Kirstens aner

Tip-12-oldeforældre,
adelsslægten Gøye

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 32768-24060, Mette Falksdatter Gøye:

65536-48119. Falk Mogensen Gøye

Født ca. 1520, død efter 1554.

Til Skærsø.

Øvrige børn:
Margrethe Falksdatter Gøye (ca. 1550-), gift med Erik Lykke til Skovgård og Rugård, deltog til vands og til lands i Syvårskrigen.

Gift med

65536-48120.
Ide Truidsdatter Ulfstand

Født ca. 1525, død mellem 1598-1604.

Gå videre til hendes aner her.


Forældre til nr. 65536-48119, tip-13-oldeforældre:

131072-96237. Mogens Eskildsen Gøye

Født 1470, død 06-04-1544 i Skanderborg slot, begravet i Voldum.
Godsejer, ridder, rigsråd, lensmand, rigshofmester og marsk.

Gift 1. gang med Mette Albrechtsdatter Bydelsbak, død 09-11-1513, datter af Albrecht Engelbrechtsen Bydelsbak og Pernille Axelsdatter Brok.
Øvrige børn i dette ægteskab:
Eskild Gøye (ca. 1500-60) til Gunderslevholm, Græse, Torbenfeldt og Løgismose, lensmand på Skanderborg, gift med Sidsel Bryske, datter af Eiler Bryske og Karen Pedersdatter Gyldenstierne;
Mette Gøye, gift med Johan Oxe (1487-1534) til Nielstrup, rigsråd, søn af Johan Oxe og Inger Bille;
Axel Gøye (ca. 1500-37), lensmand på Aalborghus og Vordingborg, gift med Dorthe Lindenov, datter af Hans Johansen Lindenov og Riborg Lauridsdatter Tinhuus (Skinkel), gift 2. gang med Christoffer Munk (Lange);
Sophie Gøye (ca. 1500-37), gift med Mogens Bille;
Albrecht Gøye (ca. 1505-58) til Krenkerup, gift med Anne Ottesdatter Rosenkrantz (1522-89), datter af Otte Holgersen Rosenkrantz og Margrethe Ganz zu Putlitz;
Pernille Gøye (1506-52), gift 1. gang med Anders Ebbesen Galt (-1529), gift 2. gang med Børge Trolle (1501-71);
Eline Gøye (-1563), gift 1. gang med Mourids Olufsen Krognos (1490-1550) til Bregentved, lensmand; gift 2. gang med Vincents Juel til Hesselmed og Gjorslev, lensmand, skibshøvedsmand, dræbt 1579 i søslaget ved Bornholm;
Birgitte Gøye (1511-74), gift med Herluf Trolle (1516-65), rigsadmiral.

Gift 2. gang med

131072-96238.
Margrethe Clausdatter Sture

Født ca. 1500, død 1528.

Øvrige børn i dette ægteskab:
Christoffer Gøye (ca. 1515-84) til Avnsberg, Clausholm, Gunderslevholm, Bregentved og Bollerup, lensmand, gift med Birgitte Eriksdatter Bølle (-1595), datter af Erik Madsen Bølle og Sophie Jørgensdatter Rud;
Mette Gøye (1429-47), gift med Just (Banner) Høeg (-1557), søn af Jacob Eskildsen Høeg og Johanne Krumpen;
Ide Mogensdatter Gøye (-1563), gift med Otte Ottesen Rosenkrantz (-1557, søn af Otte Holgersen Rosenkrantz og Margrethe Ganz zu Putlitz;
Helvig Mogensdatter Gøye (-1597), gift med Otto Henriksen Gyldenstierne (1551) til Ivernæs, søn af Henrik Knudsen Gyldenstierne og Karen Bentsdatter Bille.


Forældre til nr. 131072-96237, tip-14-oldeforældre:

262144-192473. Eskild Mogensen Gøye

Født ca. 1425, død 20-04-1506 på Torsjø i Skåne.
Til Krenkerup, Gisselfeld og Tundbyholm, ridder, lensmand på Ålholm og Lindholm, rigsmarsk 1497 i krigen mod Sverige.

Gift 2. gang med
Cecilie Axelsdatter Brahe (ca. 1475-1533), datter af Axel Pedersen Brahe og Maren Tygesdatter Lunge.

Gift 1. gang med

262144-192474.
Mette Eriksdatter Rosenkrantz

Født ca. 1450, død 1528.

Øvrige børn:
Henrik Eskilsen Gøye (ca. 1475-1533), godsejer, rigsforstander i Sverige og statholder i København, gift med Eline Henningsdatter Godov;
Ide Eskilsdatter Brahe (ca. 1490-), gift med Henneke Sested (-1543).

Gå videre til hendes aner her.

Forældre til nr. 131072-96238, tip-14-oldeforældre:

262144-192475.
Claus Sture

Født ca. 1450, død før 1508.
Til Gammelgård på Als.

Gift før 1484 med

262144-192476.
Sophie Holck

Født ca. 1460, død efter 1547.


Forældre til nr. 262144-192473, tip-15-oldeforældre:

524288-384945. Mogens Axelsen Gøye

Født ca. 1411, død efter 1450.
Til Krenkerup, høvedsmand på Københavns slot, lensmand på Nykøbing slot.

Gift med

524288-384946.
Ide Eskildsdatter Falk

Født ca. 1415.

Forældre til nr. 262144-192475, tip-15-oldeforældre:

524288-384949.
Thomas Sture

Født ca. 1420, død før 1487.
Til Gammelgård på Als.

Gift med

524288-384950.
Anna Emmiksen

Født ca. 1425.

Øvrige børn:
Volf Sture til Gammelgård, gift med Anna von Ahlefeldt, datter af Benedict von Ahlefeldt og Abel Stake.

Forældre til nr. 262144-192476, tip-15-oldeforældre:

524288-384951.
Christen Holck

Født ca. 1434, død efter 1502.

Gift med

524288-384952.
Anne Manderup

Født ca. 1430.

Øvrige børn:
Manerup Holck til Barritskov, gift med Anne Christoffersdatter Lykke, datter af Christoffer Lykke og Margrethe Bosdatter Høeg.


Forældre til nr. 524288-384945, tip-16-oldeforældre:

1048576-769889. Axel Mogensen Gøye

Født ca. 1377, død mellem 1403-1411.
Til Ellehavegård og Krenkerup.

Gift 1. gang med Karen Ottesdatter Kabel, datter af Otte Kabel og NN Lunge.
Datter i dette ægteskab:
Grete Axelsdatter Gøye (ca. 1350-), gift med Henneke Moltke til Farbæksholm, Bavelse og Regerup, søn af Evert Mioltke og Ellen Lunge.

Gift 2. gang med

1048576-769890. Karen Madsdatter

Forældre til nr. 524288-384949, tip-16-oldeforældre:

1048576-769897. Henrik Sture

Født ca. 1390, død efter 1443.

Søn af Claus Sture og Margrethe Vognsen.

Gift med ukendt.

Se ældre aner i kilderne, der er nævnt nedenfor.


Kilder:
"Danske Slotte og Herregårde" (Hassings Forlag 1968)
Jesper Wind (jww@mail.dk)
Finn Holbek: Stamtavler over danske adelsslægter
Personalhistorisk Tidsskrift 2012 bind 2

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Kirstens aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Henriks aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap