Kirstens aner

Tip-6-oldeforældre i Linå
og deres aner i Gylling

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 512-312, Anne Thomasdatter:

1024-623. Thomas Andersen

Født ca. 1640, formentlig i Århus, begravet 23-08-1700 i Linå.

Borgerskab som købmand i Aarhus, senere ejer af Overgård i Linå, derpå kromand i Linå efter sin svigermor.

Gift med

1024-624. Maren Jensdatter Worm

Født ca. 1645 i Linå, formentlig død før 1683.

Øvrige børn:
Jens Thomasen Worm (ca. 1670), efterfulgte sin far som kromand i Linå, gift 1702 med Kirstine Andersdatter.


Forældre til nr. 1024-623,
tip-7-oldeforældre:

2048-1245. Anders Thomsen

Død før 1669,
begravet i Vor Frue kirke.

Købmand i Aarhus

Gift med

2048-1246. Anne Nielsdatter

Forældre til nr. 1024-624,
tip-7-oldeforældre:

2048-1247. Jens Hansen Worm

Født ca. 1600, død før 1662.

Kroholder i Linå

Gift med

2048-1248. Anne Bertelsdatter

Født ca. 1600, død efter 1674.

Øvrige børn:
Bertel Jensen Worm (ca. 1640-), gårdejer og kroholder i Linå efter faderen, gift med Kirsten Hagensdatter.
Morten Jensen Worm (ca. 1642-), gift med Christence Mogensdatter;
Hedvig Jensdatter Worm (ca. 1643-), gift med Jost Lauritsen, sognepræst i Gylling;
Ane (eller Maren) Jensdatter Worm (ca. 1645-), gift med Jochum Christensen Brou (ca. 1630-).


Forældre til nr. 2048-1247,
tip-8-oldeforældre:

4096-2493. Hans Worm

Født ca. 1570, død efter 1651. Ejer af Overgård i Linå, dyrvogter (skovrider) i Lysgård herred samt ejer af en gård i Gjern.

Gift med

2048-1294.
Maren Mortensdatter

Født ca. 1575.

Forældre til nr. 2048-1248,
tip-8-oldeforældre:

4096-2495. Bertel Jensen

Død før 1626 i Tulstrup.

Kronens delefoged i Gjern herred.

Gift med

2048-1296.
Maren Christensdatter

Født ca. 1575 i Gylling?.


Forældre til nr. 4096-2495, tip-9-oldeforældre:

8192-4989. Jens Bertelsen

Død mellem 1574-1582.
Gårdfæster i Skovsrod, delefoged i Gjern herred.

Gift med

4096-4990. Anne Pedersdatter

Født ca. 1550, død ca. 1635.

Øvrige børn:
Maren Jensdatter, gift med Bertel Nielsen, gårdfæster i Firgårde, Dovr;
Rasmus Jensen, fæster af Kalbygård, Låsby;
Dorte Jensdatter (ca. 1580-), gift med Knud Andersen, fæster af Vengegård i Veng.

Forældre til nr. 4096-2496, tip-9-oldeforældre:

8192-4991. Christen Rasmussen

Født ca. 1525, død 1610 i Gylling.
Sognepræst i Gylling fra 1548.
Gift med ukendt


Kilder udover relevante kirkebøger:
Kirstin Nørgaard Pedersen: Herredsfogedslægten bind I og II (Forlaget Slægten), 2004
Slægten Meldgaard fra Haarup, Linaa sogn (Nordisk Slægtsforskning, Skals 1969)
S.V. Wiberg: Almindelig Dansk Præstehistorie (Odense 1870 / København 1959)
Axel Møller Hansen (tagmose@stofanet.dk)

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Kirstens aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Kirstens aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap