Henriks aner

Tip-2-oldeforældre, Colbjørnsen slægten i Østnorge

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 32-4, Wilhelmine Charlotte Margrethe Colbjørnsen:

64-7. Johan Eberhard Colbjørnsen

Født 02-01-1764 i Grue, Hedmark
død 06-04-1812 i Grue.

Ejer af Stemsrud gård i Grue.
1780 elev ved den matematiske skole i Christiania, volontør ved Akershusiske Nasjonale Dragonregiment,
1786 fenrik ved 1. Oplandske Nasjonale Dragonregiment,
1788 sekondløjtnant ved Østre Hedmark kompagni,
1793 premierløjtnant ved Nordre Totenske kompagni,
1803 ritmester og 1811 chef for Vestre Hedmark kompagni (regimentet hed nu Søndenfjeldske Dragonregiment), afsked 1812.
Fik 1797 bevilling til savbrug på gården Steinsvik i Solør fogderi.Fane fra Søndenfjeldske Dragonregiment
Stabbur fra ca. 1800 på Stemsrud gård
(Glomsdalsmuseet i Elverum)

Gift 18-05-1795 i Grue med

64-8. Barbara Maria Carlheim

Født 1774 i Holden (Holla), Telemark,
død 22-03-1843 i Grue.

Se mere om Carlheim-slægten fra Sverige

Øvrige børn:
Ole Colbjørnsen (1795-1837), 1814 sekondløjtnant ved Norske Jægerkorps Søndenfjeldske skiløberbataljon, hårdt såret i krigen mod Sverige, fra 1822 overtoldbetjent i Tønsberg, gift med Lina Albrechtson(1795-);
Alexander Gustav Colbjørnsen (1796-1811), 1810 landkadet i Christiania;
Hans Wølner Colbjørnsen (1800), gårdejer i Grue, gift med Marte Olsdatter Hynden (1799-);
Johan Eberhard Colbjørnsen (1801-67), kaptajn i hæren, overtog Stemsrud gård efter sin mor, gift 1. gang med Sophie Mathea Arnesdatter Kongshaug (1803-36) og 2. gang med Agilke Ariane Gulbrandsen (1813-);
Hans Henrik Harboe Colbjørnsen (1803-61), lensmand i Vegårdshei, gift med Marte Olsdatter Ljøstad;
Edvard Christian Colbjørnsen (1805-), løjtnant i hæren og gårdejer i Grue, gift med Kari Christiansdatter (1803-);
Margrete Elisabeth Colbjørnsen (1806-06).


Forældre til nr. 64-7, mine tip-3-oldeforældre:

128-13.
Ole Colbjørnsen Stemsrud

Døbt 31-01-1732 i Grue,
begravet 01-08-1792 i Grue.

Ejer af Stemsrud gård i Grue, som han 1790 overdrog til sin søn Johan Eberhard.Slægten Colbjørnsens våben

Gift med kongelig bevilling
04-10-1753 i Grue med

128-14.
Wilhelmine Charlotte Margrethe Rath

Født ca. 1724 i København?,
død 03-03-1797 i Grue.

Kom til Grue som selskabsdame hos sorenskriver Andreas Aagaard på Oppaaker.

Muligvis søster til Pouline Marie Rath, født 1725 i Stolzenau gift 1756 i København med købmand Peter Tutein, begge døde 1799 samme sted.

Øvrige børn:
Maren Christine Colbjørnsen Stemsrud (1755-1835), gift med sorenskriver Johan Christian Schultz (1725-95);
Hans Martin Colbjørnsen (1756-1836), kancelliråd, kongelig bogholder;
Kirsten Andrea Colbjørnsdatter (1758-1802), gift med kaptajn i hæren Christian Oppen (1743-1800);
Johanne Colbjørnsen (1761-80);
Colbjørn Colbjørnsen (1767-1849), gårdejer og sømfabrikant i Grue, gift 1. gang med Berte Arnesdatter Sorknes (1767-1824), skilt 1805, gift 2. gang med Anne Jacobsdatter Hårstad (1786-).Kort over Grue-egnen med angivelse af gårdenes beliggenhed.
Formentlig fra midten af 1800-tallet.


Forældre til nr. 128-13, mine tip-4-oldeforældre:

256-25. Hans Colbjørnsen Stemsrud

Født 16-03-1696 i Grue,
død 21-08-1787 i Froen, Ås sogn.

Ejer af Stemsrud gård i Grue.

Gift 2. gang med Maren Tobiasdatter Stabel,
døbt 28-11-1714 i Vesterby,
begravet 27-11-1764 i Grue.

Gift 1. gang 15-10-1722 i Grue med

256-26. Maren Olsdatter Grinder

Født april 1689 i Grue,
begravet 05-02-1754 i Grue.

Øvrige børn:
Karen Colbjørnsdatter (1723-40);
Ole Colbjørnsen (1724-26);
Ole Colbjørnsen (1727-30);
Johanne Colbjørnsdatter (1728-1802), gift med infanterikaptajn Christian Ulrich Buch (1714-78);
Hermana Colbjørnsdatter (1735-91), gift med Peder Trondsen Schøyen (1728-91), gårdejer i Grue.


Forældre til nr. 256-25,
mine tip-5-oldeforældre:

512-49. Colbjørn Olsen Stemsrud

født 1657 i S. Sorknes, Grue,
begravet 30-01-1750 i Grue.

Ejer af gårdene Stemsrud og Gruset i Grue samt halvparten af Arneberg.Gift 2. gang 31-03-1723 med Maren Arnesdatter Arneberg, født ca. 1680 i Hof?, død 1754 i Grue.

Gift 1. gang med

512-50. Karen Knutsdatter Arneberg

Født ca. 1659,
begravet 29-05-1722 i Grue.

Øvrige børn:
Anne Colbjørnsdatter (ca. 1690-), gift med Lars Eriksen Skulstad (1681-1735);
Gjertrud Colbjørnsdatter (ca. 1690-), gift med Ole Olsen den yngre fra N. Skulstad;
Ole Colbjørnsen Opset (1697-1754), gårdejer i Odalen og Grue, gift med Birthe Olsdatter Grinder;
Arne Colbjørnsen (1701-57), officer, arvede Gruset gård, gift med Friedriche Lovise Alfsson (1706-77).

Forældre til nr. 256-26,
mine tip-5-oldeforældre:

512-51. Oluf Arnesen (Grinder) Opset

født ca. 1664 i Grue?,
død 1733 på Opset gård i Grue.

Lensmand fra 1691 og ejer af gårdene Austra og Opset i Grue.

Gift 1691 i Grue? med

512-52. Johanne Hermannsdatter

Født ca. 1672 i Grue?,
død ca. 1742 samme sted?

Øvrige børn:
Arne Olssøn Grinder (ca. 1697-1748), lensmand og gårdejer i Grue, gift med Birthe Nilsdatter Hoel (1708-47);
Birthe Olsdatter Grinder (ca. 1700), gift med gårdejer Ole Colbjørnsen Opset (1697-1754);
Lisbeth Olsdatter (ca. 1708-48), gift 1739 med Johan Jochum Callensky (1711-), løjtnant og staldmester ved feltartilleriet;
Cathrine Olsdatter Grinder (ca. 1710-), ugift;
Olia Olsdatter (ca. 1717-).

Se mere om
hendes aner

Kilder udover relevante kirkebøger og folketællinger:
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind IX (1944)
Harald Hveberg: Grueboka I og II (Grue 1948)
Osv. I. Melbye: Tollere gennem 300 år 1563-1886 (Oslo 1975)
Olai Ovenstad: Militærbiografier 1628-1814 (Oslo 1949)
Hirsch: Danske og Norske Officerer
Vilh. Lassen: Norske Stamtavler (Kristiania 1868)
A. E. Eriksen: Kongshaug-Ætten (Kristiania 1869)
Odd Nilsen (odd.nilsen@geo.uio.no)
Harald Tveiten: Vegårdshei i nyere Tid (Oslo 1936)
Gayle Collins (gcollins@digisys.net)

Se mere om Stemsrud og Arneberg slægterne i Østnorge.

Se mere om blandt andre Grinder og Opset slægterne i Østnorge.

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Henriks aner - forældrene

Tilbage til startsiden


Vælg andre emner:  Kirstens aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap