Kirstens aner

Tip-14/15/16-oldeforældre,
adelsslægten Gyldenstierne

(se kort med stednavnene: her)

Forældre til nr. 131072-96224 / 262144-192450, Sophie Henriksdatter Gyldenstierne
og nr. 524288-384958 Ellen Henriksdatter Gyldenstierne :

262144-192447 (m. fl. numre)
Henrik Knudsen Gyldenstierne

Født ca. 1400, død 28-05-1456.

Til Store Restrup, rigsråd, lensmand på Skanderborg og Bygholm.

Gift med

262144-192448 (m. fl. numre)
Anne Mogensdatter (Bielke) Munk

Født ca. 1400, død efter 1461.
Også kaldt "Anne den hovmodige".

Øvrige børn:
Knud Henriksen Gyldenstierne (1420-) til Restrup, rideder, rigsråd og lensmand, gift med Hilleborg Ottesdatter (Søblade) Skinkel (-1468), datter af Otte (Søblade) Skinkel og Cecilie Ludvigsdatter Barsebæk;
Kirsten Henriksdatter Gyldenstierne (ca. 1425-), gift med Claus Rønnow (ca. 1420-86).


Forældre til
nr. 262144-192447,
tip-15/16/17-oldeforældre:

524288-384893 (m. fl. numre)
Knud Nielsen Gyldenstierne

Født 1370, død før 1401.

Til Store Restrup, væbner.

Gift med

524288-384894 (m. fl. numre)
Anne Christiernsdatter Vendelbo

Født ca. 1375, død før 1401.

Øvrige børn:
Niels Knudsen Gyldenstierne (ca. 1400-).

Forældre til
nr. 262144-192448,
tip-15/16/17-oldeforældre:

524288-384895 (m. fl. numre)
Mogens Pedersen Munk

Født før 1350, død 18-08-1410.

Til Holbækgård og Boller, rigsråd, høvedsmand på Ålborghus, lensmand, dræbt i slaget ved Sollerup i Slesvig.

Gift med

524288-384896 (m. fl. numre)
Kirsten Pedersdatter Thott

Født ca. 1375, død 1461.

Øvrige børn:
Stig Munk, gift med Mette Eriksdatter Brune;
Gertrud Mogensdatter Munk, gift med Claus Jonsen Lange;
Pernille Munk, gift 1. gang med Lage Jensen Brok, gift 2. gang med Niels Pedersen Gyldenstierne.


Forældre til
nr. 524288-384893,
tip-17/18/19-oldeforældre:

1048576-769785 (m. fl. numre)
Niels Eriksen Gyldenstierne

Født ca. 1340,
død før 1388.

Søn af Erik Nielsen Gyldenstierne til Ågård i Thy og Cecilie Pedersdatter Grubbe.
Ridder.

Gift med

1048576-769786 (m. fl. numre)
Kirstine de Ager

Født ca. 1350.

Øvrige børn:
Erik Nielsen Gyldenstierne, til Demstrup, Tim og Estvadgård, ridder, rigsråd, lensmand og marsk, gift med Gerver Andersdatter Lunge;
Peder Nielsen Gyldenstierne, lensmand på Riberhus, gift 1. gang med NN Gertsdatter Ulfstand, gift 2. gang med Anne Jepsdatter Lange.

Forældre til
nr. 524288-384894
tip-17/18/19-oldeforældre:

1048576-769787 (m. fl. numre)
Christiern Vendelbo

Født før 1300,
død før 1401.

Høvedsmand på Skanderborghus, rigsråd.

Øvrige børn:
Jens Vendelbo (ca. 1375-);
NN Christiernsdatter Vendelbo (ca. 1380-), gift med Henning Podebusk (1388-);
Ingeborg(?) Christiernsdatter Vendelbo (ca. 1385-), gift med Evert Moltke til Bavelse, lensmand på Københavns slot og Nykøbing slot;
Elsif Christiernsdatter Vendelbo (ca. 1390-), gift 1. gang med Axel Jepsen Thott til Sørup, gift 2. gang med Lyder Holck til Støvringgård;
Ingeborg Christiernsdatter Vendelbo (ca. 1400-), nr. 524288-384874, gift med Pritbern Podebusk til Vosborg og Egholm, nr. 524288-384873.

Søn af Peder Eriksen Vendelbo og Arine Saltensee

Gift med

1048576-769790 (m. fl. numre)
Eline Bugge

Født ca. 1340, død efter 1402.

Datter af Niels Bugge til Hald (-1359) og NN Pallesdatter Juel.

Forældre til
nr. 524288-384895
tip-17/18/19-oldeforældre:

1048576-769789 (m. fl. numre)
Peder Jonsen Munk

Født før 1333,
død efter 1377.

Til Holbækgård og Boller.

Søn af Johannes Poulsen Munk til Holbækgård og Gunna Ågesdatter.

Gift med ukendt.

Øvrige børn:
Ellen Pedersdater Munk (ca. 1370-), gift med Jens Nielsen Løvenbalk;
Stig (Bielke) Munk, gift med Mette Eriksdatter Banner.

Forældre til
nr. 524288-384896
tip-17/18/19-oldeforældre:

1048576-769789 (m. fl. numre)
Peder Axelsen Thott

Født ca. 1342 på Sørup,
død 25-04-1376.

Til Herlev (Härlöv) i Skåne.

Søn af Absalon (Axel) Aagesen Kyrning Thott til Herlev, Skåne og Christence Pedersdatter Wirtenberg.

Gift med

1048576-769788 (m. fl. numre)
Juliane Pedersdatter Bugge

Født ca. 1350.

Datter af Peder Grubbe til Ordrup og Ingeborg Saxesdatter Uldsax.

Øvrige børn:
Axel Pedersen Thott til Härlöv og Lillö i Skåne, høvedsmand, lensmand på Varberg, gift 1. gang med Cathrine Axelsdattere Krognos, gift 2. gang med Ingeborg Ivarsdotter.

Se ældre aner i kilderne, der er nævnt nedenfor.

Kilder udover:
"Personalhistorisk Tidsskrift" bind 1:2003 side 65
"Danske Slotte og Herregårde" (Hassings Forlag 1964-68)
Finn Holbek: Stamtavler over danske adelsslægter

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Kirstens aner - forældrene

Tilbage til startsiden

Vælg andre emner:  Henriks aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs

Schourup-slægten  Æbeløs beboere  Landboreformer i Gjern  Hoven kirkebog  

Sitemap