Kirstens aner

Tip-6-oldeforældre i Resendal, Gødvad

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 512-309, Anders Lauridsen Meldgaard:

1024-617. Laurids Andersen

Født ca. 1610 i Resendal, Gødvad, død efter 1686 formentlig samme sted.

Gårdejer i Resendal, Gødvad, kirkeværge.

Gift med

1024-618. Kirsten Jensdatter

Født ca. 1615.

Øvrige børn:
Niels Lauritsen (ca. 1660-);
Jens Lauritsen (ca. 1660-).


Forældre til nr. 1024-617,
tip-7-oldeforældre:

2048-1233. Anders Rasmussen

Født ca. 1580 i Resendal, Gødvad,
død ca. 1660 samme sted.

Gårdfæster og senere selvejer i Resendal.

Gift med

2048-1234. Kirsten Nielsdatter

Født ca. 1585.

Øvrige børn:
Niels Andersen, gårdejer i Skellerup, gift med Maren Christensdatter;
Niels Andersen, ejer af Nebelgård, gift med Maren Nielsdatter;
Anne Andersdatter, gift med Peder Andersen i Skellerup;
Karen Andersdatter, gift med Jacob Poulsen i Gødvad.

Forældre til nr. 1024-618,
tip-7-oldeforældre:

2048-1235. Jens Nielsen

Født ca. 1580.

Gift med

2048-1236.
Maren Andersdatter

Født ca. 1585.


Forældre til nr. 2048-1233, tip-8-oldeforældre:

4096-2465. Rasmus Lauridsen

Født ca. 1530, død mellem 1596 og 1610. Gårdmand i Resendal. Gift med ukendt.

Samme som nr. 8192-4961.

Øvrige børn: Ane Lauritsdatter (ca. 1580-), nr. 4096-2486, gift med Niels Andersen.


Forældre til nr. 4096-2465, tip-9-oldeforældre:

8192-4929. Laurids Jepsen

Født ca. 1490, død før 1546.

Ejer af Resendal gård og herredsfoged. Deltog i Grevens Fejde på Skipper Klements side og mistede som straf en del af sin ejendom.
Samme som nr. 8192-4913 / 16384-9921.

Gift med

4096-4930. Anne Nielsdatter

Født ca. 1500, død efter 1546.
Samme som nr. 8192-4914 / 16384-9922.

Datter af Niels Mikkelsen Hase og Kirsten Madsdatter.

Gift 2. gang med Jens Hasse, død efter 1557

Øvrige børn:
Jep Lauridsen (ca. 1525-1586), nr. 4096-2457, gårdejer i Resendal, herredsfoged;
Kirsten Lauridsdatter (ca. 1530-), gift med Rasmus Eriksen i Århus;
Maren Lauridsdatter (ca. 1530-), gift med Peder Lauridsen i Farre;
Anne Lauridsdatter (ca. 1530-);
Christen Lauridsen (ca. 1530), skolemester i Odense.


Kilder:
Kirstin Nørgaard Pedersen: Herredsfogedslægten bind I og II (Forlaget Slægten), 2004
"Slægten Meldgaard fra Haarup, Linaa sogn" (Nordisk Slægtsforskning, Skals 1969)


Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Kirstens aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Kirstens aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap