Henriks aner

Tip-2-oldeforældre fra Åsum
og Næsbyhoved-Broby

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 32-13, Hans Ludvig Jensen:

64-25. Jens Ludvigsen

Født 13-11-1761 i Åsum, død 13-06-1831 samme sted.
Gårdejer i Åsum, gård nr. 15 matr. nr. 10, der ved overgang til selveje i 1774 var på 8 td 5 skp 1 fd 2 alb hartkorn og købesummen var 876 rigsdaler 37 skilling.
Ved brandtaksationen 1776 var gården på 74 fag og dermed en mellemstor gård i Åsum.
Arealet var efter udskiftningen 1781 på 1.417.950 kvadratalen, svarende til 56 hektar eller ca. 100 tdr land.
Gift 1. gang 26-10-1781 i Åsum med Maren Hansdatter, født 22-11-1742, død 1796 i Åsum. Barn: Maria Jensdatter (ca. 1778-85).

Gift 2. gang ca. 1797 med

64-26. Kiersten Povlsdatter

Født ca. 1770 i Næsbyhoved-Broby?, død 09-03-1845 i Åsum.

Øvrige børn i dette ægteskab:
Maren Jensdatter (1797-98);
Johanne Maria Jensdatter (1802-64), gift med Jørgen Rasmussen (1792-1866);
Maren Jensdatter (1805-);
Poul Jensen (1809-90), gårdejer i Biskorup, gift med Maren Poulsdatter (1798-1871).

Forældre til nr. 32-14, Ane Marie Povlsdatter:

64-27. Povl Rasmussen

Født 23-06-1754 i Næsbyhoved-Broby, død 10-03-1836 samme sted.
Gårdejer i Næsby.
Gift 1. gang ca. 1776 med Karen Nielsdatter, født ca. 1755, død ca. 1785. Barn: Rasmus Povlsen (ca. 1776-).
Øvrige børn i 2. ægteskab:
Peder Povlsen (ca. 1787-);
Niels Povlsen (ca. 1789-);
Povl Povlsen (ca. 1794-), gårdejeri Næsby, gift med Ane Kirstine Hansdatter;
Knud Povlsen (ca. 1796-);
Jørgen Povlsen (ca. 1798-):
Kirsten Povlsdatter (1800-89), gift 1. gang med boelsmand Rasmus Larsen (1799-1845), gift 2. gang med Hans Simonsen (ca. 1814-84).

Gift 2. gang ca. 1797 med

64-28. Anna Povlsdatter

Født december 1767 i Næsbyhoved-Broby,
død 18-12-1846 samme sted.


Forældre til nr. 64-25,
mine tip-3-oldeforældre:

128-49. Ludvig Knudsen

Født 02-11-1727 i Åsum,
begravet 20-06-1795
samme sted.
Smed i Åsum.
Øvrige børn:
Knud Ludvigsen (1759-), smed og gårdmand i Åsum, gift med Gertrud Michelsdatter
(1754-);
Hans Ludvigsen (1754-1846), skipper og boelsmand i Stige, Lumby sogn, gift med Kirstine Marie Pedersdatter (1778-1847.

Gift
09-04-1756
i Åsum med

128-50.
Johanne Jensdatter

Født ca. 1730
i Rågelund?, Åsum sogn,
begravet
10-12-1781 i Åsum.

Forældre til nr. 64-26
og 64-28,
mine tip-3-oldeforældre:

128-51 / 128-55.
Povl Ebbesen

Døbt 07-02-1739
i Odense (Vor Frue sogn),
død 09-08-1817
i Næsbyhoved-Broby.
Gårdfæster i Ejby fra 1762 og i Næsbyhoved-Broby fra 1764, da han giftede sig med den tidligere fæsters enke.

Øvrige børn:
Rasmus Poulsen (ca. 1766-);
Appelone Maria Poulsdatter (ca. 1775-);
Anna Maria Poulsdatter (ca. 1777-).

Gift ca. 1764
i Næsbyhoved-Broby med

128-52 / 128-56.
Maren Nielsdatter

Født ca. 1737 i Næsbyhoved-Broby,
død 14-06-1820 samme sted.
Gift 1. gang med RasmusPoulsen (samme som nr. 128-53).

Forældre til nr. 64-27,
mine tip-3-oldeforældre:

128-53. Rasmus Povlsen

Født ca. 1700,
død før 1764 i
Næsbyhoved-Broby.
Gårdmand i Næsbyhoved-Broby.
Gift 1. gang med Karen Knudsdatter, født ca. 1725, død før 1753, gift 1. gang med Rasmus Jørgensen (født ca. 1700).
Gift 3. gang med Maren Nielsdatter samme som nr. 128-52 / 128-56.

Gift 2. gang
26-07-1753 i Pårup med

128-54.
Kirsten Pedersdatter

Født 1730 i Munkerud, Pårup,
død ca. 1756 i Næsbyhoved-Broby?


Forældre til
nr. 128-49,
mine tip-4-oldeforældre:

256-97.
Knud Sørensen

Født ca 1695
i Åsum?,
død 24-05-1754 samme sted.
Smed i Åsum.
Øvrige børn:
Maren Knudsdatter (1729-).

Gift 12-10-1727
i Åsum med

256-98.
Bodell Nielsdatter

Født ca. 1700
i Åsum?,
død 15-04-1753
i Åsum.

