Henriks aner

Oldeforældre fra Norge

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 8-1, Jens Peter Andresen:

16-1.
Carl Ferdinand Andresen

Født 24-06-1824 på Skøyen ved Christiania (Oslo),
død 14-02-1890 i Arendal, Aust-Agder,
begravet i Vår Frelsers gravlund i Oslo.1872

1841 student, 1846 cand. mineral og ansat ved private bjergværker, 1849 aspirant ved Kongsberg Sølvverk, 1850-51 einfahrer og bergmester samme sted, 1852-56 geschworner (statslig embedsmand. der har opsyn med minedriften) i Nordenfjeldske distrikt, siden hytteskriver på Kongsberg, 1856-66 bestyrer af Vinoren gruberne ved Kongsberg, 1866-69 3. direktør ved sølvværket, 1869-85 1. direktør samme sted.
Fra 1885 toldkasserer i Arendal.
1865-66 medlem af formandsskabet i Kongsberg kommune, 1868-69 suppleant til Stortinget, 1871-73 medlem af Stortinget, 1872 medlem af kommissionen om pengevæsenet vedrørende overgang til kroner og ører, 1875 formand for berglovskommissionen, 1880-82 suppleant til Stortinget.
Ridder af St. Olavs Orden.
Kongsberg omkring 1900
Klik på kortet for at se større udgave

Direktørboligen på Kongsberg,
tidligere bjergværksseminarium
(foto 2012, Britta Tønseth)

Gamle driftsbygninger på Kongsberg

- fotos fra 1968

Kongsberg ca. 1860 (til venstre)
og ca. 1880,
bemærk at broen er fornyet i mellemtiden

Gift 27-05-1860 på Kongsberg med

16-2.
Karen Dorothea Nielsen

Født 28-10-1831
på sorenskrivergården i Uberg, Vegårdshei, Aust-Agder,
død 21-12-1916 i Oslo, begravet i Vår Frelsers gravlund.

Øvrige børn:
Nicolai Carl Andresen (1861-1930), cand. jur, ugift;
Wilhelmine Charlotte Margrethe Andresen (1862-1918), ugift;
Johan Carl Andresen (1864-1937), cand. mineral, bjergværksingeniør og norsk konsul i Spanien indtil Francos opstand, gift med sin kusine Julie Andresen (1870-1959);
Colbjørn Andresen (1865-69);
Engel Johanne Christine Andresen (1871-1936), ansat i Andresens Bank i Oslo, ugift.

1885

ca. 1900


Ægtefællernes gravsten
i Vår Frelsers gravlund, Oslo
(foto 2013, Peter Bonne)


Kilder udover relevante kirkebøger og folketællinger:
Cecilie Lødrup f. Andresen: Litt hvermannshistorie sett fra mitt Anegalleri (utrykt manuskript 1991)
Knut Sogner: Andresens (Pax Forlag A/S, Oslo 2012)
Nanna Segelcke: Marianne Andresen (Orpheus Publishing AS, Oslo 2017)
Gunnar Molden, Strømsbuveien 30, N-4836 Arendal

Gå videre til Carl Ferdinand Andresens aner i Norge (Christiania/Oslo)

Gå videre til Karen Dorothea Nielsens aner i Norge (Vestfold og Hedmark)

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Henriks aner - forældrene

Tilbage til startsiden


Vælg andre emner:  Kirstens aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs


Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  


Sitemap