Kirstens aner

Tipoldeforældre i Nørre Snede
og aner i Øster Nykirke

(se kort med stednavnene her)

Forældre til nr. 16-14, Knudmine Nielsen:

32-27. Niels Knudsen

Født 30-09-1822
i Nørre Kollemorten,
Øster Nykirke,
død 29-10-1876 i Thyregod.

Husmand og murer i Thyregod
ved sin død muligvis gårdmand i Vandborg.

Gift 17-11-1844 i Thyregod medThyregod kirke
(Foto 2012)

32-28. Ane Cathrine Jensdatter

Født 21-07-1823 i Kokborg, Thyregod, død 28-04-1899 i Thyregod.


Øvrige børn:
Maren Nielsen (1845-79), gift 1879 i Thyregod med Christian Olesen (1832-) i Thyregod;
Mette Marie Nielsen (1847-1925), gift 1870 med gårdejer Iver Kristensen Vindbjerg (1847-1939);
Larsine Nielsen (1850-1925), gift 1873 med møller og gårdejer Jens Peter Christensen (1843-1918);
Jens Kristian Nielsen (1857), gårdejer i Thyregod, gift 1882 med Ane Maria Pedersen (1861-);
Marie Nielsen (1860-), gift 1884 med Peter Pagh (1857-1912);
Mette Nielsen (1864-1936), gift 1885 med gårdejer Niels Pedersen Overgaard (1862-1916);
Mariane Nielsen (1870-1932), gift 1892 med gårdejer Kristoffer Pedersen (1863-1953).

Dørken skole

Kokborg skole


Forældre til nr. 32-27,
tip-2-oldeforældre:

64-53. Knud Nielsen

Født 1794 på Søhalegård,
Nørre Snede,
død 18-02-1851 i Dørken, Thyregod.

Gårdmand i Kollemorten, Øster Nykirke, senere i Dørken.
Bror til nr. 64-51, Peder Nielsen.

Udskrevet ved sessionen 1820 til Fynske Infanteriregiment, der lå i Fredericia, men havde frilod og blev som gårdmand ikke indkaldt.

Gift 16-02-1822 i Øster Nykirke med
(Foto 2002, Torben Sørensen)

64-54. Maren Mouritsdatter

Født i Sønder Kollemorten,
døbt 21-01-1798 i Øster Nykirke,
død 17-03-1879 i Hindskov, Thyregod.

Øvrige børn:
Ane Marie Knudsdatter (1824-);
Marie Knudsdatter (1827);
Mouritz Knudsen (1830-37);
Peder Knudsen (1833-);
Maren Knudsen (1836-);
Mouritz Knudsen (1840-).

Forældre til nr. 32-28,
tip-2-oldeforældre:

64-55.
Jens Christian Pedersen

Født i Karlsborg,
døbt 12-08-1798 i Thyregod,
død 26-06-1876 i Hindskov, Thyregod.
Gårdmand i Kokborg, Thyregod.

Havde frilod som "gammel mands søn" og senere som gårdmand. Udskrevet ved sessionen 1826 til Sjællandske Jægerkorps, fra 1829 til Fynske Infanteriregiment, men ikke indkaldt.

Se mere om hans aner.

Gift 18-11-1822 i Thyregod med

64-56. Mette Mathiasdatter

Født i Dørken, døbt 05-08-1804 i Thyregod,
død 27-07-1898 i Lønå, Thyregod.

Øvrige børn:
Christine Jensdatter (1825-1912), gift 1850 med Hans Henrik Jensen (1826-1908);
Mathias Jensen (1829), gårdejer i Vibjerg, Give, gift 1857 med Karen Møller Hansen (1835-);
Petrea Ane Jensdatter (1832-1916), gift 1. gang 1856 med gårdejer og sognefoged Jens Skou Nielsen (1821-1862, gift 2. gang 1864 med gårdmand og amtsrådsmedlem Christen Hansen Møller (1837-1930);
Christine Jensdatter (1834-1918), gift 1854 med Hans Knudsen (1824-1902;
Peder Jensen (1837-67), husmand i Kokborghuse, Thyregod, gift 1863 med Sørine Hansen (1843-1910), var 1864 indkaldt til 20. infanteriregiment, blev hårdt såret og mistede et øje 18. april 1864 ved Dybbøl, da regimentet som del af 8. brigade foretog et modangreb under tilbagetoget til Als.
Poul Christian Jensen (1841-1925), gårdejer i Farre og Filskov;
Christen Jensen (1844-1903), ;
gårdejer i Stilbjerg ved Filskov og Ringive, gift 1871 med Ane Kirstine Pedersen (1851-94);
Karl Jensen (1847-1900), gårdejer, kroejer og købmand i Thyregod, gift 1874 med Mette Cathrine Andersen (1853-1936).

Se mere om hendes aner.


Søhale fotograferet 2012
Stedet er omtalt 1499 med navnet Syøhalle og 1610 med navnet Søhalle (Kilde: Trap Danmark 4. og 5. udgave)
Umiddelbart vest for og neden for gården passerer Hærvejens vestlige spor forbi.

Udsnit af matrikelkort over Hundshoved by og Søhale gårds jorder
for perioden efter 1819.


Forældre til nr. 64-53,
tip-3-oldeforældre:

128-105. Niels Madsen

Født ca. 1747, død 03-09-1819 på Søhalegård, Nørre Snede.
Samme som nr. 128-101.

Gårdmand i Søhale mellem Rørbæk sø og Hundshoved, Nørre Snede.

Gift med

128-106.
Anne Marie Pedersdatter

Født ca. 1755, død 26-12-1820 på Søhalegård, Nørre Snede..
Samme som nr. 128-102.

Øvrige børn:
Mads Nielsen (ca. 1779-);
Peder Nielsen (ca. 1781-1841) nr. 64-51, gift med Anne Marie Pedersdatter (nr. 64-52):
Jens Nielsen (ca. 1785-1855), gift med Ane Kirstine Pedersdatter (ca. 1792-1869), søster til nr. 64-52);
Niels Nielsen (ca. 1788-1790);
Hans Nielsen (ca. 1791-1814);
Kirsten Nielsdatter (ca. 1796-), gift 1819 med Lars Christian Christensen.

Forældre til nr. 64-54,
tip-3-oldeforældre:

128-107. Mourits Pedersen

Døbt 10-07-1768 i Øster Nykirke,
død 11-08-1837 samme sted.

Husmand i Sønder Kollemorten, senere bosat i Nørre Kollemorten, Øster Nykirke.

Gift 17-02-1795 i Øster Nykirke med

128-108. Marie Lisbeth Mathiasdatter

Døbt 01-04-1772 i Øster Nykirke,
død 18-05-1846 samme sted.

Øvrige børn:
Peder Mouritsen (1796-), tjenestekarl;
Mathias Mouritsen (1800-76), husmand og daglejer i Lindeballe, gift med Marie Christiansdatter (1799-1875);
Anders Mouritsen (1806-), arbejdsmand i København, gift med Kathrine Kirstine NN;
Dorte Mouritsdatter (1807-);
Marie Margrethe Mouritsdatter (1812-);
Niels Mouritsen (1816-1816).


Forældre til nr. 128-107,
tip-4-oldeforældre

256-213. Peder Mouritsen

Døbt 03-03-1737 i Nørre Kollemorten, Øster Nykirke, begravet 26-11-1798 i Øster Nykirke.

Gårdejer, sognefoged og lægdsmand i Sønder Kollemorten. Købte 1792 den tidligere fæstegård, senere matrikel nr. 5 "Baunehøjgård" i Sønder Kollemorten. Fik 1787 Det kongelige Landhusholdningsselskabs sølvmedalje og 10 Rdl. for stengærder med jordvold.

Gift 1. gang 29-07-1759 i Øster Nykirke med Dorthe Nielsdatter, født ca. 1730, begravet 17-09-1762 samme sted.
Søn i dette ægteskab: Søren Pedersen (1761-), spækhøker i København.

Gift 2. gang 04-08-1763 i Hvejsel med
(Foto 2002, Torben Sørensen)

256-214. Maren Nielsdatter

Født i Ildved, døbt 09-06-1743 i Hvejsel, død efter 1800 formentlig i Øster Nykirke.

Øvrige børn:
Dorthe Pedersdatter (1764-1820), gift 1. gang 1790 med Rasmus Jørgensen (1758-), gift 2. gang med Søren Christensen (1765-), gårdmand i Hornstrup;
Niels Pedersen (1766-73);
Jens Pedersen (1770-71);
Jens Pedersen (1772-1830), gårdejer i Sønder Kollemorten, gift med Magdalene Olesdatter;
Johane Pedersdatter (1775-1842), gift 1818 med Niels Poulsen;
Niels Pedersen (1777-);
Laust Pedersen (1781-1781);
Else Pedersdatter (1782-83);
Else Pedersdatter (1784-);
Mette Pedersdatter (1785-85);
Mette Pedersdatter (1788).

Forældre til nr. 128-108,
tip-4-oldeforældre

256-215. Mathias Andersen

Døbt 12-05-1737 i Vester,
død i Sønder Kollemorten, begravet 03-07-1796 i Øster Nykirke.

Smed i Nørre Kollemorten.

Gift med

256-216. Maren Christensen

Født ca. 1745 formentlig i Øster Nykirke,
formentlig død efter 1800 samme sted.

Øvrige børn:
Christen Mathiasen (1762-), smed i Sønder Kollemorten, gift 1791 i Øster Nykirke med Dorthe Iversdatter fra Sønder Kollemorten;
Johanne Marie Mathiasdatter (1765-).


Forældre til nr. 256-213,
tip-5-oldeforældre

512-425.
Mourits Pedersen

Døbt 01-02-1706 i Nørre Kollemorten, Øster Nykirke,
begravet 25-10-1761 samme sted.

Gift 01-08-1734 i Øster Nykirke med

512-426. Else Lauritsdatter

Døbt 17-02-1715 i Øster Nykirke,
begravet 02-05-1790 samme sted.
Gift 2. gang 15-07-1762 i Øster Nykirke med Jens Christensen (1720-99).

Øvrige børn i 1. ægteskab:
Else Mouritsdatter (ca. 1739-62);
Johanne Mouritsdatter (ca. 1739-), gift 1771 med Niels Nielsen, Bindesbøl.;
Christen Mouritsen (ca. 1740-61);
Anne Mouritsdatter (1756-);
Peder Mouritsen (1753-1826), gårdejer og sognefoged i Sønder Kollemorten, gift 1779 med Maren Jensdatter (1755-).

Forældre til nr. 256-214,
tip-5-oldeforældre

512-427.
Niels Taalund

Født ca. 1688, død 1747.

Bosat i Ildved, Hvejsel.
Gift med ukendt.

Forældre til nr. 256-215,
tip-5-oldeforældre

512-429.
Anders Nielsen

Født ca. 1700.

Gårdmand i Vestergaard, Vesterlund.

Gift med

512-430.
Johanne Mathiasdatter

Født ca. 1710.


Forældre til nr. 512-425,
tip-6-oldeforældre

1024-849.
Peder Nielsen

Født 1675,
død mellem 1740 og 1754 formentlig i Nørre Kollemorten.

Gårdmand i Nørre Kollemorten.

Gift 1704
i Øster Nykirke med

1024-850.
Karen Jensdatter

Født ca. 1680,
død mellem 1740 og 1754 formentlig i Nørre Kollemorten.

Gift 1. gang med Mourits Jensen (1646-1704), gårdmand i Nørre Kollemorten.

Øvrige børn:
Maren Mouritsdatter (ca. 1699-1737).

Forældre til nr. 512-426,
tip-6-oldeforældre

1024-851.
Laurits Christensen

Født ca. 1674 i Brande, begravet 12-02-1762 i Øster Nykirke.

Gårdmand i Øster Nykirke.

Gift 06-08-1704
i Øster Nykirke med

1024-852.
Else Jensdatter

Født ca. 1685 formentlig i Øster Nykirke,
formentlig død 1754 samme sted.
Formentlig datter af Jens Graversen (ca. 1665-), gårdmand i Nørre Kollemorten, og Marie Christensdatter.

Øvrige børn:
Jens Lauritsen (1706-);
Christen Lauritsen (1708-08);
Christen Lauritsen (1709-37);
Johan Lauritsen (1712-);
Peder Lauritsen (1717-); Kirsten Lauritsdatter (1723-), gift med Jens Jensen Graversen (1717-98), gårdmand i Nørre Kollemorten.

Forældre til nr. 512-429,
tip-6-oldeforældre

1024-857.
Niels Madsen

Født ca. 1668.

Gårdfæster i Vestergaard, Vesterlund.

Gift med

1024-858.
Abelone Michelsdatter

Født ca. 1675.

Øvrige børn:
Peder Nielsen (ca. 1705-), overtog sin fars fæste af Vestergaard;
MarenNielsdatter (1706-33), gift med Lars (Lass) Pedersen (1699-1727), gårdfæster i Vesterlund;
Anne Nielsdatter (1703-79), gift med Christen Christensen, fæster af Vestergaard efter Peder Nielsen.


Kilder udover relevante kirkebøger og folketællinger:
Slægtsbog for efterkommere efter Jens Christian Pedersen, født 1798, gårdejer i Kokborg (Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1960)
Jens Peter Hansen: Landsbyen Sønder Kollemorten i 1700- og 1800-tallet, 1. del
Villy M. Sørensen: Historiske kilder i vestre Nørvang herred før 1814 (www.nørvang-herred.dk)


Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Kirstens aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Henriks aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs


Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  


Sitemap