Forældre til nr. 128-51 / 128-55,
mine tip-4-oldeforældre:

256-101 /
256-109.
Ebbe Hansen

Født 1694 i Næsbyhoved-Broby,
død 1759 i Odense (Vor Frue sogn).
Gårdmand i Ejby ved Odense.
Øvrige børn:
Anne Ebbesdatter (1772-);
Karen Ebbesdatter (1745-), gift med Stephan Nielsen;
Anders Ebbesen Skræder (ca. 1745-), gift 2. gang med Anne Cathrine Jensdatter.

Gift ca. 1764
i Næsbyhoved-Broby med

256-102 / 256-110.
Karen Povlsdatter

Født ca. 1716
i Odense,
begravet 07-07-1772 i Odense (Vor Frue sogn).

Forældre til
nr. 128-52 /
128-56, mine tip-4-oldeforældre:

256-103 / 256-111. Niels Lauridsen

Født ca. 1706
i Næsbyhoved-Broby?,
død ca. 1772 samme sted.
Gårdmand (ryttergods) i Næsby, overtog fæstet efter sin far.

Gift 04-01-1734
i Lumby med

256-104 / 256-112.
Karen Nielsdatter

Født 1710 i Tårup, Lumby sogn.

Forældre til
nr. 128-53, mine tip-4-oldeforældre:

256-107. Peder Rasmussen

Født ca. 1705,
død 1769,
begravet 09-06-1769 i Pårup.
Gårdmand i Munkerud, Pårup.
Øvrige børn: Jens Pedersen (1758-1769).

Gift 28-06-1716
i Pårup med

256-108.
Anne Jørgensdatter

Født ca. 17100.
død 1749,
begravet 26-02-1749 i Pårup.


Forældre til
nr. 256-97,
mine tip-5-oldeforældre:

512-193.
Søfren Christensen

Født ca 1670,
død 28-01-1719 samme sted.
Smed i Åsum.
Gift 2. gang 16-01-1718 i Åsum med Maren Hansdatter.
Øvrige børn:
Maren Knudsdatter (1729-).

Gift 1. gang med

512-194.
Giertrud Rasmusdatter

Født ca. 1672
i Seden,
død i barselseng 02-01-1707
i Åsum.
Øvrige børn:
Maren Sørensdatter (ca. 1693-);
Birgitte Sørensdatter (1693-);
Christen Sørensen (1701-);
dødfødt dreng (1703-);
Helvig Cathrine Sørensdatter (1705-06);
dødfødt dreng (24-12-1706).

Forældre til nr. 256-101 / 256-109,
mine tip-5-oldeforældre:

512-201 /
512-217.
Hans Hansen

Døbt 10-09-1665 i Stenløse,
begravet
17-05-1747 i Odense (Vor Frue sogn).
Gårdmand i Ejby ved Odense.
Gården brændte 1732, hvorefter sønnen Ebbe overtog den.

Gift 28-02-1697
i Stenløse med

512-202 /
512-218.
Anna Rasmusdatter

Født 1664
i Stenløse,
begravet 04-01-1742 i Odense (Vor Frue sogn).

Gift 1. gang med Ebbe Rasmussen
(-1696).

Forældre til
nr. 256-103 / 256-111, mine tip-5-oldeforældre:

512-205 / 512-221. Laurs Andersen

Født ca. 1675
i Næsbyhoved-Broby?,
død efter 1733.
Gårdmand (ryttergods) i Næsby.
Gift 2. gangca. 1710 i Korup med Margrethe Larsdatter (ca. 1685-1733).

Gift 1. gang med

512-206 / 512-222.
Maren Steffensdatter

Født ca. 1680 i Tårup, Lumby sogn,
død 1709.

Øvrige børn:
Søren Lauridsen (ca. 1702-);
Anna Lauridsdatter (ca. 1704-51), gift med fæstegårdmand (ryttergods) Jesper Nielsen, Åsum.

Forældre til
nr. 256-104 / 256-112, mine tip-5-oldeforældre:

256-207 /
256-223. Niels Pedersen

Født ca. 1680 i Odense,
død 1740 i Tårup, Lumby sogn.
Bosat i Tårup.
Gift 2. gang 26-06-1729i Lumby med Maren Olufsdatter (ca. 1680-1740).
Øvrige børn i dette ægteskab:
Anne Nielsdatter (1730-);
Giertrud Nielsdatter (1732-);
Karen Nielsdatter (1734-);
Lisbeth Nielsdatter (1737-).

Gift 1. gang
08-11-1705
i Lumby med

256-108 / 512-224.
Anne Jørgensdatter

Født 1671, død 1728 i Tårup, Lumby sogn.
Gift 1. gang 01-06-1696 i Lumby med Niels Andersen, født ca. 1612, død 1699 i Anderup, Lumby sogn.

Øvrige børn i 2. ægteskab:
Niels Nielsen (1706-);
Anna Nielsdatter (1713-);
Karen Nielsdatter (1715-).


Forældre til nr. 512-201 / 512-217, mine tip-6-oldeforældre:

1024-401 / 1024-433. Hans Povlsen

Født ca. 1630.

Bosat på Lundsgaard i Stenløse ved Odense.

Gift med ukendt.

Forældre til nr. 512-202 / 512-218, mine tip-6-oldeforeældre:

1024-403 / 1024-435. Rasmus Jørgensen

Født ca. 1630, død efter 1664 i Stenløse?.
Gift med

1024-404 / 1024-436. Kirsten Andersdatter

Født ca. 1635.

Kilder udover relevante kirkebøger og folketællinger:
Svend Frederiksen: Åsum - træk af sognets historie (1968)

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Henriks aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Kirstens aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap