Kirstens aner

Tip-9-oldeforældre,
adelsslægten Rosenkrantz

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 4096-3008, Dorthe Jørgensdatter Rosenkrantz:

8192-6015.
Jørgen Holgersen Rosenkrantz

Født 11-07-1607 på Rosenholm,
død 08-01-1675 i Sorø.

Hofmester, stiftamtmand, forstander for Herlufsholm skole og gods.Gift 12-08-1637 på Kjeldgaard, Selde med

8192-6016.
Christence Jensdatter Juel

Født 26-08-1612 i København,
død 11-11-1680 i Sorø.

Øvrige børn:
Ide Jørgensdatter Rosenkrantz (1639-66);
Jens Jørgensen Rosenkrantz (1640-95);
Sophie Jørgensdatter Rosenkrantz (1642-79);
Holger Jørgensen Rosenkrantz (1645-1704);
Ide Margrethe Rosenkrantz (ca. 1645-).

Gå videre til hendes aner her.


Forældre til nr. 8192-6015,
tip-10-oldeforældre:

16384-12029.
Holger Rosenkrantz

Født 14-12-1574 på Kalø slot,
død 28-10-1642 i København.

Teolog, rigsråd, til Rosenholm m.m.

Gift 13-08-1598 i Malmø med

16384-12030.
Sophie Axelsdatter Brahe

Født 11-05-1578 på Elvedgaard i Veflinge,
død 21-12-1646 i København.

Øvrige børn:
Mette Holgersdatter Rosenkrantz (1600-44);
Gunde Holgersen Rosenkrantz (1604-75), ejer af Skaføgaard og Vindinge;
Erik Holgersen Rosenkrantz (1612-81), ejer af Rosenholm;
Dorthe Holgersdatter Rosenkrantz (1613-);
Sophie Holgersdatter Rosenkrantz (ca. 1623-77).

Gå videre til hendes aner her.


Forældre til nr. 16384-12029,
tip-11-oldeforældre:

32768-24057.
Jørgen Ottesen Rosenkrantz

Født 15-05-1523 på Tørninggård ved Haderslev,
død 09-04-1596 på Rosenholm.

Opvokset hos familie i Brandenburg, studier på universtiteterne i København og Wittenberg, byggede Skaføgaard og Rosenholm slot (foto) på Djursland. Lensmand og diplomat for kongen.Gift 15-02-1559 på Hønborg slot ved Lillebælt med

32768-24058.
Dorthe Gundesdatter Lange

Født 1541 på Holmegaard ved Næstved,
død 09-03-1613 på Skaføgaard.

Gå videre til hendes aner her.


Forældre til nr. 32768-24057,
tip-12-oldeforældre:

65536-48113.
Otte Holgersen Rosenkrantz

Født ca. 1486,
død af pest 06-10-1525 i Lübeck.

Til Boller og Næsbyholm og ejede store godser i Norge efter sin mormor. Lensmand på Aalholm.

Gift 1516 i Lübeck med

65536-48114.
Margrete Gans Edle Herrin zu Putlitz

Født ca. 1490 i Brandenburg,
død af pest 29-09-1525 i Lübeck.

Øvrige børn:
Otte Ottesen Rosenkrantz (ca. 1515-57), til Næsbyholm, gift med Ide Mogensdatter Gøye (ca. 1525-63), datter af Mogens Eskildsen Gøye og Margrethe Clausdatter Sture;
Holger Ottesen Rosenkrantz (1517-75), til Boller, Rosenvold og Stjernholm, hofmarskal, lensmand, rigsråd og rigsmarsk, gift 1. gang med Mette Mouridsdatter Krognos (ca. 1525-58), datter af Mourids Olufsen Krognos og Ellen Gøye, gift 2. gang med Karen Gyldenstierne (1544-1613), datter af Christopher Henriksen Gyldenstierne og Anne Tønnesdatter Parsberg;
Margrethe Ottesdatter Rosenkrantz (1518-), gift med Didrik Qvitzow til Klitche i Brandenburg;
Erik Ottesen Rosenkrantz (1520-75) til Arreskov, lensmand på Varberg og Bergenhus, stiftamtmand på Fyn, gift med Helvig Jakobsdatter Hardenberg (1540-99), atter af Jakob Hardenberg og Sophie Pedersdatter Lykke;
Anne Ottesdatter Rosenkrantz (1522-89), gift med Albrecht Gøye (ca. 1505-58), søn af Mogens Eskildsen Gøye og Mette Albrechtsdatter Bydelsbak fra Torbenfeldt.


Forældre til
nr. 65536-48113,
tip-13-oldeforældre:

131072-96225.
Holger Eriksen Rosenkrantz

Født ca. 1450,
død 1496 på Krogholm (Krageholm) i Skåne.

Til Boller og Krogholm, rigsråd, høvedsmand på Skanderborghus.

Gift 2. gang med Anna Henriksdatter Meinstorp (ca. 1475-1535), datter af Henrik Meinstorp og Mar grethe Christiernsdatter Daa, dræbt på Sjællands landsting.
Børn i dette ægteskab:
Else Holgersdatter Rosenkrantz (-1564), gift 1. gang med Albert (Due) Glob, gift 2. gang med Christiern Friis.
Holger Holgersen Rosenkrantz (1496-1534), ridder, lensmand på Koldinghus, faldt i slaget 16-10-1534 ved Svenstrup, gift med Karen Jepsdatter Friis (1496-1565), datter af Jep Friis af Haraldskær og Helvig Nielsdatter (Banner) Høeg.

Gift 1. gang 1491 med

131072-96226.
Margrethe Bosdatter Flemming

Født ca. 1450,
død 1491 på Krogholm.

Gå videre til hendes aner her.

Forældre til
nr. 65536-48114,
tip-13-oldeforældre:

131072-96227.
Jesper Gans Edle Herr zu Putlitz

Født ca. 1460
død ca. 1530.

Godsejer i Brandenburg.

Gift med

131072-96228.
Anna von Maltzahn

Født ca. 1460,
død før 1526.


Forældre til nr. 65536-48112,
Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz,
samt til nr. 131072-96225,
tip-13/14-oldeforældre:

131072-96223 /
262144-192449.
Erik Ottesen Rosenkrantz

Født ca. 1427,
død 07-01-1503.

Til Bjørnholm, Møgelkær og Skjern hovedgård, ridder, rigsråd, lensmand på Skanderborg, rigshofmester.

Øvrige børn:
Niels Eriksen Rosenkrantz (ca. 1450-1516), gift med Birgitte Olufsdatter Thott (-1528), datter af Oluf Axelsen Thott og Anne Jensdatter Present;
Elsebe Eriksdatter Rosenkrantz (ca. 1455-92), gift med Hans von Ahlefeldt (-1500), amtmand på Gottorp og Tønderhus, deltog i det mislykkede togt til Ditmarsken, søn af Benedict von Ahlefeldt og Dorte Heesten;
Mette Eriksdatter Rosenkrantz (-1503), gift med Eskild Mogensen Gøye (-1506) til Krenkerup, Gisselfeld og Tundbyholm, ridder, lensmand på Aalholm, søn af Mogens Axelsen Gøye og Ide Eriksdatter Falk;
Kristine Eriksdatter Rosenkrantz, gift med Jørgen Mikkelsen Rud til Vedby, søn af Mikkel Jørgensen Rud og Elsebe Ottesdatter Markmand.

Gift med

131072-96224 / 262144-192450.
Sophie Henriksdatter Gyldenstierne

Født 1430,
død 1477.

Gå videre til hendes aner her.

Forældre til
nr. 131072-96227,
tip-14-oldeforældre:

262144-192453.
Busso Gans Edle Herr zu Putlitz

Født 1416,
død 1480.

Øvrige børn:
Lukretie Gans Edle Herrin zu Putlitz, gift med Ludolf II von Maltzahn (ca. 1440-82).

Gift med

262144-192454.
Margrethe von der Schulenburg

Født ca. 1425,
død efter 1501.

Datter af Fritz von der Schulenburg og Hippolyta von Jagow.

Forældre til
nr. 131072-96228,
tip-14-oldeforældre:

262144-192455.
Ludolf von Maltzahn

Født 1416,
død 1480.

Søn af Heinrich von Maltzahn og Catharina von Nortmann .

Gift med ukendt.


Forældre til nr. 131072-96223 /
262144-192449,
tip-14/15-oldeforældre:

262144-192445 /
524288-384897.
Otte Nielsen Rosenkrantz

Født ca. 1395,
død før 1477.

Til Bjørnholm, rigshofmester.

Søn af Niels Jensen Rosenkrantz (1374-1424) og Anne Ottesdatter Bild.

Ligsten i Hornslet kirke

Gift med

262144-192446 / 524288-384898.
Else Holgersdatter Krognos

Født 1379 på Krapperup i Skåne,
død 1470.

Forældre til
nr. 262144-192453,
tip-15-oldeforældre:

524288-.
Jasper Gans Edle Herr zu Putlitz

Født 1416
død 1480.

Godsejer i Brandenburg.

Gift med

524288-.
Anna von Bülow

Født ca. 1460,
død før 1526.

Se ældre aner i kilderne, der er nævnt nedenfor.

Kilder:
"Danske Slotte og Herregårde" (Hassings Forlag 1968)
Anton Blaabjerg: "Nutiden og Valdemar Sejr" (Forlaget Slægten 2000)
Finn Holbek: Stamtavler over danske adelsslægter

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Kirstens aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Henriks aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap