Henriks aner

Oldeforældre fra Norge

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 8-1, Jens Peter Andresen:

16-1.
Carl Ferdinand Andresen

Født 24-06-1824 på Skøyen ved Christiania (Oslo),
død 14-02-1890 i Arendal, Aust-Agder.
begravet i Vår Frelsers gravlund i Oslo.1872

1841 student, 1846 cand. mineral og ansat ved private bjergværker, 1849 aspirant ved Kongsberg Sølvverk, 1850-51 einfahrer og bergmester samme sted, 1852-56 geschworner (statslig embedsmand. der har opsyn med minedriften) i Nordenfjeldske distrikt, siden hytteskriver på Kongsberg, 1856-66 bestyrer af Vinoren gruberne ved Kongsberg, 1866-69 3. direktør ved sølvværket, 1869-85 1. direktør samme sted.
Fra 1885 toldkasserer i Arendal.
1865-66 medlem af formandsskabet i Kongsberg kommune, 1868-69 suppleant til Stortinget, 1871-73 medlem af Stortinget, 1872 medlem af kommissionen om pengevæsenet vedrørende overgang til kroner og ører, 1875 formand for berglovskommissionen, 1880-82 suppleant til Stortinget.
Ridder af St. Olavs Orden.

Direktørboligen på Kongsberg,
tidligere bjergværksseminarium
(foto 2012, Britta Tønseth)

Gamle driftsbygninger på Kongsberg

- fotos fra 1968

Kongsberg ca. 1860 (til venstre)
og ca. 1880,
bemærk at broen er fornyet i mellemtiden

Gift 27-05-1860 på Kongsberg med

16-2.
Karen Dorothea Nielsen

Født 28-10-1831
på sorenskrivergården i Uberg, Vegårdshei, Aust-Agder,
død 21-12-1916 i Oslo, begravet i Vår Frelsers gravlund.

Øvrige børn:
Nicolai Carl Andresen (1861-1930), cand. jur, ugift;
Wilhelmine Charlotte Margrethe Andresen (1862-1918), ugift;
Johan Carl Andresen (1864-1937), cand. mineral, bjergværksingeniør og norsk konsul i Spanien indtil Francos opstand, gift med sin kusine Julie Andresen (1870-1959);
Colbjørn Andresen (1865-69);
Engel Johanne Christine Andresen (1871-1936), ansat i Andresens Bank i Oslo, ugift.

1885

ca. 1900


Ægtefællernes gravsten
i Vår Frelsers gravlund, Oslo
(foto 2013, Peter Bonne)


Kilder udover relevante kirkebøger og folketællinger:
Cecilie Lødrup f. Andresen: Litt hvermannshistorie sett fra mitt Anegalleri (utrykt manuskript 1991)
Gunnar Molden, Strømsbuveien 30, N-4836 Arendal

Gå videre til Carl Ferdinand Andresens aner i Norge (Christiania/Oslo)

Gå videre til Karen Dorothea Nielsens aner i Norge (Vestfold og Hedmark)

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Henriks aner - forældrene

Tilbage til startsiden


Vælg andre emner:  Kirstens aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs


Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  


Sitemap