Kirstens aner

Tip-11/12-oldeforældre,
adelsslægten Dyre / Lunge

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 32768-24052 / 65536-48122, Christence Ovesdatter (Dyre) Lunge:

65536-48103 / 131072-96243.
Ove Vincentsen (Dyre) Lunge

Født efter 1479 på Tirsbæk, død 22-02-1540 samme sted.

Til Tirstrup ved Vejle og Kragerupgård ved Ruds Vedby, skibshøvedsmand, lensmand på Ålborghus, Astrup og Vrejlev, bar kronen ved kong Christian III's kroning 1537.

Gift 2. gang med Anne Henriksdatter Friis, datter af Henrik Friis og Anne Olufsdatter Lunge. Børn i dette ægteskab:
Vibeke Ovesdatter Lunge, gift med Jens Nielsen Juel (ca. 1485-1553) til Hesselmed, søn af Niels Eriksen Juel og Else Mogensdatter (Daa) Glob;
Iver Lunge (-1587) til Tirsbæk og Slumstrup, gift 1. gang med Maren Johansdatter Bjørn, datter af Johan Bjørnsen Bjørn og Gertrud Tønnesdatter Parsberg; gift 2. gang med Karen Bryske, datter af Gert Bryske og Anne Tønnesdatter Viffert;
Tage Lunge (-1545), gift med Sofie (Sparre) Kaas, datter af Niels (parre) Kaas og Anne Hermansdatter;
Christoffer Lunge (-1565), faldet i slaget ved Axtorna i Halland, gift med Karen Jørgensdatter Juel (-1556), datter af Jørgen Hansen Juel og Bege Pedersdatter Skram;
Maren Ovesdatter Lunge, gift med Niels Axelsen Rosenkrantz (1472-1551) til Rydhave og Halkær, søn af Axel Nielsen Rosenkrantz og Birgitte Lauridsdatter Knob;
Kirsten Ovesdatter Lunge (1524-), gift med Axel Sørensen Juul til Villestrup, Østergård, Mejlgård og Komdrupgård, søn af Søren Nielsen Juul og Dorte Iversdatter Skiernov.

Gift 1. gang med

65536-48104 / 131072-96244.
Karen Eriksdatter Rosenkrantz

Født ca. 1476.

Øvrige børn:
Dorte Ovesdatter Lunge (ca. 1504-), gift med Claus Eggertsen Ulfeldt (1474-1566) til Elmelunde og Kragerup, søn af Eggert Andersen Ulfeldt og Karine Pedersdatter Væbner;
Karen Ovesdatter Lunge (ca. 1505-75), gift med Peder Pedersen Staur til Husby, skibshøvedsmand;
Anne Ovesdatter Lunge (ca. 1507-), nonne i Dalum eller Maribo kloster, havde med den senere biskop Joachim Rønnow en uægte søn Florens Jacobsen.

Gå videre til hendes aner her.


Forældre til
nr. 65536-48103 /
131072-96243,
tip-12/13-oldeforældre:

131072-96205 /
262144-192485.
Vincents Iversen Dyre

Født ca. 1432, død efter 1497.

Gift med

131072-96206 /
262144-192486.
Kirsten Tygesdatter Lunge

Født ca. 1450, død efter 1529.

Øvrige børn:
Iver Vincentsen Dyre (-1519), officer i Tyskland, Frankrig og Burgund, ridder, lensmand på Hagenskov, druknet i København;
Tyge Vincentsen Dyre, student i Rostock, København og Frankrig, degn i København, sekretær i kancelliet;
Vincents Vincentsen Lunge (-1536) til Lundestad og Lungegården ved Bergen, ridder, rigsråd, Norges rigskansler, gift med Margrethe Gyldenløve, datter af Niels Henriksen Gyldenløve og Inger Ottesdatter Rømer;
Niels Vincentsen Lunge (1485-1552) til Asserstrup, lensmand, rigsråd, gift med Karen Tetzdatter Rosengaard (-1555), datter af Tetz Jensen Rosengaard og Alhed Jørgensen Urne.

Forældre til nr. 65536-48104 /
131072-96244,
tip-12/13-oldeforældre:

131072-96207 /
262144-192487.
Erik Timmesen Rosenkrantz

Født ca. 1450, død før 1523.

Øvrige børn:
Bege Eriksdatter Rosenkrantz (ca. 1475-1562), gift 1. gang med Erik Nielsen Lange (ca. 1480-1519), søn af Niels Mogensen Lange og Anne Knudsdatter Saxtrup.Gift 2. gang med Anders Skeel til Hegnet (-1558), søn af Albret Skeel og Abel Lauridsdatter Dan.

Gift med

131072-96208 /
262144-192488.
Margrethe Bosdatter Høeg

Født før 1461, død efter 1523.

Gift 1. gang med Christoffer Lykke til Stadsgård (Constantinsborg), søn af
Peder Eriksen Lykke og Johanne Nielsdatter Bild. Datter i dette ægteskab:
Anne Christoffersdatter Lykke, gift med Manderup Holck.


Forældre til nr. 131072-96205 /
262144-192485,
tip-13/14-oldeforældre:

262144-192409 / 524288-384969.
Iver Jensen Dyre

Født ca. 1400.

Gift med

262144-192410 / 524288-384970.
Christine Pedersdatter Oxe

Død efter 1503.

Øvrige børn:
Mette Iversdatter Dyre (ca. 1430-), gift 1. gang med Anders von Bergen til Kolberg; gift 2. gang med Knut Alfsen (-1502) til Giske, norsk rigsråd; gift 3. gang med Svante Nilsson Sture (1460-1512) til Eksjö og Penningby, svensk rigsforstander 1504-11, søn af Nils Bosson Sture.

Forældre til nr. 131072-96207 / 262144-192487,
tip-12/13-oldeforældre:

262144-192413 / 524288-384973.
Timme Nielsen Rosenkrantz

Født ca. 1420, død før 1457.

Til Engelholm og Stensballegaard, ridder, høvedsmand på Koldinghus, rigsråd.
Gift 2. gang med Abel Mattisdatter.
Gift 3. gang med Karen Eilersdatter Rønnow, datter af Eiler Rønnow og Birgitte Limbek.

Søn af Niels Jensen Rosenkrantz (1374-1424) og Anne Ottesdatter Bild.

Gift 1. gang med

262144-192414 / 524288-384974.
Birgitte Pedersdatter

Født ca. 1425.


Forældre til nr. 262144-192409 /
524288-384969,
tip-14/15-oldeforældre:

524288-384817 / 1048576-769937.
Jens Lagesen Dyre

Født ca. 1370 på Tirsbæk, død efter 1432.

Til Staby og Tirsbæk.

Søn af Lage Jensen Dyre til Tirsbæk.

Gift med

524288-384818 / 1048576-769938.
NN Andersdatter Skeel

Født ca. 1390.
Datter af Anders Jensen Skeel.

Øvrige børn:
Claus Jensen Dyre, gift 1. gang med Birgitte Eggertsdatter Strahlendorff til Schönberg i Holsten; gift 2. gang med Inger Ebbesdatter Galt, datter af Ebbe Mogensen Galt og Sophie Olufsdatter Krumpen.

Se ældre aner i kilderne, der er nævnt nedenfor.

Kilder:
Finn Holbek: Stamtavler over danske adelsslægter


Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Kirstens aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Henriks aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap