Kirstens aner

Oldeforældre i Gjern og Tvilum
og deres aner

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 8-5, Rasmus Peder Christensen:

16-9. Peder Christensen

Født 06-04-1826 i Gjern,
fra 1868 medejer af Helledi gård i Gjern,
død 26-10-1898 efter fald fra høloftet på Helldi.

Gå videre til Peder Christensens aner

Gift 22-03-1861 i Gjern med

16-10. Ane Kirstine Pedersen

Født 09-04-1837 i Gjern, død 10-05-1907 samme sted.
Arvede Helledi gård i Gjern ved sin fars død 1868.

Øvrige børn: Peder Michael Christensen (1861-),
ejer af Dalbygaard i Holmstoel;
Bodil Marie Christensen (1863-63);
Bodil Marie Christensen (1864-64);
Bodil Christine Christensen (1866-);
Ane Dorthea Christensen (1876-).

Gå videre til Ane Kirstine Pedersens aner

Forældre til nr. 8-6, Mariane Birk Christiansen:

16-11. Niels Peder Christiansen

Født 21-05-1858 i Truust, Tvilum,
død 14-04-1899 samme sted.
Snedker og husmand i Truust.
Fra og med vielsen 1881 stavedes efternavnet med K.

Gå videre til Niels Peder Christiansens aner

Gift 15-12-1881 i Vejerslev med
Vejerslev kirke
(Foto 2003, Peter Kannegaard)

16-12. Ane Margrethe Pedersen

Født 10-02-1859 i Voel,
død 24-10-1935 i Truust, Tvilum.

Øvrige børn: Dagmar Dorthea Kristiansen (1895-);
Margrethe Nielsine Kristiansen (1897-ca. 1990).

Matrikelkort over Truust
for perioden 1816-55
(klik på kortet
for at se en større udgave)


Forældre til nr. 16-12, tipoldeforældre:

32-23. Christen Pedersen

Født 12-10-1838 i Skivholme, død efter 1890.
Tjente 1858-59 hos sin bror Niels Peter Pedersen i Foldby. Senere træskomand i Skivholme og Sabro. Senest kendte bopæl i Åby, hvor han var murerarbejdsmand.
Gift 1. gang 06-02-1870 i Århus domkirke med Povline Sørensen (1844-72), tilsyneladende ingen børn i dette ægteskab.
Gift 2. gang 23-02-1873 i Fårup med Malene Pedersen (1850-77, død i barselseng). Børn i dette ægteskab:
Johanne Margrethe Pedersen (1873-);
Niels Peder Westphal Pedersen (1875-1900), skrædder i Dalstrup(?);
Johan Peder Pedersen (1877-).

Gå videre til Christen Pedersens aner

Ikke-ægteskabelig forbindelse med

32-24. Sophie Laursdatter Sørensen

Født 09-08-1837 i Horn, Tvilum, død 18-04-1920 i Vellev.

Gift 04-11-1866 i Vellev med Bendt Sørensen Birch, født 24-07-1834 i Vellev, død 23-11-1905 samme sted. 1868 skræder ved Thorsø Mølle og 1880 skræder i Vellev. Efternavnet blev oftest i kirkebøger og folketællinger stavet Birk. Han var søn af tjenestepigen Kirsten Tomasdatter og udlagt barnefader Søren Birch, møllersvend i Hagenstrup mølle. Hun døde som ugift 27-12-1891 og blev begravet 2-1-1892 i Vellev, 68 år gammel.
Øvrige børn i dette ægteskab: Laurs Bastrup Birk (1867); Mariane Birk (1869); Thomas Birk (1873).


Forældre til nr. 32-24, tip-2-oldeforældre:

64-47. Laurs Bastrup Sørensen

Døbt 19-04-1812 i Beder, død 15-12-1880 i Voel, begravet i Tvilum.

Skomager, boede 1837 i et hus på Borup Hede,
1850 i Horn by, Tvilum, 1860 i Voel, og 1880 i Tvilum by.

Gift 2. gang 21-09-1879 i Tvilum med Sidsel Marie Nielsen, født 28-12-1818 i Gjern, død 19-11-1882 i Tvilum.
Beder kirke
(Foto 2002, Bente Feldballe)

Gift 1. gang med

64-48. Ane Margrethe Sørensdatter

Født 07-10-1810 i Århus (domsognet),
død 02-06-1876 i Voel, begravet i Tvilum.

Øvrige børn: Mariane Sørensen (1839-);
Emilie Sørensen (1842-);
Søren Eskild Sørensen (1844-);
Jensine Bastrup Sørensen (1846, død 1926 i New Zealand), gift med Carl Gustafson (født 1840 i Sverige, død 1919 i New Zealand;
Søren Sørensen (1848-57);
Erasmus Vinther Sørensen (1851-), murer i Aarhus, gift med Josephine Storch;
Peder Sørensen (1855-), overtog forældrenes går i Hammer.


Forældre til nr. 64-47,
tip-3-oldeforældre:

128-93.
Eskild Sørensen

Født ca. 1788,
død 07-08-1826 i Beder.
Degn, kirkesanger og skolelærer i Beder.

Gift med

128-94.
Ane Barbara Sophie Bastrup

Født i Skovsrod, Tulstrup, døbt 05-11-1784 i Tulstrup,
død 26-07-1860 i Gjern.

Gift 2. gang 07-03-1837 i Tvilum med Jens Jensen Holm, gårdmand i Tvilum og Gjern, født 17-02-1808 i Haurum, død 20-05-1891 i Gjern.

Øvrige børn i 1. ægteskab:
Johanne Marie Sørensen (1816-);
Peter Michael Hasle Sørensen (1818-);
Ane Andriette Sørensen (1820-);
Johanne Birgitte Bornich (1822-);
Hans Peter Sørensen (1824-);
Ane Friis Sørensen (1826-).

Forældre til nr. 64-48,
tip-3-oldeforældre:

128-95. Søren Jensen

Død efter 1810 i Århus?.

Var 1810 soldat ved 3. batallion af 1. Jydske Infanteri Regiment i Århus.

Gift med

128-96. Maren Nielsdatter

Død efter 1810 i Århus?.

Søren Jensen kan have deltaget i det fejlslagne angreb i 1811 på englænderne, der havde besat Anholt. Omkring 1000 danske soldater deltog, blandt andet fra 1. Jydske Infanteri Regiment. De danske tab (døde, sårede og tilfangetagne) var over 500, mens englænderne kun mistede 35 mand.

Menig og sergent med regimentsfanen fra 1. Jydske Infanteri Regiment
(Kilde: Walbom-Pramvig: Uniformer, Faner og Våben i Den Danske Hær)


Forældre til nr. 128-94, tip-4-oldeforældre:

256-187. Lauritz Jensen Bastrup

Født ca. 1743, død 01-09-1829 i Gjern.
Godsskriver på Silkeborg gods, derefter gårdejer i Skovsrod, Tulstrup, ca. 1786 i Linå og ca. 1790 i Ellerup ved Gjern, hvor han tillige var lægdsmand.

Gift 1. gang 06-11-1772 i Silkeborg med Elisabeth Schlüter, død 09-09-1773 i Tulstrup.

Gift 2. gang 1774 i Gødvad med

256-188. Johanne Marie Aaboe

Født 1750 i Gødvad, død 26-04-1808 i Gjern.

Øvrige børn:
Michel Bastrup (1775-1775);
Elisabeth Christine Katrine Bastrup (1776-1853), gift 1795 i Gjern med Jens Laursen, gårdmand i Ellerup, Gjern (-1847);
Andreas Jørgen Fischer Bastrup (1778-1819), adjunkt i Århus, sognepræst i Rødding-Løvel-Pederstrup og siden i Øster Nykirke, gift 1809 med Marie Kirstine Wormslev (ca. 1786-1855);
Janus Michael Lauritzen Bastrup (1781-1844), landsoverretsprokurator i Viborg, gift 1809 med Karen Elisabeth Clausen (1785-1864);
Jytte Helene Bastrup (1783-1828), gift 1805 med Knud Hopp (1780-1863), kirkesanger og lærer i Strandby, søn af Daniel Knudsen Hopp og Maren Knudsdatter, se også "Schourup-slægten" nedenfor;
Peder Krogh Bastrup (ca. 1786-), gårdmand i Tvilum, gift med Maren Nielsdatter;
Birgitte Marie Bastrup (ca. 1788-1820), gift 1808 med Christen Andersen, skræder og husmand i Ellerup, Gjern.


Forældre til nr. 256-188, tip-5-oldeforældre:

512-375. Michael Pedersen Aaboe

Født 1701 i Vellev,
død 1755 i Gødvad.
Sognepræst i Gødvad-Balle fra 1745 til sin død.

Gift med

512-376. Jytte Krag Clemensdatter Fischer

Født ca. 1720, død 09-02-1799 i Sejling.

Gift 2. gang med Peder Lauritsen Koch (1733-99), sognepræst og provst i Sejling-Sinding.
Ingen børn i dette ægteskab.
Hun blev blind på sine gamle dage.

Øvrige børn i 1. ægteskab:
Peder Michaelsen Aaboe (1749-1817), sognepræst i Kragelund-Funder, gift 1776 med Ane Marie Guldager (1754-);
Christian Frederich Aaboe (1751-);
Thomas Michaelsen Aaboe (1752-1831), sognepræst i Grønbæk-Svostrup, gift 1786 med Elisabeth Sofie Guldager (1761-), søster til ovennævnte og datter af Niels Nielsen Guldager, sognepræst i Astrup-Rostrup-Store Arden, og Anna Maria Kirstine Friis.
Sophie Cathrine Aaboe (1754-56).


Forældre til nr. 512-375,
tip-6-oldeforældre:

1024-749.
Peder Pedersen Aaboe

Født 1667, død 08-09-1733 i Vellev.

Fra 1700 sognepræst i Vellev. Var i sine sidste år blind, men forrettede alligevel selv kirketjenesten uden hjælp.

Gift 1700 i Vellev med

1024-750.
Maren Henriksdatter Blichfeldt

Født 1679 i Vellev,
død 28-07-1737 samme sted.

Øvrige børn:
Henrik Blichfeldt Pedersen Aaboe (1699-1754), kapellan hos sin far i Vellev, stærkt handicappet og ugift.
Anne Elisabeth Pedersdatter Aaboe (1703-66), gift 1731 med Søren Assenius;
Christine Magret Pedersdatter Aaboe (1705-), gift 1738 med Peder Nielsen Møller (-1755);
Else Marie Pedersdatter Aaboe (1707-59), gift med Rasmus Lassen Christiansen Blichfeldt (1718-62), sognepræst i Vinkel-Rind.
Sophie Cathrine Pedersdatter Aaboe (1709-51), formentlig ugift.

Forældre til nr. 512-376,
tip-6-oldeforældre:

1024-751.
Clemend Lauritsen Fischer

Født 22-01-1787 i Balle, død 29-06-1781 samme sted.
Auditør og regimentsskriver, deltog i Store Nordiske Krig 1709-19, 1711 regimentsskriver i Wismar, afsked 1720, gårdejer i Balle.
Gift 2. gang med Karen Cappel.
Gift 3. gang med Christine Thygesen.
Ingen børn i disse to ægteskaber.

Gift 1. gang 07-08-1715 på Lavengård, Balle med

1024-752.
Johanne Andreasdatter Bornich

Født 12-03-1692 i Sporup,
død 03-11-1753 i Øster Kejlstrup.

Øvrige børn i dette ægteskab:
Laurits Christoffersen Fischer (ca. 1710-64), birkedommer i Ballum birk, Ribe stift; Anna Barbara Sophie Fischer (1718-98), gift med Niels Nielsen Saabye (1710-72), forpagter på Clausholm, konsumptionsforvalter i Aarhus;
Daniel Fischer (1724-84), regimentskvartermester og kongelig bygningsinspektør, gift med Inger Pedersdatter Fabich (1227-1816);
Andreas Jørgen Fischer (1725-73), godsejer, gift 1. gang med Dorte Braas (1738-67), gift 2. gang med Charlotte Amalie Hansen (ca. 1747-);
Gertrud Marie Fischer (1729-97), gift 1. gang med Jacob Mathiasen Riise (1719-75), sognepræst i Nimtofte. Gift 2. gang med Carl Jewnsen Mulvad (ca. 1736-93), sognepræst i Nimtofte;
Anna Clementine Fischer (1731-1816), gift med Georg Frederik von Zütphen (1729-74), officer i Norge;
Melchior Fischer (1736-1800), officer.


Forældre til
nr. 1024-750,
tip-7-oldeforældre:

2048-1499. Henrik Frantsen Blichfeldt

Født 23-04-1649 i Vitten, død 20-01-1700 i Vellev.

Sognepræst i Vellev.

Gift med

2048-1500. Kirstine Christensdatter Brasch

Født ca. 1650.

Øvrige børn:
Dorthe Marie Henriksdatter Blichfeldt (1670-17847), gift 1. gang med Jens Sørensen Filsted (ca. 1654-1716), sognepræst i As-Klakring. Gift 2. gang med efterfølgeren Villads Bendixen Kop (1691-1753);
Frants Henriksen Blichfeldt (1682-1746), kapellan i Besser-Onsbjerg, Samsø, gift med Mette Falck (ca. 1685-1757);
Thomas Heriksen Blichfeldt (1686-1747), kapellan i Strandby-Bjørnsholm-Malle, formentlig ugift.

Forældre til nr. 1024-751,
tip-7-oldeforældre:

2048-1501. Laurits Christoffersen Bagge

Født ca. 1633 i Århus, død før 1693.
Identisk med
nr. 1024-619.

Gå videre til hans aner og børn i 1. ægteskab med Ane Sørensdatter Grøn (ca. 1640-78), nr. 1024-620.

Gift 2. gang ca. 1680 med

2048-1502. Anne Clemensdatter Fischer

Født ca. 1650,
død 1737
i Vester Kejlstrup, Balle.

Øvrige børn i dette ægteskab:
Mette Harder Fischer (ca. 1690-), gift med Jens Pedersen Nørholm (1672-1738), sognepræst i Gødvad-Balle;
Christian Lauritsen Fischer (ca. 1690-1715), student;
Niels Lauritsen Worm Fischer (ca. 1685-), student, død ung;.

Forældre til nr. 1024-752,
tip-7-oldeforældre:

2048-1503. Andreas von Bornich

Født ca. 1651 i Anhalt-Zerbst, Tyskland, død 17-03-1717 på Lavengård, Balle, begravet i Sporup.
Officer hos biskop Behrendt von Gahlen af Münster, 1679 i dansk tjeneste, 1681 kaptajnløjtnant, 1683 ritmester, 1702 major ved Prehns regiment, 1706 afsked. Boede på Farregård til 1708, derefter på Lavengård.
Gift 1. gang 1683 med Johanne Christine Fischer (ca. 1650-86), datter af Mathias Fischer og Marie Götschen, se nedenfor. Barn: Marie Bornich (1684-1724), gift med Hans Clausen (-1729), sognepræst i Borup ved Rander.
Gift 3. gang
29-01-1695 med Anne Margrethe Feldhaus
(-1724).

Gift 2. gang 1688 med

2048-1504. Jytte Krag

Født 08-01-1663,
død 27-08-1693 på Lavengård, Balle.

Øvrige børn i dette ægteskab:
Otto Bjelke Bornich (1693-).

Gå videre til hendes aner blandt den gamle danske adel.


Forældre til
nr. 2048-1499, tip-8-oldeforældre:

4096-2997.
Frants Henriksen Blichfeldt

Født 25-02-1623 i Tirstrup, død 1681 i Vitten.

Cand theol. 1642, fra 1647 sognepræst i Vitten-Haldum-Hadsten efter sin bror Niels.

Gift 11-06-1648 med

4096-2998. Dorothea Pedersdatter

Født ca. 1624 i Skælskør, død 1684.

Øvrige børn:
Hans Frantsen Blichfeldt (1650-1704), sogneræst i Søften-Foldby, gift med Sidsel Clemensdatter Aarhuus (-1721);
Christian Blichfeldt (ca. 1650-), rektor i Fredericia, gift med Anna Rasmusdatter Lassen:
Peder Frantsen Blichfeldt (1651-1714), sognepræst i Ødum, gift med Magdalene Albertsdatter (-1718).

Forældre til
nr. 2048-1502, tip-8-oldeforældre:

4096-3003.
Clemen Thomasen Fischer

Født ca. 1630, død 1677 i Skanderborg.
Ejer af gården Vester Kejlstrup i Balle.

Gift 2. gang ca. 1680 med

4096-3004. Maren Lauridsdatter

Født ca. 1630.

Øvrige børn i dette ægteskab:
Kirstine Clemensdatter Fischer (ca. 1655-), arvede Vester Kejlstrup, gift med Iver Knudsen, kroholder i Linå
Melchior Fischer (ca. 1660-1667).


Forældre til nr. 4096-2997, tip-9-oldeforældre:

8192-5993. Henrik Christensen Blichfeldt

Født ca. 1575, død 01-01-1633 formentlig i Tirstrup.

Sognepræst i Tirstrup-Fuglslev fra 1597.

Gift 1. gang med Karen Hansdatter,
gift 2. gang med Eva eller Anna Justdatter Saxe.

Fik ialt 7 børn, heriblandt:
Christen Henriksen Blichfeldt (ca. 1595-1641), sognepræst i Lyngå-Skød;
Niels Henriksen Blichfeldt (1614-), sognepræst i Vitten-Haldum-Hadsten 1639-47, rejste derefter til udlandet;
Johannes Henriksen Blichfeldt(1616-50), sognepræst i Rårup, gift med Margrethe Andersdatter.

Forældre til nr. 4096-3003, tip-9-oldeforældre:

8192-6005. Thomas Clemensen Fischer

Født 1583 i Königsberg, Tyskland, død formentlig 1629 i Skanderborg.

Studerede kirurgi i Frankfurt a.d. Oder. Læge i Skanderborg.
Gift med ukendt.

Øvrige børn:
Karen Thomasdatter Fischer (ca. 1625-), gift med Niels Pedersen Holst (ca. 1620-88), kapellan i Skanderborg;
Christian Thomasen Fischer (ca. 1627-1677), vinhandler og mundskænk hos kong Frederik III, ejer af Allinggård ved Grønbæk, Svostrup, gift 1. gang med ukendt, gift 2. gang 1667 med Christine Sanders (-1669), gift 3. gang 1670 med Mette Clausdatter Harder (-1689);
Rasmus Thomasen Fischer (ca. 1635-1686), skomager, garver og rodemester i København, fra 1680 bosat på Allinggård, gift med Kirsten Jochumsdatter Mastorph;
Mathias Fischer (ca. 1637-1691), magister, ejer af Farregård, gift med Marie Götschen (ca. 1640-99);
Mette Thomasdatter Fischer (ca. 1640-1716), gift 1665 med Henrich Allers, borger i København;
Daniel Thomasen Fischer (1644-1707), ejer af Silkeborg slot, Sjellegård og Vinderslevgård, gift 1. gang 1686 med Else Linde (/1665-89), gift 2. gang 1707 med Maren Anna Michelsdatter (-1721).
Melchior Fischer (ca. 1620-).


Forældre til nr. 8192-5993, tip-10-oldeforældre:

16384-11985. Christen Ottesen Blichfeldt

Født ca. 1540, død 23-04-1596 (evt. 1593) i Århus.

Rektor i Ystad, 1566 magister og sognepræst ved Frue Kirke i Århus.
Søn af Otto Blichfeldt, født ca. 1495 i Westfalen, forstander for det kongelige våbenkammer.

Gift 1. gang med Eva Nielsdatter, datter af Niels Jacobsen (-1542), kannik og fra 1537 den første lutherske præst ved Frue kirke i Århus og selv søn af kannik Jacob Nielsen.

Gift 2. gang med

16384-11986. Cecilie Lauritsdatter Fogh

Datter af Laurits Fogh, borgmester i Århus.

Øvrige børn:
Peder Christensen Blichfeldt (-1649), sognepræst og provst i Værum-Ørum;
Maren Christensdatter Blichfeldt (1572-1618), gift 1. gang med Hans Bruun (-1592), sognepræst i Voldum, gift 2. gang med efterfølgeren Laurits Pedersen (-1618).Kilder udover relevante kirkebøger og folketællinger:
S.V. Wiberg: Almindelig Dansk Præstehistorie (Odense 1870 / København 1959)
Kirstin Nørgaard Pedersen: Herredsfogedslægten bind I (Forlaget Slægten)
H.C. Boje: Gødvad Sogns Historie (Gødvad Kommune 1969)
H.C. Boje: Slægtsbog for Bojeslægten i Gødvad (Hellerup, intet årstal)
Slægten Meldgaard fra Haarup, Linaa sogn (Nordisk Slægtsforskning, Skals 1969)
Peer Fischer Holm (http://home6.inet.tele.dk/pfh/slaegtsf.htm)
Jens Peter Aaboe (1814-1895): Erindringer i Årbog for Lysgaard, Hids med flere Herreder og fra Viborg Amt (ukendt årstal)
Nygaards Sedler på Rigsarkivet (http://ddd.dda.dk/nygaard/)
Slægten Blichfeldt (http://www.jensenj.dk/blichfeldt.html)


Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Kirstens aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Kirstens aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs


Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  


Sitemap