten 1. Weltkrieg. Søgemuligheder for tyske faldne i 1. verdenskrig.
Ortsfamilienbücher. Søgbar oversigt over lokalhistoriske bøger, ofte med genealogiske oplysninger.

Tilbage til startsiden for slægtsforskning

Tilbage til hjemmesidernes startside

Sitemap